Makroekonomik Tahminler

Baz Senaryo
Garanti BBVA Makroekonomik Tahminler
  2022 2023 2024 2025
TÜFE (yılsonu) 64,3% 45,0% 24,0% 17,5%
GSYİH Büyümesi 5,3% 3,0% 1,5% 3,8%
GSYİH (Milyar TL) 14.402 20.690 29.305 36.131
GSYİH (Milyar USD) 848 967 1.229 1.607
GSYİH Deflatörü 81,5% 51,6% 35,0% 23,4%
Kişi Başına Gelir USD 9.924 11.193 14.067 18.186
Cari İşlemler Dengesi (Milyar USD) -48,8 -35,2 -27,1 -34,3
Cari Denge /GSYİH -5,8% -3,6% -2,2% -2,1%
Dış Ticaret Dengesi (Milyar USD) -110 -102 -105 -132
Dış Ticaret Dengesi/GSYİH -12,9% -10,5% -8,6% -8,2%
Bütçe Dengesi (Merkezi Yön./GSYH) -1,0% -4,6% -5,6% -4,9%