Ortaklık Yapısı

Ortaklar Hisse Adedi Nominal (TL) Hisse
Oranı (%)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)

361.089.589.019 3.610.895.890,19 85,97

Diğer Ortaklar

58.910.410.981 589.104.109,81 14,03
GENEL TOPLAM 420.000.000.000 4.200.000.000,00  100,00

GARANTİ BBVA HİSSESİ HAKKINDA

Garanti BBVA hisselerini ilk kez 1990 yılında Borsa İstanbul’da halka arz etti ve 1993 yılında hisselerini uluslararası piyasalara arz eden ilk Türk şirketi oldu. Garanti BBVA’nın depo sertifikaları Amerikan Tezgah üstü Piyasasında  (Over the-Counter Markets) işlem görüyor. Garanti BBVA 2012 yılında, Amerikan Tezgah üstü Piyasası’nın üst düzey finansal standartlar ve etkin bilgi akışı sağlayabilen şirketlerinin işlem gördüğü prestijli pazarı OTCQX International Premier’e dahil oldu. 2022 yılı getirisi ve günlük işlem hacmindeki büyümesi ile de 2023 OTCQX En İyi 50 Kurum arasına girmeye hak kazandı.

Banka ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) tarafından iletilen 15 Kasım 2021 tarihli özel durum açıklaması ile BBVA Yönetim Kurulu, hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı (%50,15) için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından, 18 Kasım 2021 tarihinde BBVA, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin söz konusu payların tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusunu yaptığını bildirdi.

31 Mart 2022 tarihinde BBVA’nın SPK’ya yapmış olduğu gönüllü pay alım teklifi onaylandı. BBVA Yönetim Kurulu, gönüllü pay alım teklifinin başlangıcında her bir hisse için 12,20 TL olarak belirlediği fiyatını 25 Nisan 2022 tarihinde 15,00 TL’ye çıkarılmasına karar verdiğini duyurdu. Gönüllü pay alım süreci 18 Mayıs 2022 tarihinde sonuçlandı ve BBVA nominal değeri toplam 1.517.195.890,189 Türk lirası olan ve Garanti BBVA’nın toplam sermayesinin %36,12’sine tekabül eden Garanti BBVA payını satın aldı ve BBVA’nın Garanti BBVA’daki pay sahipliği oranı %85,97’ye ulaştı.

Dünyanın en önemli ve Avrupa’nın en köklü bankacılık gruplarından birisi olan BBVA’nın bu kararı Türkiye'nin güçlü ekonomik temellerine ve uzun vadedeki potansiyeline duydukları güveni teyit ediyor.

Garanti BBVA’nın halka açık hisselerinin %42’si yabancı yatırımcı sahipliğinde. Halka açık hisselerin %70’i kurumsal, %30’u ise bireysel yatırımcılardan oluşuyor*.

* 31 Aralık 2022 MKK datasına göre

31 Aralık 2022 MKK datasına göredir
Yabancı Kurumsal Yatırımcılar: Fon + Tüzel
Yerli Kurumsal: Fon + Tüzel + Yatırım Ortaklığı+Diğer

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) HAKKINDA

2011 yılından beri hissedarımız olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (“BBVA”), 2021 yılının sonunda halihazırda elinde olmayan hisseler için gönüllü pay alım teklifinde bulundu.18 Mayıs 2022 gönüllü pay alım teklifi sonuçlandı ve BBVA’nın Garanti BBVA’daki pay sahipliği oranı %85,97’e ulaştı.

Faaliyetlerine 160 yılı aşkın süredir devam etmekte olan BBVA, geniş yelpazede finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmet sunan küresel bir gruptur ve 25’ten fazla ülkede yaklaşık 116 bini aşan çalışan, 6.040 şube ile 89,3 milyon müşterisine hizmet vermektedir. Yeni rekabet ortamında müşterilerini faaliyetlerinin tam merkezine koymak vizyonuna sahip BBVA’nın amacı “çağın olanaklarını herkese sunmak”tır.

BBVA, Güney Amerika pazarında lider konumda ve Meksika’nın en büyük finansal kuruluşudur. Genel merkezi İspanya’da bulunan grup, bu pazarda bireysel ve ticari bankacılık alanında sağlam bir liderlik yürütmektedir. Yenilikçi, müşteri ve toplum odaklı bir yönetim anlayışı benimseyen BBVA, bankacılığın yanı sıra, Avrupa’da sigortacılık, küresel piyasalarda da portföy yönetimi, özel bankacılık ve yatırım bankacılığı gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

31 Aralık 2022 itibarıyla BBVA’nın aktif büyüklüğü  713,1 milyar Euro, özkaynakları 51 milyar Euro ve 2022 net dönem kârı 6,4 milyar Euro’dur. Hisseleri İspanya, New York, Londra ve Meksika borsalarında işlem gören BBVA’nın 31 Aralık 2022 itibarıyla tüm payları eşit oy hakkına sahiptir ve dünya çapında yaklaşık 801 bin hissedarı bulunmaktadır.

YÖNETİCİ HİSSELERİ HAKKINDA

Yönetici Hisseleri: Banka’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ilgili SPK ve Banka iç düzenlemelerindeki sınırlamalar çerçevesinde halka açık paylardan pay edinebilmektedirler ve bu kişilerin Banka hisselerine ilişkin işlemleri SPK düzenlemeleri gereğince kamuoyuna duyurulmaktadır. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 11/2 maddesi uyarınca, idari sorumluluğu bulunan kişiler hesabına yapılan işlemlerin toplam tutarı bir takvim yılı içerisinde 1.000.000 TL (*67/1936 Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30/12/2021 Tarih ve 67/1936 Sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru uyarınca, 1.1.2022 – 31.12.2022 için yeniden değerlenmiş rakam/değer) tutara ulaştığı takdirde kamuya açıklanmaktadır.

Ortaklık yapısında %5’ten daha fazla paya sahip nihai hakim gerçek kişi ortak bulunmamaktadır.