Makroekonomik Tahminler

Baz Senaryo*
Garanti BBVA Makroekonomik Tahminler
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TÜFE (yılsonu) 36,1% 60,0% 30,0% 20,0% 17,5% 15,0% 15,0%
GSYİH Büyümesi 11,0% 2,5% 3,0% 4,0% 3,3% 3,0% 3,0%
GSYİH (Milyar TL) 7.200 12.883 17.819 22.944 28.091 33.597 39.777
GSYİH (Milyar USD) 810 825 1.084 1.270 1.472 1.720 1.979
GSYİH Deflatörü 28,5% 74,2% 34,2% 23,8% 18,6% 16,1% 15,0%
Kişi Başına Gelir USD 9.601 9.657 12.551 14.527 16.659 19.253 21.907
Cari İşlemler Dengesi (Milyar USD) -14,9 -44,3 -26,7 -18,8 -11,8 -7,4 -6,8
Cari Denge /GSYİH -1,8% -5,4% -2,5% -1,5% -0,8% -0,4% -0,3%
Dış Ticaret Dengesi (Milyar USD) -46,1 -75,0 -77,5 -72,5 -74,0 -80,1 -90,4
Dış Ticaret Dengesi/GSYİH -5,7% -9,1% -7,1% -5,7% -5,0% -4,7% -4,6%
Bütçe Dengesi (Merkezi Yön./GSYH) -2,7% -6,1% -6,4% -6,0% -5,8% -5,5% -5,3%

*06.06.2022 Tarihi itibari ile