Ücretlendirme Komitesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 1 Ocak 2012 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Komitenin sorumlulukları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır; 

  • Bankanın ücretlendirme politikası ve uygulamalarının geçerli yasa ve yönetmeliklere ve de risk yönetimi ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli izleme ve denetleme sürecini yürütmek,
  • Bankanın ücretlendirme politikasını, Türkiye’deki yasa ve yönetmeliklere veya piyasa teamüllerine uygunluğunun sağlanması için yılda en az bir kez gözden geçirmek ve gerekirse güncellemek,
  • Her takvim yılında en az bir kez bulgularını ve önerdiği aksiyon planlarını içeren bir raporu Yönetim Kurulu’na sunmak,
  • İcrai görevi bulunan ve bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, Genel Müdür’ün ve Genel Müdür Yardımcıları’nın ücret paketlerini belirlemek ve onaylamak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak. 

Komite 2018 yılında 3 kez toplanmıştır. 

Komite Üyeleri 

Sait Ergun Özen (Yönetim Kurulu Üyesi), Jorge Saenz Azcunaga Carranza (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)