BDDK Konsolide Finansallara Göre

ÖZET FİNANSAL VERİLER (BDDK Konsolide Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Finansallara Göre (TL mio, %) 2018 2019 2020 2021
Net Kâr 6.707 6.241 6.385 13.060
Karşılıklar Öncesi Kâr 15.894 15.868 20.652 29.895
Toplam Gelir* 24.663 26.177 32.539 45.135
         
Toplam Aktifler 399.154 428.554 540.913 850.476
Canlı Krediler 243.461 259.207 335.004 475.285
Takipteki Kredi Oranı 5,2% 6,8% 4,5% 3,6%
Mevduat 244.238 277.277 358.100 582.833
Özkaynaklar 46.887 54.051 62.409 80.301
         
Net Faiz Marjı (swap fonlama giderleri dahil) 5,3% 5,1% 5,3% 4,5%
Takipteki Krediler Oranı 5,2% 6,8% 4,5% 3,6%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu 16,5% 17,8% 16,9% 14,0%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 15,0% 12,4% 11,0% 18,9%
Ortalama Aktif Kârlılığı 1,7% 1,5% 1,3% 2,0%
Temettü Dağıtım Oranı - - 10% 10%
Hisse Başına Kâr 1,58 1,47 1,50 3,11
*Toplam Gelir; Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar ( 2017, 2018 & 2019 Kur Hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri
** BDDK geçici önlemleri hariç