Search

Bilgi Güvenliği Komitesi

Bilgi Güvenliği Komitesi'nin amacı ve sorumlulukları;

  • Bilgi Güvenliğine ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
  • Bilgi güvenliği politikası ve bilgi güvenliğinin alt alanları ile ilgili politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak, sistemin işlerliğini takip etmek ve iyileştirme önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
  • Bilgi güvenliği projeleri ve sertifikasyon süreçleri hakkında bilgi vermek,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almaktır.

Toplanma Sıklığı: Komite yılda en az bir kez toplanmaktadır.
2019 Yılı Toplanma Adedi: 1
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY
Ferda Özge TM - Altyapı ve İletişim'den Sorumlu GMY
Eray Kaya TM - Bankacılık Uygulamaları'ndan Sorumlu GMY
Fatih Bektaşoğlu TM - Dijital Bank., Müşt. Den., Mimari'den Sorumlu GMY
Şebnem İpekçi TM - Strateji ve Kontrol'den Sorumlu GMY
Reha Emekli TM - Ödeme Sist., Hazine ve Yatırım Bank.'dan Sorumlu GMY
Kutluhan Apaydın TM - Kurumsal Çöz. ve Finansal Şirketler'den Sorumlu GMY
Özgür Tüzemen TM - Veri ve İleri Analitik'ten Sorumlu GMY
Feridun Aktaş TM - Kurumsal Güvenlik'ten Sorumlu GMY
Emre Kunt  TM - Uygulama Operasyonları'ndan Sorumlu GMY
Seval Demirkılıç TM - Proje ve Çevik Metot Yönetimi Birim Müdürü
Cihan Subaşı TM - BT Güvenlik Birim Müdürü
Ümit Malkoç TM - Bilgi Güvenliği BT Risk ve İş Sürekliliği Birim Müdürü
Korcan Demircioğlu Müşteri Güvenliği ve İşlem Riski Yönetimi Direktörü
Tolga Haliler Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü
Hazal Özgüven Müşteri Analitiği, İnovasyon ve Ürün Geliştirme Direktörü
Orhan Veli Çaycı Müşteri İletişim Merkezi Direktörü
Sibel Kaya Yetenek ve Kültür İş Ortaklığı ve İşe Alım Direktörü
Barış Gülcan İç Kontrol Merkezi Direktörü
Bekir Özmen TM - Bilgi Güvenliği Yöneticisi
Şebnem Arasıl TM - İş Sürekliliği Yöneticisi
Kerem Aslandağ TM - BT Denetim Koordinasyon ve Sertifika Yönetimi Yöneticisi
Burak Erkek Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı