Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Garanti BBVA, “çağın olanaklarını herkese sunmak” amacı ile bankacılık yapmayı benimsemiştir, her zaman kurumsal değerleri doğrultusunda ve insanlara, şirketlere ve bir bütün olarak topluma olumlu etkide bulunma hedefiyle hareket eder.

Bu, tüm paydaşlar (müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, tedarikçiler ve toplum) ile paylaşılan, sorumlu bir banka olma ve uzun vadede değer yaratma taahhüdüdür ve bankanın çeşitli politikaları ve kurumsal düzenlemeleri de bunu yansıtır.

Bu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası(bundan böyle “politika” olarak anılacaktır), bankanın kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin ilkelerini, yönergelerini ve taahhütlerini vurgulamayı ve bunları bankanın ve toplumun önceliklerine uyarlamayı amaçlar.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası