Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Garanti BBVA (bundan böyle “Garanti BBVA” olarak anılacaktır), “çağın olanaklarını herkese sunmak” amacı ile bankacılık yapmayı benimsemiştir, her zaman kurumsal değerleri doğrultusunda ve insanlara, şirketlere ve bir bütün olarak topluma olumlu etkide bulunma hedefiyle hareket eder.

Bu, tüm paydaşlar (müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, tedarikçiler ve toplum) ile paylaşılan, sorumlu bir banka olma ve uzun vadede değer yaratma taahhüdüdür ve bankanın çeşitli politikaları ve Kurumsal düzenlemeleri de bunu yansıtır.

Bu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası(bundan böyle “politika” olarak anılacaktır), bankanın kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin ilkelerini, yönergelerini ve taahhütlerini vurgulamayı ve bunları bankanın ve toplumun önceliklerine uyarlamayı amaçlar.

Garanti BBVA, faaliyetlerinin insanların, şirketlerin ve bir bütün olarak toplumun üzerindeki etkisinden doğan kurumsal sosyal sorumluluğunun farkındadır.

Garanti BBVA, paydaşlarının sosyal ve çevresel konular, çeşitlilik, mali sorumluluk, insan haklarına saygı, yolsuzluğun ve diğer yasadışı faaliyetlerin önlenmesi ile ilgili kaygılarını göz önüne alır, işlerine ve faaliyetlerine entegre eder.

Bu politika, Garanti BBVA Yönetim Kurulu tarafından 03/11/2022 tarihinde onaylanmıştır.

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası