Makroekonomik Tahminler

Baz Senaryo
Garanti BBVA Makroekonomik Tahminler
  2021 2022 2023 2024
TÜFE (yılsonu) 36,1% 67,0% 42,0% 23,0%
GSYİH Büyümesi 11,4% 5,5% 3,0% -1,5%
GSYİH (Milyar TL) 7.212 13.807 20.788 26.921
GSYİH (Milyar USD) 807 824 825 995
GSYİH Deflatörü 28,3% 82,1% 51,0% 29,8%
Kişi Başına Gelir USD 9.562 9.642 9.549 11.390
Cari İşlemler Dengesi (Milyar USD) -7,3 -52,2 -40,0 -17,4
Cari Denge /GSYİH -1,7% -6,3% -4,8% -1,7%
Dış Ticaret Dengesi (Milyar USD) -46 -108 -94 -77
Dış Ticaret Dengesi/GSYİH -5,7% -13,1% -11,3% -7,7%
Bütçe Dengesi (Merkezi Yön./GSYH) -2,7% -3,1% -3,8% -4,4%