Ortaklık Yapısı

Ortaklar Hisse Adedi Nominal (TL) Hisse
Oranı (%)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)

361.089.589.019 3.610.895.890,19 85,97

Diğer Ortaklar

58.910.410.981 589.104.109,81 14,03
GENEL TOPLAM 420.000.000.000 4.200.000.000,00 100,00

Garanti BBVA hisselerini ilk kez 1990 yılında Borsa İstanbul’da halka arz etti ve 1993 yılında hisselerini uluslararası piyasalara arz eden ilk Türk şirketi oldu. Garanti BBVA’nın depo sertifikaları Amerikan Tezgah üstü Piyasasında (Over-the-Counter Markets) işlem görüyor. Garanti BBVA 2012 yılında, Amerikan Tezgah üstü Piyasası’nın üst düzey finansal standartlar ve etkin bilgi akışı sağlayabilen şirketlerinin işlem gördüğü prestijli pazarı OTCQX International Premier’e dahil oldu.  2022 yılı getirisi ve günlük işlem hacmindeki büyümesiyle 2023 OTCQX En İyi 50 Kurum arasına girmeye hak kazandı

2023 sene sonu itibarıyla 245 milyar TL (8,3 milyar ABD doları) piyasa değerine ulaştı.

%14 olan halka açıklık fiili dolaşım oranı ile 34 milyar TL (1.2 milyar ABD Doları) halka açık piyasa değerine sahip Garanti BBVA’nın, halka açık hisselerinin %47’si yabancı yatırımcı sahipliğinde. Halka açık hisselerin %77’si kurumsal, %23’ü ise bireysel yatırımcılardan oluşuyor*.

*31 Aralık 2023 MKK datasına göre

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) HAKKINDA

2011 yılından beri hissedarımız olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (“BBVA”), 2021 yılının sonunda halihazırda elinde olmayan hisseler için gönüllü pay alım teklifinde bulundu.18 Mayıs 2022 gönüllü pay alım teklifi sonuçlandı ve BBVA’nın Garanti BBVA’daki pay sahipliği oranı %85,97’e ulaştı.

Faaliyetlerine 165 yılı aşkın süredir devam etmekte olan BBVA, 71.5 milyon bireysel ve ticari müşteriye geniş yelpazede finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmet sunan küresel bir gruptur.

Genel merkezi İspanya’da bulunan grup, bu pazarda bireysel ve ticari bankacılık alanında sağlam bir liderlik yürütmektedir. Yenilikçi, müşteri ve toplum odaklı bir yönetim anlayışı benimseyen BBVA, bankacılığın yanı sıra, Avrupa’da sigortacılık, küresel piyasalarda da portföy yönetimi, özel bankacılık ve yatırım bankacılığı gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

Güney Amerika pazarında lider konumda olan ve Meksika’nın en büyük finansal kuruluşu olan BBVA, 25’ten fazla ülkede faaliyet göstermekte ve 121 binden fazla çalışan istihdam etmektedir.

BBVA grubu  hissedar raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.

YÖNETİCİ HİSSELERİ HAKKINDA

Yönetici Hisseleri: Banka’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ilgili SPK ve Banka iç düzenlemelerindeki sınırlamalar çerçevesinde halka açık paylardan pay edinebilmektedirler ve bu kişilerin Banka hisselerine ilişkin işlemleri SPK düzenlemeleri gereğince kamuoyuna duyurulmaktadır. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 11/2 maddesi uyarınca, idari sorumluluğu bulunan kişiler hesabına yapılan işlemlerin toplam tutarı bir takvim yılı içerisinde 5.000.000 TL (*77/1900 Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29/12/2022 Tarih ve 77/1900 Sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru uyarınca, 1.1.2023 – 31.12.2023 için yeniden değerlenmiş rakam/değer) tutara ulaştığı takdirde kamuya açıklanmaktadır.

Ortaklık yapısında %5’ten daha fazla paya sahip nihai hakim gerçek kişi ortak bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yapılan pay alım satım işlemlerine ilişkin 29.08.2023 tarihli özel durum açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.