Search

Risk Yönetimi Komitesi

Risk Yönetimi Komitesi’nin amacı, delege edilen yetki kapsamında, Banka’nın olağan iş süreçlerinde karşılaştığı maddi risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, ölçülmesi, planlanması ve yönetilmesi için gerekli stratejiler, politikalar, prosedürler ve altyapılar geliştirmektir.

Komitenin sorumlulukları:

  • Bir risk iştahı çerçevesi oluşturmak da dahil olmak üzere Banka çapında Risk Yönetimi yapısı, organizasyon yönetimi ve işlev yönetimine ait bir model, bir risk tespit ve takip modeli ve risklerin verimli ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi için gerekli altyapı ve süreçlerin geliştirilmesi,
  • Banka’nın maruz kaldığı risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, ölçülmesi, planlanması ve yönetimi,
  • Banka’nın ekonomik sermaye yeterliliğinin hem normal iş seyri içerisinde hem de stres senaryolarında değerlendirilmesi,
  • Banka’nın risklerine ilişkin bütün önemli konuların sürekli izlenmesi ve analiz edilmesi,
  • Banka yönetimine önemli risk konularına ilişkin rehberlik sağlanması,
  • Risk çerçevesinin ve Banka’nın bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin performansının gözetiminin yapılması,
  • Kurum içerisinde bir risk kültürü geliştirilmesi ve teşvik edilmesi,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerinin takip edilmesi, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon alınmasıdır.

Toplanma Sıklığı: HHaftada en az 1 kez, YK Risk Komite haftaları hariç
2019 Yılı Toplanma Adedi: 28
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı
Uğur Boncuklu Risk Projeler Direktörü
Mustafa Tiftikçioğlu Kurumsal ve Ticari Krediler Risk Yönetimi Direktörü
Alper Eker Bireysel ve KOBİ Krediler Risk Yönetimi Direktörü
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı
Berkay Emekli Risk Planlama, İzleme ve Raporlama Direktörü
Beyza Yapıcı* Sermaye ve Operasyonel Risk Direktörü
Sıdıka Dizdar* Piyasa ve Yapısal Risk Direktörü
Evrim Gündüz Risk Veri ve İleri Analitik Yöneticisi
Gamze Gülpınar* Kredi Riski Kontrol Yöneticisi
Cemile Özen* Likidite Riski Yöneticisi
Cihan Akköstepen* Piyasa Riski Yöneticisi
Binay Dönmez* Operasyonel Risk Yöneticisi