Borç Finansman Kredi Derecelendirme Notları

Fitch
Yurtdışı havale akımlarına dayalı (DPR) Seküritizasyon BB+
İpotekli tahviller --
Global Orta Vadeli İhraç Programı B-
Sermaye Benzeri Tahviller CCC+

 

Moody's
Yurtdışı havale akımlarına dayalı (DPR) Seküritizasyon --
İpotekli tahviller B1
Global Orta Vadeli İhraç Programı B3
Sermaye Benzeri Tahviller Caa2