Yönetim Kurulu Çalışma Usul Ve Esasları

İşbu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları’nın amacı; Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi (“Banka”) Yönetim Kurulu’nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu Usul ve Esaslar, Banka’nın tüm Yönetim Kurulu toplantılarını kapsar. 

Garanti BBVA Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.