Risk Komitesi

Komite Sorumlusu: Gamze Küçük

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yasal / YK onaylı

Komitenin Amacı / Sorumlulukları:

  • Banka'nın stratejisini ve genel risk politikalarını izlemek ve denetlemek; Banka'nın sermayesini ve risk yönetimi, ölçüm ve raporlamanın toplam kalitesini göz önünde bulundurarak risk iştahı beyanını ve temel ölçütleri, risk tolerans seviyelerini, limit yapısını ve ölçütleri incelemek,
  • Her risk türüne ilişkin kurumsal risk politikalarını ve uygun görülen seviyede detaylarla her risk türüne ve iş bölümüne ilişkin yıllık limitleri incelemek ve onaylamak,
  • Tespit edilen risklerin gerçekleşmeleri durumunda sebep olacakları etkiyi hafifletmeye yönelik önlemleri incelemek ve onaylamak,
  • Global risk profilinin ve Banka'nın karşı karşıya olduğu risklerin, risk türü, iş kolu, ürün ya da müşteri segmenti ve bunların strateji ve politikalar ile risk iştahı karşısındaki durumu açısından değerlendirilmesini takip etmek,
  • Banka bünyesindeki risk yönetiminin yapı ve işleme açısından uygunluğunun yanı sıra risk yönetiminin uygun bir işlev görmesini sağlamak için risk bilgilerinin ve Banka içindeki risk kontrol sistemlerinin yeterliliğini değerlendirmek,
  • Müşterilere sunulan yatırım ve mevduat ürünlerinin fiyatlandırılmasında, gerekirse iyileştirme planı da dahil olmak üzere Banka'nın iş modeli ve risk stratejisinin de göz önünde bulundurulmasını takip etmek,
  • Risklerin yönetimi için yeterli sistemlerin, çalışanın ve genel kaynakların bulunması konusunda Banka'nın gerekli adımları attığını teyit etmek,
  • Banka'nın varlık değerleme, varlık sınıflandırma ve risk tahmini süreçlerinin uygun bir şekilde işlediğini analiz etmek ve değerlendirmek,
  • Düzenleyici ve denetleyici mercilerin belirlediği gereklilikler ve önerileri yakından izlerken, ileri seviye bir risk yönetim modelinin ve risk yönetim uygulamalarının sürekli geliştirilmesini teşvik etmek,
  • Sermaye planlaması ve sermaye yeterliliğine ilişkin raporları almak ve incelemek; ve işletme riski yönetimi ve sermaye planlama süreçlerinde etkili teşvik sağlamak.

Komite Tarihçesi: Aralık 2015’te kurulmuştur.

Komite Toplanma Sıklığı: Ayda 1 kez toplanmaktadır.

2023 Yılı Toplanma Adedi: Toplam 11 toplantı gerçekleşmiştir. (Ocak, Şubat, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık)

2024 Yılı Toplanma Adedi: Toplam 10 toplantı planlanmıştır.

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
Jaime Saenz De Tejada Pulido YK Üyesi Üye
Pablo Alfonso Pastor Munoz YK Üyesi Üye
Süleyman Sözen YK Başkanı Üye