Bilgi Güvenliği Komitesi

Bilgi Güvenliği Komitesi’nin amacı ve sorumlulukları; 

  • Bilgi Güvenliğine ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
  • Bilgi güvenliği politikası ve bilgi güvenliğinin alt alanları ile ilgili politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak, sistemin işlerliğini takip etmek ve iyileştirme önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
  • Bilgi güvenliği projeleri ve sertifikasyon süreçleri hakkında bilgi vermek,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almaktır. 

Komite 2018 yılında yeterli çoğunluk sağlanarak 1 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

İlker Kuruöz (GMY), Şenol Karahasan (GT-GMY), Ferda Özge (GT-GMY), Eray Kaya (GT-GMY), Fatih Bektaşoğlu (GT-GMY), Aydın Küçükkarakaş (GT-GMY), Şebnem İpekçi (GT-GMY), Reha Emekli (GT-GMY), Kutluhan Apaydın (GT-GMY), Özgür Tüzemen (GT-GMY), Burak Erkek (Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı), Korcan Demircioğlu (Direktör), Barış Gülcan (Direktör), Hazal Özgüven (Direktör), Tutku Coşkun (Direktör), Orhan Veli Çaycı (Direktör), Tolga Konu (GT-Direktör), Cihan Subaşı (GT-Direktör), Ümit Malkoç (GT-Direktör), Bekir Özmen (GT-Yönetici), Şebnem Arasıl (Yönetici), Sibel Kaya (Direktör), Kerem Aslandağ (GT-Yönetici)