Risk Yönetimi Komitesi

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yönlendirme / Koordinasyon

Komitenin Amacı / Sorumlulukları: Risk Yönetimi Komitesi’nin amacı, delege edilen yetki kapsamında, Banka’nın olağan iş süreçlerinde karşılaştığı maddi risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, ölçülmesi, planlanması ve yönetilmesi için gerekli stratejiler, politikalar, prosedürler ve altyapılar geliştirmektir.

Komitenin sorumlulukları:

  • Bir risk iştahı çerçevesi oluşturmak da dahil olmak üzere Banka çapında Risk Yönetimi yapısı, organizasyon yönetimi ve işlev yönetimine ait bir model, bir risk tespit ve takip modeli ve risklerin verimli ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi için gerekli altyapı ve süreçlerin geliştirilmesi,
  • Banka’nın maruz kaldığı risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, ölçülmesi, planlanması ve yönetimi,
  • Banka’nın ekonomik sermaye yeterliliğinin hem normal iş seyri içerisinde hem de stres senaryolarında değerlendirilmesi,
  • Banka’nın risklerine ilişkin bütün önemli konuların sürekli izlenmesi ve analiz edilmesi,
  • Banka yönetimine önemli risk konularına ilişkin rehberlik sağlanması,
  • Risk çerçevesinin ve Banka’nın bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin performansının gözetiminin yapılması,
  • Kurum içerisinde bir risk kültürü geliştirilmesi ve teşvik edilmesi,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerinin takip edilmesi, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon alınmasıdır.

Komite Tarihçesi: Aralık 2015’de kurulmuştur.

Komite Toplanma Sıklığı: Haftada en az 1 kez, YK Risk Komite haftaları hariç toplanmaktadır.

2022 Yılı Toplanma Adedi: Toplantılar haftalık olarak gerçekleşmektedir

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
Murat Atay Kredi Riski Yönetimi Başkanı Başkan
Uğur Boncuklu Risk Projeler Direktörü Üye
Alper Eker Bireysel ve KOBİ Krediler Risk Yön. Direktörü Üye
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı Üye
Berkay Emekli Risk Planlama, İzleme ve Rap. Direktörü Üye
Beyza Yapıcı Sermaye ve Operasyonel Risk Direktörü Üye
Sıdıka Dizdar Piyasa ve Yapısal Risk Direktörü Üye
Evrim Gündüz Kredi Riski Yönetimi İleri Analitik Direktörü Üye
Gamze Gülpınar Kredi Riski Kontrol Yöneticisi Üye
Cemile Özen Likidite Riski Yöneticisi Üye
Cihan Akköstepen Piyasa Riski Yöneticisi Üye
Binay Dönmez Finansal Olmayan Risk Yöneticisi Üye
Gülay Başak Ticari Krediler Direktörü Katılımcı Üye
Selim Selimata Kurumsal ve Özellikli Krediler Direktörü Katılımcı Üye