Borç Finansman Kredi Derecelendirme Notları

  Fitch Moody's
Yurtdışı havale akımlarına dayalı (DPR) Seküritizasyon BB+ --
İpotekli tahviller -- Ba3
Global Orta Vadeli İhraç Programı B B2
Sermaye Benzeri Tahviller B- Caa2
* Fitch (Uzun Dönem YP), Moody's (Yabancı Para Teminatsız Borçlanma Notu), Standard & Poor's (Uzun Dönem YP ICR)