Search

Gider Yönetimi ve Verimlilik Komitesi

Gider Yönetimi ve Verimlilik Komitesinin amacı, reel gelir performansı bağlamında maliyetlerini kontrol etmek ve bütçe uygulamalarının yıl boyunca optimize edilerek kazanç sağlanması konularında Yönetim Kurulu’na destek vermektir. 

Komitenin diğer sorumlulukları şöyle sıralanmaktadır:

  • Garanti BBVA’daki verimlilik alanlarını belirlemek ve gelişme alanlarını açık bir ortamda tartışılmasını sağlamak,
  • Komite üyelerini giderlerin gelişimi ile ilgili gelecek dönemlere ait bilgilendirmek, tasarruf konularında getirilen öneriler konusunda değerlendirmeler yapmak,
  • Banka içerisinde verimli gider yönetimi ile ilgili yeni fikirlerin ve alternatiflerin tartışılarak bankanın stratejilerine uygun çözümlere karar vermek,
  • Birimlerden gelen gider onayları ile yatırım proje ve önerilerini belirlenen delegasyon limitleri içinde onaylamak,
  • İlgili bütçe dağılımlarını netleştirmek,
  • Kurumsal modeller, standartlar ve şartnamelerin yerel ve bölgesel uygulamalarını sağlamak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak.

Toplanma Sıklığı: Toplantı iki farklı grupta toplanmaktadır: Yatırım talepleri 3'er aylık periyotlarla düzenlenen komitede değerlendirilirken, verimlilik projeleri yılda iki kez olmak üzere ihtiyaç duyulduğunda düzenlenen toplantılarda değerlendirilmektedir.
2020 Yılı Toplanma Adedi: 1
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi
Javier Bernal Dionis YK Üyesi
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY
Mahmut Akten Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık'tan Sorumlu GMY
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı
Ebru Dildar Edin Kurumsal, Yatırım Bank. ve Global Piyasalar'dan Sorumlu GMY
Selahattin Güldü Ticari Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Cemal Onaran Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY
Aydın Düren Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat'tan Sorumlu GMY
Çağrı Süzer Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü
Oğuz Acar Gider Yönetimi ve Verimlilik Direktörü
Tolga Haliler Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü
Sibel Kaya Yetenek ve Kültür İş Ortaklığı ve İşe Alım Direktörü
Vahan Üçkardeş Finansal Planlama ve Analiz Direktörü
Burçin Bıkmaz Stratejik Planlama ve Sorumlu Bankacılık Direktörü