Bilgilendirme Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği (Özel Durumlar Tebliği) çerçevesinde hazırlanan T. Garanti Bankası A.Ş. (Banka) Bilgilendirme Politikası, ortakların, mevcut ve potansiyel yatırımcıların, müşteri ve diğer menfaat sahiplerinin doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve analiz edilebilir bilgiye zamanında ve eşit koşullarda ulaşmasını hedefler. Bu bilgiler Banka’nın geçmiş performansı, gelecek beklentileri, vizyon, strateji ve hedeflerini içerir. Bilgilendirme Politikası, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili düzenlemeleriyle uyumlu olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve şeffaflık prensibi çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu politika ticari, müşteri ve Banka sırrı niteliğindeki bilgileri açıklama yükümlülüğü doğurmaz.

Garanti BBVA'nın Bilgilendirme Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz.