Çalışan Tazminat Politikası

T. Garanti Bankası A.Ş Çalışan Tazminat Politikası

Bankamız, çalışanlarına yönelik olarak yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun bir tazminat politikası benimsemiştir. Buna göre,

Çalışanlarımıza veya vefat etmeleri halinde mirasçılarına 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 6.maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesi hükümleri çerçevesinde kıdem tazminatı ödenmektedir.

Yine 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi çerçevesinde, belirsiz süreli iş sözleşmeleri yasal ihbar sürelerine uyulmaksızın Bankamız tarafından sona erdirilen çalışanlarımıza ihbar tazminatı ödenmektedir.