Risk Yönetimi Komitesi

Komite Sorumlusu : Gamze Küçük

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yönlendirme / Koordinasyon

Komitenin Amacı / Sorumlulukları: Risk Yönetimi Komitesi’nin amacı, delege edilen yetki kapsamında, Banka’nın olağan iş süreçlerinde karşılaştığı maddi risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, ölçülmesi, planlanması ve yönetilmesi için gerekli stratejiler, politikalar, prosedürler ve altyapılar geliştirmektir.

Komitenin sorumlulukları:

  • Bir risk iştahı çerçevesi oluşturmak da dahil olmak üzere Banka çapında Risk Yönetimi yapısı, organizasyon yönetimi ve işlev yönetimine ait bir model, bir risk tespit ve takip modeli ve risklerin verimli ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi için gerekli altyapı ve süreçlerin geliştirilmesi,
  • Banka’nın maruz kaldığı risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, ölçülmesi, planlanması ve yönetimi,
  • Banka’nın ekonomik sermaye yeterliliğinin hem normal iş seyri içerisinde hem de stres senaryolarında değerlendirilmesi,
  • Banka’nın risklerine ilişkin bütün önemli konuların sürekli izlenmesi ve analiz edilmesi,
  • Banka yönetimine önemli risk konularına ilişkin rehberlik sağlanması,
  • Risk çerçevesinin ve Banka’nın bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin performansının gözetiminin yapılması,
  • Kurum içerisinde bir risk kültürü geliştirilmesi ve teşvik edilmesi,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerinin takip edilmesi, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon alınmasıdır.

Komite Tarihçesi: Aralık 2015’de kurulmuştur.

Komite Toplanma Sıklığı: Haftada en az 1 kez, YK Risk Komite haftaları hariç toplanmaktadır.

2023 Yılı Toplanma Adedi: Toplam 50 toplantı gerçekleşmiştir.

2024 Yılı Toplanma Adedi: Komite, haftada bir kez olağan şekilde toplanmaktadır. Yönetim Kurulu Risk Komitesi’nin toplandığı haftalarda toplanmama kararı alabilir. istisnai durumlarda, Başkan RYK konularının ve kararlarının e-posta yoluyla üyelerce görüşülmesine müsaade edebilir.

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
Murat Atay Kredi Riski Yönetimi Başkanı Başkan
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı Üye
Alper Eker Bireysel ve KOBİ Krediler Risk Yön. Direktörü Üye
Uğur Boncuklu Risk Projeler Direktörü Üye
Alper Eker Bireysel ve KOBİ Krediler Risk Yön. Direktörü Üye
Berkay Emekli Sermaye ve Operasyonel Risk Direktörü Üye
Beyza Yapıcı Sermaye ve Operasyonel Risk Direktörü Üye
Sıdıka Dizdar Piyasa ve Yapısal Risk Direktörü Üye
Evrim Gündüz Kredi Riski Yönetimi İleri Analitik Direktörü Üye
Eren Gülpınar Bireysel Risk Stratejileri Direktörü Üye
Şeyda Güroğlu Kan Ticari Risk Stratejileri Direktörü Üye
Gülay Başak Ticari Krediler Direktörü Üye
Selim Selimata Kurumsal ve Özellikli Krediler Direktörü Üye
Osman Dayar Kredi Riski Kontrol Yöneticisi Üye
Cemile Özen Risk Yöneticisi Üye
Irmak Yasan Likidite Riski Yöneticisi Üye
Cihan Akköstepen Piyasa Riski ve Veri Bilimi Yöneticisi Üye
Denizcan Koçaslan Yasal Risk Ölçme ve Geliştirme Yöneticisi Üye
Emrah Güngör ISEDES ve Risk İştahı Yöneticisi Üye
Binay Dönmez Finansal Olmayan Risk Yöneticisi Üye