İtibar Riski

İTİBAR RİSKİ

Banka, müşteriler, yasal merciler ve diğer paydaşların gözünde itibar riski yaratacak her türlü işlem ve faaliyetten kaçınarak, itibar riskini Yönetim Kurulu onaylı politika çerçevesinde değerlendiriyor ve yönetiyor. İtibar riskine dair Banka genelinde farkındalık yaratmak ve tüm çalışanların üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesini teşvik etmek amacıyla eğitimler düzenleniyor.

Banka'da itibar riskinin etkin yönetiminin sağlanması için Banka’nın itibarının ve itibar riskinin metodolojik bir yaklaşımla izlenmesi ve itibar riski ortaya çıkmadan gereken tüm önlemlerin alınması hedefleniyor. Bu metodoloji ile Banka, karşılaştığı itibar risklerini önceliklendirdiği bir haritayı, bu risklerin hafifletilmesine yönelik bir dizi eylem planıyla birlikte tanımlıyor ve gözden geçiriyor. Riski hafifletme çalışmalarının ne denli etkili olduğunu düzenli olarak izlemek için her risk faktörüne ilişkin başlıca risk göstergelerini tanımlıyor. Riskler ve risk faktörleri, müşteri merkezlilik, iş yeri, etik ve vatandaşlık, finans ve liderlik gibi boyutlarda tanımlanıyor.

İtibar riskinin izlenmesi için yapılan diğer çalışmalar kapsamında basın yayın organlarının ve sosyal medya platformlarının Banka itibarı açısından takibi yapılıp düzenli itibar analizi yapılarak olası etkiler yönetiliyor, yasalara, kurumsal standartlara, Etik ve Doğruluk İlkelerine ve en iyi uygulamalara uyumluluk konularındaki farkındalığın sürekliliği sağlanıyor, bilişim-bilgi güvenliği ve bilgi teknolojileri risklerinin yönetimini temin eden süreçler geliştiriliyor.

İtibar riski faktörleri, pazarlama uygulamalarından müşteri hizmetlerine ve ürün koşullarına kadar pek çok konuyu kapsıyor ve Banka’nın geniş kapsamlı komite yapısı içinde uygun komiteler aracılığıyla yönetiliyor.

Ayrıntılı bilgiye web sitesindeki Komiteler Bölümü’nden ulaşabilirsiniz.