Search

Kurumsal Profil

1946 yılında Ankara’da kurulan Garanti BBVA, 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla 631 milyar Türk Lirası’na ulaşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumunda.

Kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, özel ve yatırım bankacılığı, ödeme sistemleri dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren Garanti BBVA, Hollanda ve Romanya’daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra bireysel emeklilik ve hayat sigortası, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarındaki finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubu.

Garanti BBVA’nın müşterilerine sunduğu kişiselleştirilmiş çözümlerin ve zengin ürün yelpazesinin, 500 milyar Türk Lirası değerinde canlı nakdi ve gayri nakdi kredi portföyüne ulaşmasında önemli bir payı bulunuyor. Garanti BBVA’nın sağlam aktif kalitesinden ödün vermeden sermaye yaratarak, disiplinli ve sürdürülebilir büyüme stratejisi, Banka’nın güçlü adımlarla ilerlemesini sağlıyor. Banka, birçok temel bankacılık hizmet alanında lider bir konuma sahip:

  • 19 milyondan fazla bireysel müşteriye sahip olan Garanti BBVA, tüketici kredilerinde %13,1 pazar payına sahip olmakla birlikte, Mortgage, kredi kartı ve otomobil kredilerinde de sektöre öncülük ediyor.
  • YP kredilerde %9,4 oranında pazar payına sahip.
  • TL işletme bankacılığı kredilerinde %9,0 pazar payı ile Garanti BBVA özel bankalar arasında 2. sırada.

Banka’nın vazgeçilmez değerlerini destekleyen ileri bir kurumsal yönetişim modeli uygulayan Garanti BBVA’nın hakim ortağı, hisselerinin %49,85’ine sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA). Hisseleri Türkiye’de, depo sertifikaları İngiltere ve ABD’de işlem gören Garanti BBVA’nın Borsa İstanbul’daki halka açıklık fiili dolaşım oranı 30 Eylül 2021 itibarıyla %50,07.

Garanti BBVA’nın amacı, çağın olasılıklarını herkese sunmak ve bu amaçla tüm paydaşları için değer yaratmak. Stratejik öncelikleri ışığında, müşterilerin finansal sağlığını iyileştirmek için ihtiyaca uygun çözüm ve öneriler sunuyor. Garanti BBVA, sürdürülebilirlik konusunda karar vericileri ve sektörü pozitif yönde etkilemeye ve sürdürülebilirliği ana akım haline getirmeye büyük önem veriyor. Bunların yanı sıra Garanti BBVA, paydaşlar ve stratejik ortaklıklar tarafından öncelikli kabul edilen konulara odaklanan toplumsal programları ve etki yatırımı odaklı kredi kullandırımlarıyla ortak değer yaratarak pozitif değişimi destekliyor.

Garanti BBVA operasyonel mükemmellik önceliğiyle iş modelini ve süreçlerini sürekli iyileştirirken, finansal ve finansal olmayan riskleri yakından takip ediyor. Değer yaratımını hızlandırmak ve güçlendirmek amacıyla da Garanti BBVA müşterilerin olduğu her yerde bulunarak, daha fazla müşteriye ulaşmaya devam ediyor. 30 Eylül 2021 itibarıyla yurt içinde 866 şube, Kıbrıs’ta yedi, Malta’da bir olmak üzere yurt dışında sekiz şube, Şangay’da bir temsilcilikten oluşan yaygın bir dağıtım ağı ve 18.486 çalışanıyla 20 milyona yakın müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap veriyor. En son teknolojik altyapıya sahip 5.323 ATM, ödüllü Müşteri İletişim Merkezi, internet, mobil ve sosyal bankacılık platformlarıyla tüm kanallarda kesintisiz bir deneyim ve bütünleşik kanal kolaylığı sunuyor.