FİNANSAL PERFORMANS

Garanti BBVA için değer üretim sürecinin merkezinde yer alan finansal performans, sürdürülebilir büyümenin hem sebebi hem de sonucu. Banka, ürünlerini müşterilere sunarak, tesislere yatırım yaparak, operasyonel ve çevresel verimlilik bakış açısıyla iş modeli ve süreçlerinde sürekli iyileştirme sağlayarak ekonomi üzerinde dolaylı ve doğrudan etki sahibi.

Üretilen değeri en üst düzeye çıkarmak için sermayenin etkin kullanımını hedefleyen Garanti BBVA, sağlam aktif kalitesinden ve ihtiyatlı duruşundan ödün vermeyen gerçek bankacılık ilkesi ile disiplinli ve sürdürülebilir büyümeye odaklanıyor. Koşulsuz müşteri memnuniyeti yaklaşımını güçlü sermaye yapısı ve verimlilik odağıyla birleştirerek uyguladığı etkin bilanço yönetimiyle ekonomiye desteğini sürdürüyor.

2018 yılında Garanti BBVA, toplam konsolide aktiflerini yıllık %13 artışla 399 milyar TL’ye ulaştırırken, faiz getirili aktiflerin oranını yüksek seviyelerde tutmayı başardı. Her zaman müşterilerinin yanında olan Garanti BBVA, kredilerin toplam aktifler içindeki payını yüksek seviyelerde tutmaya devam etti. Bugün Garanti BBVA, bireysel bankacılıktan ödeme sistemlerine, konut kredilerinden otomobil kredilerine, KOBİ’lerden proje finansmanına, işlem bankacılığından dijital bankacılığa kadar sektörün farklı segmentlerinde lider konumda bulunuyor.

Garanti BBVA, başarılı çift para birimli bilanço yönetiminin yardımıyla likit bilanço yapısını korudu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduatı tabanında artış oranı kredi büyümesinin çok üzerinde %22 olarak gerçekleşti. Bu sayede, Banka’nın kredi/mevduat oranı sektörün üzerinde, konsolide bazda 14 puan iyileşti. Garanti BBVA’nın bireysel mevduatlardaki liderliği, müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini işin merkezine yerleştiren yenilikçi iş modelinin sonucu.

Disiplinli kredi fiyatlaması ve toplam içinde vadesiz mevduatların sahip olduğu yüksek pay ile Garanti BBVA kredi-mevduat faiz farkını korumayı başardı. Hızla yükselen piyasa faizlerine rağmen Banka, faizlerdeki olası volatiliteye karşı tutulan TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerin (TÜFEX) katkısıyla, swap fonlama giderleri dahil net faiz marjını yıl içerisinde 61 baz puan artırdı. Böylelikle, Garanti BBVA, rakipleri içinde %5.3 ile en yüksek net faiz marjı seviyesine sahip olmayı sürdürdü.

Garanti BBVA, ihtiyatlı, risk-getiri odaklı bir kredi kullandırım stratejisi izliyor. Risk değerlendirmesinde proaktif ve tutarlı bir yaklaşım sergileyen Garanti BBVA, bu sayede sağlam aktif kalitesini de koruyor. Bu yıl yaşanan ekonomik koşullardaki volatilite sebebiyle takipteki kredi oranlarında artış görüldü. Takipteki krediler oranı, 2017 yılındaki %2,6 seviyesinden 2018 yılında %5,2 seviyesine yükseldi. Takipteki kredilere girişler, ağırlıklı olarak yüksek montanlı ticari kredilerden oluştu (toplam girişlerdeki payı %65). Buna karşılık, bireysel ve KOBİ kredilerinden takipteki kredilere girişler daha kısıtlı gerçekleşti (toplam girişlerdeki payı %35).

Garanti BBVA’nın çeşitlendirilmiş, aktif bir şekilde yönetilen fonlama tabanı, %16,5 düzeyindeki sermaye yeterliliği, 16 milyondan fazla müşterisinin güveniyle büyüyen mevduatları ve dış finansman kaynaklarına kesintisiz erişimi, Banka’nın iş modelini ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümesini besliyor.

Paydaş memnuniyetine azami özen gösteren Garanti BBVA, şubelerinde yeni hizmet modelini 2018 yılında tamamladı. Yeni şube modeli, satış gücüne esneklik katmaya, gelir yaratma kapasitesini ve gider verimliliğini artırmaya başladı. Garanti BBVA, gider/gelir sinerjilerine odaklanmaya devam ederek 2015 yılından bu yana gider/gelir oranında %12 iyileşme sağladı.

İş modeli, çeşitlendirilmiş ücret alanları ve dijitalleşme oranı giderek artan süreçleri Garanti BBVA’nın sürdürülebilir gelir elde etme yeteneğini destekliyor. Tüm bunlar, rakipleri arasında en yüksek net faiz marjının ve en yüksek net ücret ve komisyon tabanının Garanti BBVA’nın elinde olmasını sağlıyor. Banka, verimlilik odağını da koruyor ve sürdürülebilir değer üretimini pekiştirmek için faaliyet giderlerini etkin bir biçimde yönetiyor.

 

* 2018 tahminleri yıl içerisinde değişen makroekonomik beklentiler çerçevesinde 26 Temmuz 2018 tarihinde güncellenmiştir.
1 Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar + YP provizyon hedgeleri hariç Net Ticari Kâr/Zarar + Provizyon iptalleri hariç Diğer Gelirler + İştiraklerden Elde Edilen Gelirler

 

İÇİNDEKİLER