Borç Finansman Kredi Derecelendirme Notları

  Fitch Moody's Standard & Poor's
Yabancı Para Cinsinden Borçlanma * BB- B2 B+
Global Orta Vadeli İhraç Programı BB- B2 -
Yurtdışı havale akımlarına dayalı (DPR) Seküritizasyon BBB- - --
İpotekli tahviller - Ba2 -
Sermaye Benzeri Tahviller B+ Caa2 -
* Fitch (Uzun Dönem YP), Moody's (Yabancı Para Teminatsız Borçlanma Notu), Standard & Poor's (Uzun Dönem YP ICR)