Kadın Girişimcileri Destekleme

Tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı, kapsayıcı bir ekonominin daha hızlı ve verimli büyüyeceği anlayışıyla kadınların istihdama ve ekonomik yaşama katılımını 16 yıldır aralıksız destekliyoruz.

Finansal ve finansal olmayan kapsayıcı desteğinin önemli bir parçası olan kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımızı finansman, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma olarak 4 başlık altında topluyoruz.

Eğitim desteği altında Türkiye Kadın Girişimci Akademisi ile 4.500’e yakın kadın girişimciye girişimcilik eğitimleri sunmanın yanında bilgi ve deneyim paylaşımına uygun ortamlar yaratarak iş fırsatları geliştirmelerine destek sağlıyoruz.

Kadın girişimcilerin cesaretlendirilmesine ve rol modellerin gün yüzüne çıkmasına katkı sağlayan, Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması başvuruları toplam 45 bini aştı.

Kadın Girişimcilerin kapasite artışına katkı sağlayan, gelişimlerini destekleyen 12 yıldır kesintisiz devam eden Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimleri, 2023 yılında 350’ye yakın kadın girişimciye ulaştı.

Garanti BBVA yeni pazarlara açılma misyonu kapsamında kadın girişimcilerin birbirleri ve kurumlarla iş birliğini güçlendirmesi, yeni fırsatlarla buluşması için KAGİDER öncülüğünde hayata geçirilen “Ticaretin Kadınları” platformuna desteğine devam etti.

Kadın Girişimcileri Destekleme Programı