Kurumsal Profil

1946 yılında Ankara’da kurulan Garanti BBVA, 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla 1,472 trilyon Türk lirasına ulaşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumunda.

Kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, özel ve yatırım bankacılığı, ödeme sistemleri dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren Garanti BBVA, Hollanda ve Romanya’daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra bireysel emeklilik ve hayat sigortası, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarındaki finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubu.

Garanti BBVA’nın müşterilerine sunduğu kişiselleştirilmiş çözümlerin ve zengin ürün yelpazesinin, 1.083 trilyon Türk lirası değerinde nakdi ve gayri nakdi kredi portföyüne ulaşmasında önemli bir payı bulunuyor. Garanti BBVA’nın sağlam aktif kalitesinden ödün vermeden sermaye yaratarak, disiplinli ve sürdürülebilir büyüme stratejisi, bankanın güçlü adımlarla ilerlemesini sağlıyor. Banka, bir çok temel bankacılık hizmet alanında lider bir konuma sahip:

  • %19,5 Pazar payı ile TL Kredilerde en büyük ikinci özel banka
  • %20,3 pazar payı ile özel bankalar arasında en büyük TL müşteri mevduatı portföyü, Banka’nın güçlü ilişki bankacılığını yansıtmaktadır.
  • 23 milyonu aşan bireysel müşteri ile bireysel kredilerde liderlik
  • TL işletme kredilerinde %17,5 pazar payı
  • Özel bankalar arasında Marka Gücünde ve KOBİ, Ticari ve Mobil NTS’de 1 numara

Garanti BBVA’nın amacı, çağın olasılıklarını herkese sunmak ve bu amaçla tüm paydaşları için değer yaratmak. Stratejik önceliklerimiz ışığında, müşterilerin finansal sağlığını iyileştirmek için ihtiyaca uygun çözüm ve öneriler sunuyor. Garanti BBVA, sürdürülebilirlik konusunda karar vericileri ve sektörü pozitif yönde etkilemeye ve sürdürülebilirliği ana akım haline getirmeye büyük önem veriyor. Bunların yanı sıra Banka, paydaşlar ve stratejik ortaklıklar tarafından öncelikli kabul edilen konulara odaklanan toplumsal programları ve etki yatırımı odaklı kredi kullandırımlarıyla Garanti BBVA, ortak değer yaratarak pozitif değişimi destekliyor.

Garanti BBVA operasyonel mükemmellik önceliğiyle iş modelini ve süreçlerini sürekli iyileştirirken, finansal ve finansal olmayan riskleri yakından takip ediyor. Değer yaratımını hızlandırmak ve güçlendirmek amacıyla da Garanti BBVA müşterilerin olduğu her yerde bulunarak, daha fazla müşteriye ulaşmaya devam ediyor. 31 Mart 2023 itibarıyla yurt içinde 825 şube, Kıbrıs’ta 7, Malta’da 1 olmak üzere yurt dışında 8 şube, bir temsilcilikten oluşan yaygın bir dağıtım ağı ve 18.552 çalışanıyla 24 milyona yakın müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap veriyor. En son teknolojik altyapıya sahip 5.403 ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, internet, mobil ve sosyal bankacılık platformlarıyla tüm kanallarda kesintisiz bir deneyim ve bütünleşik kanal kolaylığı sunuyor.

Garanti BBVA için data ve teknoloji, "en iyi ve en bağlı takım" stratejisini gerçekleştirmesini sağlayan ana unsurlar. Garanti BBVA’nın 13,7 milyon dijital ve 13,4 milyon mobil müşterisiyle, dijital satışların toplam satışlar içindeki payı %89'a ulaştı. Banka sürekli olarak sağlam ve güvenilir teknolojiye yatırım yaparak, gelişmiş veri analitiği ve yapay zekadan yararlanıyor. Garanti BBVA’nın insan kaynağına bakışının temelinde ise insana yatırım ilkesi yer alıyor. Tüm ilerlemelerin arkasında insan kaynağı olduğu bilinciyle genç ve yaratıcı beyinleri sürekli olarak Garanti BBVA'ya katmak, eğitmek ve geliştirmek, çalışanlara yeteneklerini gösterebilecekleri ortamlar sağlamak, fırsatlar sunmak, başarılarını görmek ve ödüllendirmek tüm sistemin temel yapıtaşlarını oluşturuyor.

Banka’nın vazgeçilmez değerlerini destekleyen ileri bir kurumsal yönetişim modeli uygulayan Garanti BBVA’nın hakim ortağı, hisselerinin %85,97’sine 1 sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA).

1 18 Mayıs 2022 tarihindeki özel durum açıklamasına linkten ulaşabilirsiniz.
Not: Pazar payları ve sıralamalar konsolide olmayan BDDK haftalık özel bankalar verilerine göredir.
Not: Şube, ATM ve Müşteri verileri konsolidasyona tabii ortaklıkları içermemektedir.