Bağlı Ortaklıkta Risk Yönetimi

BAĞLI ORTAKLIKTA RİSK YÖNETİMİ

Banka, bağlı ortaklıkların risk yönetimi çalışmalarına yönelik ihtiyaçların belirlenmesini ve gerekli çalışmaların ve raporlamaların bağlı ortaklığın yapısı, karmaşıklık düzeyi, büyüklüğü ve riskleri ile orantılı düzeyde etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen ilgili risk yönetimi birim/bölümlerini koordine ederek gerçekleştirilmesini sağlıyor. Risk yönetimi politika, kural, prosedür ve risk limitlerini Banka ile uyumlandırmak üzere piyasa şartları ve yasal düzenlemeler çerçevesinde bağlı ortaklıklar ile gerekli çalışmalar yürütülüyor. Bağlı ortaklıklara ilişkin riskler, risk ölçüm sonuçları ve diğer risk yönetimi faaliyetleri izleniyor. Banka risk yönetimi, bağlı ortaklıklarda yürütülen risk yönetimi faaliyetlerini izliyor, değerlendiriyor, bu kapsamda ihtiyaç duyulan yöntem ve ilişkin bağlı ortaklıklara destek oluyor. Uygun olan alanlarda da konsolide bakış açısı da ayrıca uygulanıyor.