Çevre Politikası

Garanti BBVA ve iştirakleri, çevre yönetim sistemi ile ilgili aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurur ve tüm çalışanları ile birlikte bu ilkelere uymayı taahhüt eder.

  • Çevre ile ilgili tüm yasal düzenlemeleri, ulusal / uluslararası platformlarda geliştirilen sürdürülebilirlik programlarını takip etmek, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi başta olmak üzere uygulanabilir alanları süreçlerimize entegre etmek; yasal düzenlemeler ve üyesi olunan programlardaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
  • Çevreye saygılı olmak; çevre duyarlılığını benimsemek ve yaygınlaştırmak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan doğrudan çevresel etkileri kontrol altında tutmak, doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanımını sağlayarak çevreye olan olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi yönünde sürekli iyileştirmeleri sağlamak,
  • Çalışanlarımızın farkındalığını arttırmaya yönelik eğitim ve iç iletişim faaliyetlerinde bulunarak gelişimlerine katkı sağlamak,
  • Çok yönlü iletişimi teşvik ederek tüm paydaşlarımızın ihtiyaçlarını anlamak ve bu yönde farkındalık ve gelişimlerine katkıda bulunmak,
  • Faaliyetlerimizi çevre kirliliğinin önlenmesini esas alan bir anlayışla planlamak,
  • Çevre Politikası kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için üst yönetim tarafından gerekli kaynakları sağlamak,
  • Tüm faaliyetlerin bu politikaya uyumunun üst yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamak.

İlgili politikaya buradan ulaşabilirsiniz.