Gider Yönetimi ve Verimlilik Komitesi

Gider Yönetimi ve Verimlilik Komitesinin amacı, reel gelir performansı bağlamında maliyetlerini kontrol etmek ve bütçe uygulamalarının yıl boyunca optimize edilerek kazanç sağlanması konularında Yönetim Kurulu’na destek vermektir.

Komitenin diğer sorumlulukları şöyle sıralanmaktadır:

  • Garanti BBVA'daki verimlilik alanlarını belirlemek ve gelişme alanlarını açık bir ortamda tartışılmasını sağlamak,
  • Komite üyelerini giderlerin gelişimi ile ilgili gelecek dönemlere ait bilgilendirmek, tasarruf konularında getirilen öneriler konusunda değerlendirmeler yapmak,
  • Banka içerisinde verimli gider yönetimi ile ilgili yeni fikirler ve alternatifler tartışılarak bankanın stratejilerine uygun çözümlere karar vermek,
  • Birimlerden gelen gider onayları ile yatırım proje ve önerilerinin belirlenen delegasyon limitleri içinde onaylamak,
  • İlgili bütçe dağılımlarını netleştirmek,
  • Kurumsal modeller, standartlar ve şartnamelerin yerel ve bölgesel uygulamalarını sağlamak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak.

2021 Yılı Toplanma Adedi: 3

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi Başkan
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY Üye
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY Üye
Mahmut Akten Bireysel Bankacılık’ tan Sorumlu GMY Üye
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY Üye
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çöz. ve Dijital Bankacılık’ tan Sorumlu GMY Üye
Murat Atay Kredi Riski Yönetimi Başkanı Üye
Ebru Dildar Edin Kur., Yatırım Bank. ve Global Piyasalar’ dan Sorumlu GMY Üye
Cemal Onaran Ticari Bankacılık’ tan Sorumlu GMY Üye
Sibel Kaya KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY Üye
Aydın Düren YK Üyesi / Hukuk Hizmetleri’nden Sorumlu Üye
Çağrı Süzer Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Üye
Yazgı Demiralp Gider Yönetimi ve Verimlilik Direktörü Sekreter
Tolga Haliler Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü * Katılımcı Üye
İlke Badraslı Temel Yetenek ve Kültür İş Ortaklığı ve İşe Alım Direktörü * Katılımcı Üye
Vahan Üçkardeş Finansal Planlama ve Analiz Direktörü * Katılımcı Üye
Burçin Bıkmaz Stratejik Planlama Direktörü * Katılımcı Üye

(*) Katılımcı üyelerdir, komite asıl üyeleri arasında sayılmamalıdır.