Kobi ve Girişimcileri Destekleme

Garanti BBVA olarak sürdürülebilirlik stratejisinin diğer ana başlığı olan kapsayıcı büyüme çerçevesinde girişimcileri uzun yıllardır ayrı bir müşteri grubu olarak ele alıyoruz.

Yüksek katma değer yaratan erken aşama girişimcilere ofis , mentorluk, yatırıma hazırlık, pazarlama ve eğitim gibi destekler verilen; girişimler, KOBİ’ler ve büyüyen girişimlerin sürdürülebilirliklerine katkı sağlayan Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı ile toplam 56 girişimciye girişimcilik ekosistemine yönelik network ve işbirliği desteği de sağlandı.

2023 yılında Kobi Bankacılığı;

 • Kadın girişimci işletmelere toplam 27 milyar TL’yi aşan finansman
 • %22,8** KOBİ krediler pazar payı (yıllık 228 bp artış)
 • 56 girişimcinin aldığı toplam yatırım tutarı 150 milyon TL
 • %32,2 BDDK tanımlı KOBİ kredileri TL kredileri içindeki pay
 • TL KOBİ Kredilerinin TL Krediler içindeki payı 30.9%
 • Özel bankalar arasındaki TL KOBİ Kredileri Pazar Payı 22.78%
 • Mikro kredilerin KOBİ içindeki payı 27.5%
 • Özel bankalar arasında KOBİ-Mikro Kredi Pazar Payı 21.92%

** BDDK tanımlı KOBİ kredileri, pazar payı özel bankalar arasındadır.

2024 Stratejik Öncelikler

 • Ekonominin lokomotifi KOBİ’lere verdiğimiz finansal desteğin yanında sürdürülebilir büyümeleri ve finansal sağlıkları için çalışmaya devam etmek.
 • KOBİ müşterilerimize dijital kanallardan sağlanan ürün ve işlem yelpazesini genişletmek.
 • KOBİ müşterilerimizin ihtiyaçları için alanındaki en iyi firmalar ile iş birliklerimizi artırmaya devam etmek.
 • Daha çok kadın girişimcinin gelişimlerini desteklemek, başarılarını duyurmalarını sağlamak ve sürdürülebilirlikleri için yeni pazar ve imkanlara ulaşımlarını kolaylaştırmak.
 • Girişimcilerin yaşam döngülerinde çözüm ortağı olan banka olmak.
 • Sürdürülebilir yatırımların önünü açmak amacıyla “Yeşil Mutabakat” konusunda müşterilerimizle buluşturmak.