Çevre Politikası

Garanti BBVA müşterilerine, hissedarlarına, çalışanlarına, topluma ve çevreye kattığı değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmayı hedeflemektedir. Garanti BBVA Çevre Politikası aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

  • Çevreyle ilgili tüm yasal düzenlemeleri duyarlılıkla izlemek ve gereklerini yerine getirmenin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen sürdürülebilirlik programlarını dikkatle izlemek, irdelemek; üyesi olunan programlardaki yükümlülükleri yerine getirmek ve Banka’nın sürdürülebilirlik katma değerini en üst düzeyde oluşturmak.
  • Çevreye saygılı olmak, çevre duyarlılığını benimsemek ve yaygınlaştırmak.
  • Tüm kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak.
  • Banka’nın faaliyetlerinden kaynaklanan doğrudan çevresel etkileri kontrol altında tutmak.
  • Kredileri Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları kapsamında değerlendirmek ve krediler aracılığıyla ortaya çıkan dolaylı çevresel etkileri kontrol altında tutmak.
  • Çevre ile ilgili ürün ve hizmetler geliştirmek.
  • Bankanın çevresel performansını sürekli iyileştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak.
  • Çok yönlü iletişimi teşvik ederek, paydaşların farkındalık ve gelişimine katkıda bulunmak.