Borç Finansman Kredi Derecelendirme Notları

  Fitch Moody's
Yurtdışı havale akımlarına dayalı (DPR) Seküritizasyon BB+ --
İpotekli tahviller -- B1
Global Orta Vadeli İhraç Programı B- B3
Sermaye Benzeri Tahviller CCC Caa2