Borç Finansman Kredi Derecelendirme Notları

Fitch
Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız  Tahviller B-
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller B
Sermaye Benzeri Tahviller CCC+

 

Moody's
Teminatsız Borçlanma Notu (Eurobond) B3 (Stable)
Teminatsız Borçlanma Notu (Medium-Term Note Program) (P) B3
Sermaye Benzeri Caa2