Ortaklık Yapısı

Ortaklar Hisse Adedi Nominal (TL) Hisse
Oranı (%)
BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.) 361.089.589.019 3.610.895.890,19 85,97
DİĞER ORTAKLAR 58.910.410.981 589.104.109,81 14,03
GENEL TOPLAM 420.000.000.000 4.200.000.000,00  100,00

Yönetici Hisseleri: Banka’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ilgili SPK ve Banka iç düzenlemelerindeki sınırlamalar çerçevesinde halka açık paylardan pay edinebilmektedirler ve bu kişilerin Banka hisselerine ilişkin işlemleri SPK düzenlemeleri gereğince kamuoyuna duyurulmaktadır. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 11/2 maddesi uyarınca, idari sorumluluğu bulunan kişiler hesabına yapılan işlemlerin toplam tutarı bir takvim yılı içerisinde 1.000.000 TL (*67/1936 Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30/12/2021 Tarih ve 67/1936 Sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru uyarınca, 1.1.2022 – 31.12.2022 için yeniden değerlenmiş rakam/değer) tutara ulaştığı takdirde kamuya açıklanmaktadır.

Not: Ortaklık yapısında %5’ten daha fazla paya sahip nihai hakim gerçek kişi ortak bulunmamaktadır.

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) Hakkında:

1857 yılında kurulan BBVA, müşteri odaklı global bir finansal hizmetler grubudur. İspanya ve Meksika’nın en büyük finansal kuruluşu olan Grup, , Güney Amerika ve ABD’nin Sunbelt Bölgesi’ndeki kuruluşları ile öncü bankacılık faaliyetleri gerçekleştirmektedir ve ayrıca, toplam halka açık piyasa değeri itibarıyla Türkiye’nin en büyük bankası olan Garanti BBVA’nın ana ortağıdır. Çeşitlendirilmiş faaliyetleri ile yüksek büyümesi  olan piyasalara yoğunlaşmakta ve sürdürülebilir rekabet avantajı olarak teknolojiye dayanmaktadır. Kurumsal sorumluluk, iş modelinin merkezinde yer almaktadır. BBVA, finansal eğitimi ve katılımı teşvik ederken bilimsel araştırmaları ve kültürü de desteklemektedir. BBVA faaliyetlerini, en iyi uygulamalar çerçevesinde, en yüksek düzeyde doğruluk ve uzun vadeli vizyonla gerçekleştirmektedir. Grup, önde gelen sürdürülebilirlik endekslerinde  yer almaktadır.

BBVA hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetici Hisseleri

Banka'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları halka açık paylardan pay edinebilmektedirler ve bu kişilerin hisselerine ilişkin işlemleri SPK düzenlemeleri gereğince kamuoyuna duyurulmaktadır.