Likidite Riski

LİKİDİTE RİSKİ 

Likidite riski, Yönetim Kurulu’nun onayladığı likidite ve fonlama riski politikaları çerçevesinde piyasa koşullarından veya Garanti BBVA’nın mali yapısından kaynaklanabilecek olası likidite sıkışıklıklarına karşı gerekli tedbirlerin zamanında ve doğru şekilde alınmasını sağlamak amacıyla Aktif Pasif Komitesi ve Haftalık Değerlendirme Komitesi gözetiminde yönetiliyor. Garanti BBVA likidite riskini, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Likidite Acil Eylem Planı dahilinde olası likidite stresini öngören ve acil eylem planının aktivasyonunu gerektirebilecek stres göstergeleri ve eşik seviyeleri, iletişim prosedürünün aktivasyonu, önceden belirlenmiş tedbirler ve aksiyon planları ve stres durumundaki görev ve sorumluluklar çerçevesinde izliyor. Olası likidite streslerini tanımlamak ve Banka’nın olağanüstü̈ likidite streslerini karşılayacak yeterli likidite tamponu buldurmasını sağlamak için likidite riski stres testi yapılıyor. Likidite riski, fonlama yapısının ve vade dilimleri bazında likidite kapasitesinin değerlendirilmesi ile kısa vadeli fonlama kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla içsel limit seviyeleri vasıtasıyla izleniyor ve yasal likidite oranlarına uyumun sağlanması gözetiliyor. Likidite yönetimi açısından önemli bir bilanço kalemi olan mevduatlar için mevduat davranış modelleri yapılıyor. Likidite ve fonlama riski yoğunlaşmaları takip ediliyor.  Gün içi likidite riski, belirlenen metriklerle düzenli olarak izleniyor. Risk Komitesi tarafından onaylanan likidite ve fonlama riski prosedürü çerçevesinde bulunan acil eylem planı dahilinde gün içi likidite stresini öngören ve acil eylem planının aktivasyonunu gerektirebilecek durumlar izleniyor ve gün içi likidite riskine yönelik stres testi gerçekleştiriliyor. Yıllık olarak İSEDES kapsamında likidite planlaması oluşturuluyor.