Borç Finansman Kredi Derecelendirme Notları

Fitch
Yurtdışı havale akımlarına dayalı (DPR) BB+
İpotekli tahviller --
Global Orta Vadeli İhraç Programı B
Sermaye Benzeri Tahviller B-

 

Moody's
Yurtdışı havale akımlarına dayalı (DPR) --
İpotekli tahviller B1
Global Orta Vadeli İhraç Programı B3
Sermaye Benzeri Tahviller Caa2