Ücretlendirme Komitesi

Komite Sorumlusu: Ceyhun İvegener; Çağlar Akkaya, Meryem Ersan

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yasal / YK onaylı

Komitenin Amacı / Sorumlulukları:

  • Bankanın ücretlendirme politikası ve uygulamalarının geçerli yasa ve yönetmeliklere ve de risk yönetimi ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli izleme ve denetleme sürecini yürütmek,
  • Bankanın ücretlendirme politikasını, Türkiye’deki yasa ve yönetmeliklere veya piyasa teamüllerine uygunluğunun sağlanması için yılda en az bir kez gözden geçirmek ve gerekirse güncellemek,
  • Her takvim yılında en az bir kez bulgularını ve önerdiği aksiyon planlarını içeren bir raporu Yönetim Kurulu’na sunmak,
  • İcrai görevi bulunan ve bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, Genel Müdür’ün ve Genel Müdür Yardımcılarının ücret paketlerini belirlemek ve onaylamak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak.

Komite Tarihçesi: Ocak 2012’de kurulmuştur.

Komite Toplanma Sıklığı: Yılda en az 1 kere toplanmaktadır.

2023 Yılı Toplanma Adedi: Toplantı tarihi planlanmamıştır

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
Ergun Özen YK Üyesi Üye
Jorge Saenz Azcunaga Carranza YK Başkan Vekili / Bağımsız Üye Üye