Makroekonomik Tahminler

Baz Senaryo*
Garanti BBVA Makroekonomik Tahminler
  2021 2022 2023 2024
TÜFE (yılsonu) 36,1% 70,0% 33,3% 20,2%
GSYİH Büyümesi 11,0% 5,0% 3,0% 1,6%
GSYİH (Milyar TL) 7.200 13.509 19.928 25.037
GSYİH (Milyar USD) 810 842 1.224 1.497
GSYİH Deflatörü 28,5% 84,2% 48,1% 25,9%
Kişi Başına Gelir USD 9.601 9.862 14.162 17.131
Cari İşlemler Dengesi (Milyar USD) -13,7 -47,4 -32,7 -22,1
Cari Denge /GSYİH -1,7% -5,6% -2,7% -1,5%
Dış Ticaret Dengesi (Milyar USD) -46 -95 -86 -87
Dış Ticaret Dengesi/GSYİH -5,7% -11,2% -7,0% -5,8%
Bütçe Dengesi (Merkezi Yön./GSYH) -2,7% -4,5% -4,8% -5,1%

*06.06.2022 Tarihi itibari ile