Search

Makroekonomik Tahminler

Baz Senaryo*
Garanti BBVA Makroekonomik Tahminler
  2020 2021 2022 2023
TÜFE (yılsonu) 14,6% 18,5% 16,0% 13,0%
GSYİH Büyümesi 1,8% 9,5% 2,5% 5,0%
GSYİH (Milyar TL) 5.047 6.673 8.106 9.633
GSYİH (Milyar USD) 717 789 752 859
GSYİH Deflatörü 14,9% 20,8% 18,5% 13,2%
Kişi Başına Gelir (USD) 8.597 9.345 8.803 9.938
Cari İşlemler Dengesi (Milyar USD) -35,0% -18,8% -27,7% -33,1%
Cari Denge / GSYİH -4,9% -2,4% -3,7% -3,8%
Dış Ticaret Dengesi (Milyar USD) -50 -46 -58 -68
Dış Ticaret Dengesi / GSYİH -7,0% -5,8% -7,6% -7,9%
Bütçe Dengesi (Merkezi Yön./GSYH) -3,4% -2,7% -3,7% -3,8%

*18.10.2021 Tarihi itibari ile