BDDK Konsolide Finansallara Göre

ÖZET FİNANSAL VERİLER (BDDK Konsolide Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Finansallara Göre (TL mio, %) 2018 2019 2020 2021 9A22
Net Kâr 6.707 6.241 6.385 13.060 38.726
Karşılıklar Öncesi Kâr 15.894 15.868 20.652 29.895 58.570
Toplam Gelir* 24.663 26.177 32.539 45.134 77.014
NII incl. Swap 17.934 17.643 21.671 24.171 49.084
Net F&C 5.103 6.274 6.588 9.195 12.008
Net Trading (excl. Swap&Currency hedge) 328 590 2.092 8.489 10.874
Other Income excl. Provision reversal 1,290 1.659 2.166 3.142 4.262
Subsidiary Income - - - - 719
Dividend Income 8 11 22 139 68
Net Faiz Gelirleri (swap maliyetleri dahil) 17.934 17.643 21.671 24.171 49.084
           
Toplam Aktifler 399.154 428.554 540.913 850.476 1.223.437
Canlı Krediler 243.461 259.207 335.004 475.285 668.202
Mevduat 244.238 277.277 358.100 582.100 856.226
Özkaynaklar 46.887 54.051 62.409 80.301 131.668
           
Takipteki Kredi Oranı (Leasing&factoring alacakları dahil) 5,2% 6,8% 4,5% 3,6% 2,8%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (BDDK geçici önlemleri hariç) 16,5% 17,8% 16,9% 14,1% 16.2%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 15,0% 12,4% 11,0% 18,9% 49,0%
Ortalama Aktif Kârlılığı 1,7% 1,5% 1,3% 2,0% 5,0%
Temettü Dağıtım Oranı - - 10% 10% n.a.
Hisse Başına Kâr 1,60 1,49 1,52 3,11 9,22
**Toplam Gelir; Net Faiz Geliri (swap maliyetleri dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar (swap maliyetleri&kur hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri
Not: 9A22 ROAE & ROAA hesaplanırken, 4Ç22 için Net Gelir yıllıklandırılırken yinelenmeyen kalemler düşülür