Amacımız ve Değerlerimiz

AMACIMIZ VE DEĞERLERİMİZ

Garanti BBVA, iş modelini “çağın olanaklarını herkese sunma” amacı çerçevesinde şekillendirir.

Kurum kültürünün temeline ise 2017 yılında, çalışanlarının katılımıyla belirlenen “Değerler”i koyan Garanti BBVA, tüm uygulamalarında bu değerleri bir rehber olarak kabul eder.

Her biri üçer davranıştan oluşan üç ana değerden Değerler çalışması, Banka’nın iş yapış modellerini de yansıtıyor. Örneğin; “Bu banka bizim” Garanti BBVA’lılar için herkesin kendi işini en yüksek performans ile, yürekten sahiplenerek gerçekleştirmesi ve dokunduğu tüm paydaşlarda bu değer ile hareket etmesi olarak hayat buluyor ve tüm çalışanlar bunun ne anlama geldiğini biliyor.

Çalışanların kariyer ve gelişim modeli kapsamında, performans değerlendirmelerinde değerleri ne denli başarıyla yaşattıkları ölçümleniyor. Bu ölçümler sonrası hazırlanan gelişim planı kapsamında ve de yıl boyunca gelişimi sürekli kılmak için spesifik eğitimler & gelişim araçları sunuluyor. Aynı zamanda ödüllendirme programında da değerlere uyum ayrı bir kategoride değerlendiriliyor.

Değerlerin bilinirliğini artırmak, içselleştirilmesine katkıda bulunmak ve yaşatmak için BBVA Grubu’ndaki tüm ülkelerde aynı anda kutlanan Değerler Günü boyunca, eğlenceli etkinliklerin yanı sıra çalışanlar, bu değerler ışığında kurumun güçlü yönlerini, liderlerinin gelişim alanlarını, takım çalışmasının geleceğini yeniden tanımlıyor.

DEĞERLERİMİZ