Rekabet Üstünlüklerimiz

Adil karşılaştırma için 2023 yıl sonu BDDK konsolide olmayan finansallar kullanılmıştır. Özel rakip bankalar en büyük 3 özel banka olarak tanımlanmıştır.
1 Temel Bankacılık Gelirleri = Swap maliyetleri dahil, TÜFEX gelirleri hariç Net Faiz Gelirleri Net Faiz Marjı + Kur hedge’i ve swap maliyeleri hariç ticari kâr/zarar +
Net Ücret ve Komisyonlar + Finansal İştiraklerden elde edilen Gelirler
Aksi belirtilmedikçe konsolide olmayan veriler kullanılmıştır.