Search

Bilgi Güvenliği Komitesi

Bilgi Güvenliği Komitesi'nin amacı ve sorumlulukları;

  • Bilgi Güvenliğine ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
  • Bilgi güvenliği politikası ve bilgi güvenliğinin alt alanları ile ilgili politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak, sistemin işlerliğini takip etmek ve iyileştirme önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
  • Bilgi güvenliği projeleri ve sertifikasyon süreçleri hakkında bilgi vermek,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak,
  • Bilgi güvenliği farkındalığı çalışmaları ve eğitim programlarını değerlendirmek,
  • Yılda en az bir kez yönetim kuruluna raporlama yapmaktır.

Toplanma Sıklığı: Komite yılda en az bir kez toplanmaktadır.
2020 Yılı Toplanma Adedi: 1
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY
Dr. M. Cüneyt Sezgin YK Üyesi
Özgür Tüzemen TM - Veri ve İleri Analitik'ten Sorumlu GMY
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY
Cemal Onaran Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY
Ebru Dildar Edin Kurumsal, Yatırım Bank. ve Global Piyasalar'dan Sorumlu GMY
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık'tan Sorumlu GMY
Çağrı Süzer Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü
Mahmut Akten Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Selahattin Güldü Ticari Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı
Şebnem İpekçi TM - Strateji ve Kontrol'den Sorumlu GMY
Feridun Aktaş TM - Kurumsal Güvenlik'ten Sorumlu GMY
Barış Gülcan İç Kontrol Merkezi Direktörü
Berna Avdan Hukuk Danışmanlık Hizmetleri - Hukuk Müşaviri
Beyza Yapıcı Sermaye ve Operasyonel Risk Direktörü
Burak Erkek Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı
Emre Özbek Uyum Direktörü
Tolga Haliler Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü
Korcan Demircioğlu Müşteri Güvenliği ve İşlem Riski Yönetimi Direktörü
Cihan Subaşı TM - BT Güvenlik Birim Müdürü
Ümit Malkoç TM - Güvenlik Operasyonları Birim Müdürü
Bekir Özmen TM - Bilgi ve Veri Güvenliği Yöneticisi