Bilgi Güvenliği Komitesi

Komite Sorumlusu : Cansu Teker, Cihan Subaşı

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yasal / YK onaylı

Komitenin Amacı / Sorumlulukları:

  • Bilgi Güvenliğine ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
  • Bilgi güvenliği politikası ve bilgi güvenliğinin alt alanları ile ilgili politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak, sistemin işlerliğini takip etmek ve iyileştirme önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
  • Bilgi güvenliği projeleri ve sertifikasyon süreçleri hakkında bilgi vermek,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak,
  • Bilgi güvenliği farkındalığı çalışmaları ve eğitim programlarını değerlendirmek,
  • Yılda en az bir kez yönetim kuruluna raporlama yapmaktır.

Komite Toplanma Sıklığı: Yılda en az 2 kere toplanmaktadır.

2022 Yılı Toplanma Adedi: Toplam 2 toplantı planlanmaktadır (Mayıs, Kasım)

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi Başkan
Aydın Düren YK Üyesi / Hukuk Hizmetleri’nden Sorumlu Üye
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’ den Sorumlu GMY Üye
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY Üye
Sibel Kaya KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY Üye
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY Üye
Ebru Dildar Edin Kur., Yatırım Bank. ve Global Piyasalar’ dan Sorumlu GMY Üye
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çöz. ve Dijital Bankacılık’ tan Sorumlu GMY Üye
Mahmut Akten Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY Üye
Cemal Onaran Ticari Bankacılık’tan Sorumlu GMY Üye
Murat Atay Kredi Riski Yönetimi Başkanı Üye
Çağrı Süzer Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Üye
Burak Erkek Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Katılımcı Üye
Barış Gülcan İç Kontrol Merkezi Direktörü Üye
Korcan Demircioğlu Müşteri Güvenliği ve İşlem Riski Direktörü Üye
Tolga Haliler Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü Üye
Denel Şehriban Kırali Hukuk Danışmanlık Hizmetleri - Hukuk Müşaviri Üye
Beyza Yapıcı Sermaye ve Operasyonel Risk Direktörü Üye
Emre Özbek Uyum Direktörü Üye
Feridun Aktaş TM - Kurumsal Güvenlik Birim Müdürü Üye
Özgür Tüzemen TM - Veri ve İleri Analitik Birim Müdürü Üye
Şebnem İpekçi TM - Strateji ve Kontrol Birim Müdürü Üye
Ümit Malkoç TM - Güvenlik Operasyonları Birim Müdürü Üye
Tuba Köseoğlu Okçu Yetenek ve Kültür Eğitim Direktörü Üye
İlke Badraslı Temel Yetenek ve Kültür İş Ortaklığı ve İşe Alım Direktörü Üye
Cansu Teker Bilgi Güvenliği Uzmanı Üye / Sekreter
Cihan Subaşı Kurumsal Güvenlik Sorumlusu Üye / Sekreter