Vergi Stratejimiz ve Raporlama

Garanti BBVA’nın %85,97 pay oranı ile ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)’dır. Şeffaflık, ihtiyatlılık ve dürüstlük prensiplerini kurumsal olarak içselleştirmiş şekilde tüm BBVA Grubu’nu kapsayan vergi politika dokümanı (BBVA Group’s Tax Strategy), BBVA Yönetim Kurulu’nda onaylanmıştır.

Şeffaflık taahhüdü çerçevesinde BBVA, gönüllülük esasına dayanarak yıllık olarak, Türkiye dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalar için   “Total Tax Contribution Reportraporunu yayınlamaktadır. Raporun amacı, Grup tarafından faaliyet gösterdiği ülkelerde paydaşlarına (hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve toplum genelinde) açık ve anlaşılır bir şekilde hem kendi hem de üçüncü taraflar adına yapılan vergi ödemeleri ile ilgili bilgileri sağlamaktır. Bu Rapor şeffaflığa iyi bir örnek olmayı amaçlamakla kalmayıp aynı zamanda sektörde en iyi uygulamadır.

BBVA Grubu’nun bir üyesi olarak Garanti BBVA, tüm vergi politika, strateji ve raporlama sürecinde BBVA'nın vergi politikalarına uymakla yükümlüdür.