Gider Yönetimi ve Verimlilik Komitesi

Gider Yönetimi ve Verimlilik Komitesinin amacı, reel gelir performansı bağlamında maliyetlerini kontrol etmek ve bütçe uygulamalarının yıl boyunca optimize edilerek kazanç sağlanması konularında Yönetim Kurulu’na destek vermektir. Komitenin diğer sorumlulukları şöyle sıralanmaktadır:

  • Garanti BBVA’daki verimlilik alanlarını belirlemek ve gelişme alanlarını açık bir ortamda tartışılmasını sağlamak,
  • Komite üyelerini giderlerin gelişimi ile ilgili gelecek dönemlere ait bilgilendirmek, tasarruf konularında getirilen öneriler konusunda değerlendirmeler yapmak,
  • Banka içerisinde verimli gider yönetimi ile ilgili yeni fikirler ve alternatifler tartışılarak bankanın stratejilerine uygun çözümlere karar vermek,
  • Birimlerden gelen gider onayları ile yatırım proje ve önerilerinin belirlenen delegasyon limitleri içinde onaylamak,
  • İlgili bütçe dağılımlarını netleştirmek,
  • Kurumsal modeller, standartlar ve şartnamelerin yerel ve bölgesel uygulamalarını sağlamak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak. 

Komite 2018 yılında 6 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Ali Fuat Erbil (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi), Javier Bernal Dionis (Yönetim Kurulu Üyesi), Aydın Güler (GMY), Osman Tüzün (GMY), Mahmut Akten (GMY), İlker Kuruöz (GMY), Didem Dinçer Başer (GMY), Ali Temel (Kredi Riski Yönetimi Başkanı), B. Ebru Edin (GMY), Selahattin Güldü (GMY), Cemal Onaran (GMY), Aydın Düren (GMY), Işıl Akdemir Evlioğlu (GÖSAŞ-GM), Oğuz Acar (Direktör), Hazal Özgüven (Direktör), Sibel Kaya (Direktör), Vahan Üçkardeş (Direktör), Burçin Bıkmaz (Direktör)