Toplumsal Yatırımlar

“Çağın olanaklarını herkese sunmak” amacı ile bankacılık yapan Garanti BBVA, her zaman kurumsal değerleri doğrultusunda insanlara, şirketlere ve bir bütün olarak topluma olumlu etkide bulunma hedefiyle ilerliyor. Banka’nın çeşitli politikaları ve kurumsal düzenlemeleri de tüm paydaşlarına aktardığı sorumlu bir banka olma ve uzun vadede değer yaratma taahhüdünü yansıtıyor. Temmuz 2021’de Yönetim Kurulu kararıyla yayınlanan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası”, Banka’nın kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin ilkelerini, yönergelerini ve taahhütlerini vurgulamayı ve bunları Banka’nın ve toplumun önceliklerine uyarlamayı amaçlıyor.