Etik ve Doğruluk İlkeleri

Garanti BBVA’nın vazgeçilmez değerleri olan; güven, doğruluk, hesap verebilirlik ve şeffaflık prensiplerine bağlılık, Banka’nın başta müşterileri ve çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarına karşı en temel sorumluluğu olup, aynı zamanda güçlü itibarının da güvencesidir.

Garanti BBVA'nın, kurumsal yönetim ilkeleri ve etik değerlere verdiği önem paralelinde, çalışanlarının davranışlarını ve iş ilişkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanan ‘Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri’ dökümanına buradan ulaşabilirsiniz. 

Bu doküman, bir rehber niteliğindedir ve içinde yer alan ilkeler, Garanti BBVA’nın vizyonunun, misyonunun, değerlerinin, davranışlara ve iş yapış şekillerine yansımış halidir. Bu dokümanda yazılanlarla aykırı düşecek veya görevin icrası esnasında Garanti BBVA’nın saygınlığına ya da itibarına zarar verebilecek herhangi bir davranışa karşı tolerans gösterilemez.

Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri, tüm Garanti BBVA çalışanlarına zorunlu eğitim olarak atanır. Bu yıl da Eğitim faaliyetleri bu kapsamda sürdürülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, menfaat sahiplerinin, ‘Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri’ne aykırı bir davranış veya işlem ile karşılaşmaları veya bu yönde bir şüpheye düşmeleri durumunda, söz konusu aykırılıkları bildirmeleri için etikbildirim@garantibbva.com.tr e-posta adresi oluşturulmuştur. Mail adresi üzerinden yapılan bildirimlerde, menfaat sahiplerinin gerekirse kendileri ile iletişime geçilebilmesi için ad, soyad ve iletişim bilgilerini de iletmeleri gerekmektedir. Bildirimler Garanti BBVA Uyum Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir. Uyum Müdürlüğü Etik İlkeler kapsamında tavsiyelerde bulunmaya bu yıl da devam etmiştir.

Söz konusu hat aracılığıyla iyi niyetli bir şekilde bildirimde bulunan bir kişi, bildirimi sonucunda herhangi bir misillemenin hedefi olmayacak veya olumsuz bir sonuçla karşılaşmayacaktır. Bu tür bildirimler ciddiyetle ele alınır ve sonuçlandırılır. 

Garanti BBVA, Etik ve Doğruluk İlkeleri dokümanını önemli tedarikçileri ile söz konusu ilkelere tam uyum beklediğini ileten bir mesaj ile paylaştı.  

‘Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri’ ve ilgili diğer dokümanlar, değişen iş hayatının gereksinimlerine göre gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.