Search

Ücretlendirme Komitesi

Komitenin Amacı / Sorumlulukları:

  • Bankanın ücretlendirme politikası ve uygulamalarının geçerli yasa ve yönetmeliklere ve de risk yönetimi ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli izleme ve denetleme sürecini yürütmek,
  • Bankanın ücretlendirme politikasını, Türkiye’deki yasa ve yönetmeliklere veya piyasa teamüllerine uygunluğunun sağlanması için yılda en az bir kez gözden geçirmek ve gerekirse güncellemek,
  • Her takvim yılında en az bir kez bulgularını ve önerdiği aksiyon planlarını içeren bir raporu Yönetim Kurulu’na sunmak,
  • İcrai görevi bulunan ve bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, Genel Müdür’ün ve Genel Müdür Yardımcılarının ücret paketlerini belirlemek ve onaylamak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak.

 

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar

Ergun Özen

YK Üyesi

Üye

Jorge Saenz Azcunaga Carranza

YK Başkan Vekili / Bağımsız Üye

Üye