Hisse Senedi Bilgileri

Garanti BBVA hisselerini ilk kez 1990 yılında Borsa İstanbul’da halka arz etti ve 1993 yılında hisselerini uluslararası piyasalara arz eden ilk Türk şirketi oldu. Garanti BBVA’nın depo sertifikaları Amerikan Tezgah üstü Piyasasında (Over the-Counter Markets) işlem görüyor. Garanti BBVA 2012 yılında, Amerikan Tezgah üstü Piyasası’nın üst düzey finansal standartlar ve etkin bilgi akışı sağlayabilen şirketlerinin işlem gördüğü prestijli pazarı OTCQX International Premier’e dahil oldu. 2022 yılı getirisi ve günlük işlem hacmindeki büyümesi ile de 2023 OTCQX En İyi 50 Kurum arasına girmeye hak kazandı.

2022 sene sonu itibarıyla 126 milyar TL (6,8 milyar ABD doları) piyasa değeri ve %14 olan halka açıklık fiili dolaşım oranı ile 17,7 milyar TL halka açıkpiyasa değerine sahip. Banka ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) tarafından iletilen 15 Kasım 2021 tarihli özel durum açıklaması ile BBVA Yönetim Kurulu, hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı (%50,15) için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından, 18 Kasım 2021 tarihinde BBVA, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin söz konusu payların tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusunu yaptığını bildirdi.

31 Mart 2022 tarihinde BBVA’nın SPK’ya yapmış olduğu gönüllü pay alım teklifi onaylandı. BBVA Yönetim Kurulu, gönüllü pay alım teklifinin başlangıcında her bir hisse için 12,20 TL olarak belirlediği fiyatını 25 Nisan 2022 tarihinde 15,00 TL’ye çıkarılmasına karar verdiğini duyurdu. Gönüllü pay alım süreci 18 Mayıs 2022 tarihinde sonuçlandı ve BBVA nominal değeri toplam 1.517.195.890,189 Türk lirası olan ve Garanti BBVA’nın toplam sermayesinin %36,12’sine tekabül eden Garanti BBVA payını satın aldı ve BBVA’nın Garanti BBVA’daki pay sahipliği oranı %85,97’ye ulaştı.

Dünyanın en önemli ve Avrupa’nın en köklü bankacılık gruplarından birisi olan BBVA’nın bu kararı Türkiye'nin güçlü ekonomik temellerine ve uzun vadedeki potansiyeline duydukları güveni teyit ediyor.

Garanti BBVA’nın halka açık hisselerinin %42’si yabancı yatırımcı sahipliğinde. Halka açık hisselerin %70’i kurumsal, %30’u ise bireysel yatırımcılardan oluşuyor*.

HİSSE SENEDİ PERFORMANSI (2022)

Borsa İstanbul 2022 yılında tarihi rekor seviyelere ulaştı.

Yabancı yatırımcılarda yüksek montanlı çıkış olmasına rağmen, Borsa İstanbul’daki bu güçlü performansın arkasındaki sebep muazzam şekilde artan yerli bireysel yatırımcı oldu.

2022 yılında Borsa İstanbul verilerine göre, BIST-100 hisselerinden toplam 4.5 milyar dolar yabancı çıkışı oldu. Bu çıkış, 2018 yılından beri en yüksek çıkışa işaret ediyor. (2021 yılında çıkış 1.6 milyar dolar idi). Buna paralel olarak, Borsa İstanbul’daki yabancı sahipliği 2018 yılındaki %60 seviyesinden 2022 yılında %30 seviyesinin aşağısına geldi.

Yüksek yabancı yatırımcı oranına sahip Garanti BBVA hissesi de bu çıkıştan negatif etkilendi. Yabancı sahiplik oranı sene başındaki %53'den %42’ye geriledi.

2022’de Garanti BBVA hissesi TL bazında %172 artarken, dolar bazındaki artış %95 olarak gerçekleşti. Hissenin dahil olduğu bankacılık endeksi XBANK’a kıyasla, Garanti BBVA’nın performansı %14 oranında altında kaldı. Banka’nın yıl içerisinde finansal performansı hem rakip bankaların hem de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yarattığı finansal değere rağmen, hisse performansının endeksin altında kalması aşağıdaki nedenler ile açıklanabilir:

1. BBVA gönüllü pay alım teklifi öncesi hisse derinliği en yüksek olan Banka iken, halka açıklık oranının %14,03’e düşmüş olması,

2. Pay alım teklifi sonucunda hissenin halka açık payının düşmesi ile hisse senedi, özellikle endeks fonları (pasif fonlar) için gösterge endeks olan MSCI endeksinden çıkarılmasıyla pasif fonlardan da çıkışın tetiklenmesi.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİAKTİVİTELERİ

Ürettiği değeri proaktif, şeffaf ve istikrarlı bir şekilde paylaşan Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri, 2022 yılında;

  • 2022 yılında yüz yüze veya sanal ortamda olarak toplamda 18 yatırım konferansı ve roadshow’a katıldı. Asya, Amerika, Kanada, Orta Doğu, Avrupa ve Türkiye’den 215 uluslararası yatırım fonuyla görüştü.
  • Her çeyrek organize edilen Finansal Sonuçları açıklama telekonferans ve yıllık Operasyonel Plan açıklama sunumlarının her birine ortalama 100 analist ve yatırımcı katıldı.
  • Garanti BBVA hissesini takip eden 20 hisse senedi analisti ile her çeyrek düzenli ve birebir toplantılar yapılarak beklenti yönetimi sağlandı.
  • Faaliyet planına ve sonuçlarına ilişkin sunumları Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi ve mobil uygulamasında yayınladı. Bu sunumlara ait ses kayıtları da web sitesi ve mobil uygulamasında bulunuyor. Yatırımcı camiasına kolaylık olması açısından hem Türkçe hem İngilizce olarak hazırlanan içerikler, dünyanın her yerinden yatırımcıların aradıkları bilgiye kolayca erişmelerini sağlıyor.
  • Yatırımcı ve paydaşlara periyodik olarak ÇSY konularındaki güncel gelişmeleri takip edebilecekleri bülten gönderimleri hayata geçirildi.
  • Finansal açıklamalar öncesi, görüş almak, sunumları yatırımcı ve paydaşların istekleri doğrultusunda şekillendirebilmek amacı ile anketler hazırlandı. 2022 yılı içinde toplam üç anket yapıldı; gelen yanıtlarda, yatırımcı ilişkileri aktiviteleri takdir edildiği görüşü yer aldı. Ekonomik görünüm yatırım kararındaki temel belirleyici olarak ifade edildi. Yatırımcılar aynı zamanda enflasyon muhasebesinin etkisiyle ilgili de bilgi almak istediğini belirtti.

* 31 Aralık 2022 MKK datasına göre