Search

Risk Yönetimi Komitesi

Risk Yönetimi Komitesi’nin amacı, delege edilen yetki kapsamında, Banka’nın olağan iş süreçlerinde karşılaştığı maddi risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, ölçülmesi, planlanması ve yönetilmesi için gerekli stratejiler, politikalar, prosedürler ve altyapılar geliştirmektir.

Komitenin sorumlulukları:

  • Bir risk iştahı çerçevesi oluşturmak da dahil olmak üzere Banka çapında Risk Yönetimi yapısı, organizasyon yönetimi ve işlev yönetimine ait bir model, bir risk tespit ve takip modeli ve risklerin verimli ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi için gerekli altyapı ve süreçlerin geliştirilmesi,
  • Banka’nın maruz kaldığı risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, ölçülmesi, planlanması ve yönetimi,
  • Banka’nın ekonomik sermaye yeterliliğinin hem normal iş seyri içerisinde hem de stres senaryolarında değerlendirilmesi,
  • Banka’nın risklerine ilişkin bütün önemli konuların sürekli izlenmesi ve analiz edilmesi,
  • Banka yönetimine önemli risk konularına ilişkin rehberlik sağlanması,
  • Risk çerçevesinin ve Banka’nın bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin performansının gözetiminin yapılması,
  • Kurum içerisinde bir risk kültürü geliştirilmesi ve teşvik edilmesi,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerinin takip edilmesi, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon alınmasıdır.

Toplanma Sıklığı: Haftada en az 1 kez, YK Risk Komite haftaları hariç
2020 Yılı Toplanma Adedi: 33
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Uğur Boncuklu Direktör
Mustafa Tiftikçioğlu Direktör
Alper Eker Direktör
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı
Berkay Emekli Direktör
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı