Hisse Senedi Bilgileri

Garanti BBVA hisselerini ilk kez 1990 yılında Borsa İstanbul’da halka arz etti ve 1993 yılında hisselerini uluslararası piyasalara arz eden ilk Türk şirketi oldu. Garanti BBVA’nın depo sertifikaları Amerikan Tezgah üstü Piyasasında (Over-the-Counter Markets) işlem görüyor. Garanti BBVA 2012 yılında, Amerikan Tezgah üstü Piyasası’nın üst düzey finansal standartlar ve etkin bilgi akışı sağlayabilen şirketlerinin işlem gördüğü prestijli pazarı OTCQX International Premier’e dahil oldu.  2022 yılı getirisi ve günlük işlem hacmindeki büyümesiyle 2023 OTCQX En İyi 50 Kurum arasına girmeye hak kazandı

2023 sene sonu itibarıyla 245 milyar TL (8,3 milyar ABD doları) piyasa değerine ulaştı.

%14 olan halka açıklık fiili dolaşım oranı ile 34 milyar TL (1.2 milyar ABD Doları) halka açık piyasa değerine sahip Garanti BBVA’nın, halka açık hisselerinin %47’si yabancı yatırımcı sahipliğinde. Halka açık hisselerin %77’si kurumsal, %23’ü ise bireysel yatırımcılardan oluşuyor*.

HİSSE SENEDİ PERFORMANSI

2023 boyunca, Türkiye’de ekonomi ve borsa son derece dinamik bir şekilde devam etti. Mayıs seçimleri öncesi ve sonrası olarak farklılık gösteren 2023 yılı, iki farklı ekonomi politikasının uygulandığı yıl oldu. Yılın ilk yarısında, mayıs ayındaki genel seçimlerin etkisiyle, yabancı yatırımcılar piyasaya girmekte daha temkinli davranırken, yerli yatırımcılar yüksek enflasyona karşı korunmak amacıyla giderek daha fazla hisse senedi piyasasına katıldılar. Seçimlerin ardından, yeni ekonomi yönetiminin para politikalarında normalleşme ve sadeleşmeye yönelik attığı adımları yatırımcı camiasının yanı sıra kredi derecelendirme kuruluşları tarafından da olumlu bir şekilde karşılandı. Bu doğrultuda Fitch Ratings, Moody’s ve S&P, Türkiye'nin kredi not görünümünü yükseltti. Atılan bu adımların neticesinde, yabancıların BIST'teki payı yıl içinde ilk defa Ağustos ayında artış gösterdi ve özellikle Ekim ayında bu artış hız kazandı. Yabancıların BIST'teki payı, Haziran ayındaki en düşük seviyesi olan %25'ten yükselerek yıl sonunda %30'a** ulaştı.

Bu durum, 2023 yılında Türk borsasından gelen yabancı yatırımcı net çıkışını 0.7 milyar dolarla sınırladı. Bu, piyasanın son üç yılda gördüğü en düşük kümülatif net yabancı çıkışına işaret ediyor. Net yabancı yatırımcı çıkışının çoğunluğu banka dışı hisselerden kaynaklandı ve XBANK, 2023'te XU100'ün %28 üzerinde getiri sağladı.

GARAN hissesi özelinde detaylı incelendiğinde, yıl boyunca 54 milyon dolarlık net yabancı yatırımcı girişi ile yabancıların hissedeki sahipliği %42'den 2023 sonunda %47'ye çıktı. Bu sayede, GARAN bankacılık hisseleri arasında en iyi performans gösteren şirket olarak öne çıktı. Hisse senedi, TL cinsinden %109 ve USD cinsinden %33 getiri sağlayarak XBANK'ın %21 üzerinde performans gösterdi. Garanti BBVA, 2023'ü BIST-100'deki en değerli bankacılık hissesi ve beşinci en büyük piyasa değeri ile tamamladı. Hisse fiyatındaki artış ve 2023'te ödenen temettüler dikkate alındığında, yıl içinde hissedarlarımızın pay başına değer artışı %116'ya ulaştı.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ AKTİVİTELERİ

Ürettiği değeri proaktif, şeffaf ve istikrarlı bir şekilde paylaşan Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri, 2023 yılında;

  • 2023 yılında yüz yüze veya sanal ortamda olarak toplamda 13 yatırım konferansı ve roadshow’a katıldı.  Asya, Amerika, Kanada, Orta Doğu, Avrupa ve Türkiye’den 167 uluslararası yatırım fonuyla görüştü.
  • Her çeyrek organize edilen Finansal Sonuçları açıklama telekonferans ve yıllık Operasyonel Plan açıklama sunumlarının her birine ortalama 150 analist ve yatırımcı katıldı.
  • Garanti BBVA hissesini takip eden 21 hisse senedi analisti ile her çeyrek düzenli ve birebir toplantılar yapılarak beklenti yönetimi sağlandı.
  • Faaliyet planına ve sonuçlarına ilişkin sunumları Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi ve mobil uygulamasında yayımlandı. Bu sunumlara ait ses kayıtları da web sitesi ve mobil uygulamasında bulunuyor. Yatırımcı camiasına kolaylık olması açısından hem Türkçe hem İngilizce olarak hazırlanan içerikler, dünyanın her yerinden yatırımcıların aradıkları bilgiye kolayca erişmelerini sağlıyor.
  • Yatırımcılara ve diğer paydaşlara makroekonomik ve ÇSY konularını da içeren güncel önemli gelişmeler hakkında bilgi veren periyodik bültenler gönderildi,
  • Finansal açıklamaların ardından, yatırımcılar ve paydaşlar için bilgilendirici olmak amacıyla, çeyrek dönemlere özgü hazırlanan Finansal sonuçlara ilişkin 2 dakikalık videolar web sitesi ve bankamızın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
  • Her ay yayınlanmaya başlayan 'Ekonomi Konuşmaları' videoları aracılığıyla, tüm yatırımcı ve paydaşlara yönelik makroekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirme sağlanıyor.
  • Farklı konularda görüş almak, sunumları ve ilgili iletişimleri yatırımcı ve paydaşların istekleri doğrultusunda şekillendirebilmek amacı ile anketler hazırlandı. 2023 yılı içinde toplam dört anket yapıldı; gelen yanıtlarda, yatırımcı ilişkileri aktiviteleri takdir edildiği görüşü yer aldı. Ekonomik görünüm yatırım kararındaki temel belirleyici olarak ifade edildi. Yatırımcıların, yatırım kararı alırken dikkate aldığı ÇYS kriterleri arasında net sıfır karbon hedefleri üst sıralarda yer alırken, Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık’a da vurgulandı.

Garanti BBVA’nın vazgeçilmez değerleri olan güven, dürüstlük, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri güçlü itibarının güvencesini oluşturuyor. Banka’nın bu ilkelerine olan bağlılığı bütün paydaşlarına karşı temel sorumluluğudur. Garanti BBVA’nın ekonomi, toplum ve tüm paydaşları için değer üretmek adına attığı adımlar ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından kabul görüyor

Garanti BBVA'nın Yatırımcı İlişkileri web sitesi bankacılık kategorisinde altın Stevie ödülüne layık görülürken, 2022 Entegre Faaliyet Raporu uluslararası arenada toplamda dört ödülle onurlandırıldı.

*31 Aralık 2023 MKK datasına göre

**BIST-100'de yabancı payı hesaplamasında QNB düzeltmesi yapılmıştır.