Sürdürülebilir Finans Ürünleri

Tüzel/ Bireysel Krediler ve Ürünler

Bina Yalıtım Kredisi: Binalarda verimli enerji kullanımını desteklemek ve yalıtım yatırımlarını geliştirmek üzere Bina Yalıtım Kredisi oluşturulmuştur. Müşteriler 5 dakika içerisinde alışveriş kredisiyle kolay, hızlı ve avantajlı faizler ile bina yalıtımı kredisi alabilmektedir.

Tüzel Çatı GES Kredisi: Müşteriler, Güneş Enerjisi Kredisi ile güneş enerjisinden lisanssız elektrik üretimi projelerinin finansmanında uygun koşullarla yararlanabilmektedir. Tüzel firmalar kendi elektriğini üreterek, hem maliyetini düşürmekte hem de çevre dostu kaynak kullanımının yaygınlaşmasını desteklemektedir. Lisanssız elektrik üretim projeleri, yasal düzenlemeler ile devlet tarafından da desteklenmektedir; üretilip kullanılmayan fazla elektrik için, 10 yıl süre ile belirlenen tarifeden ilgili görevli tedarik şirketi tarafından satın alım garantisi bulunmaktadır.

Bireysel Çatı GES Yatırım Kredisi:  Binalarında güneş enerjisinden faydalanmak isteyen müşteriler için Türkiye’de bir ilk olan Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) alışveriş kredisi müşterilerimize sunulmuştur.

Yeşil Konut Kredisi: Yeşil Konut Kredisi, ilgili ulusal veya uluslararası sertifikalar sahip veya enerji verimliliği seviyesi enerji kimlik belgesi ile kanıtlanmış ve çevre dostu binalarda yaşamı teşvik etmek amacıyla 2017 yılında müşterilerimize sunulmuştur.

Kentsel Dönüşüm Kredisi: Kentsel dönüşüm kredisi ilgili kanun kapsamındaki riskli bölgelerde bulunan konutlarda yaşayan kat malikleri ve kiracılar için sunulan bir kredi türüdür. Kentsel dönüşüm kredisi kullanabilmek için konutun "Riskli Alan" veya "Riskli Yapı" tanımı içerisinde yer alması ve bu durumun teknik belgeler aracılığıyla tespit edilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir şehirlerin yaratılması ve desteklenmesi kapsamında Kentsel Dönüşüm Kredisi, kriterlerin uygunluğu doğrultusunda sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilebilmektedir.

Çevreci Taşıt Kredisi:  Mayıs 2017 tarihinde yakıt verimliliği sağlayan ve çevresel özellikleriyle öne çıkan Çevreci Taşıt Kredisi hibrit ve elektrikli otomobillerin finansmanına yönelik olarak tüketicilere sunulmaktadır. Bu kredilerde ön komisyon yoktur ve müşterinin ek ürünlerle sözleşme yapması zorunlu değildir.

Elektrikli Bisiklet Özel Alışveriş Kredisi:  Yeşil ulaşım temasını desteklemek üzere sağlanan Elektrikli Bisiklet Özel Alışveriş Kredisi ile müşteriler hızlı bir şekilde avantajlı faiz oranlarıyla kredi kullanabiliyor.

Elektrik Şarj İstasyonu Kredisi: Akıllı, güvenilir ve emisyonsuz bir mobilitenin oluşturulması için e-şarj istasyonu kurmak isteyen müşteriler kolayca alışveriş kredisi kullanabilmektedir. Elektrik araçlar için gerekli olan altyapının kurulmasında ön ayak olan finansman imkanı ile müşterilere özel fiyat ve vade imkanları sunulmaktadır.

Yeşil Leasing: Kredi kapsamında sürdürülebilirlik ile bağlantılı (güneş panelleri, enerji verimli ekipman vb.) kiralama işlemlerine faiz avantajlı kredi imkanı sunulmaktadır.

Tarım Kredileri (Organik Tarım, Sulama Kredileri, Doğrudan Ekim, Dijital Tarımcılık, Tarımda GES Kredileri): Sürdürülebilir tarımın desteklenmesi için organik tarım, daha verimli su tüketimi, doğrudan tohumlama, tarımda enerji verimliliği (Örn: Tarım GES) projeleri düşük faiz avantajı ile desteklenmektedir.

Sürdürülebilirlik Temalı Kredi Paketi: Garanti BBVA’nın sera gazı emisyonlarını azaltmak isteyen müşterilerinin çalışmalarını kolaylaştırmak için geliştirdiği Sürdürülebilirlik Temalı Kredi Paketi kapsamında karbon emisyonunu azaltmak isteyen Garanti BBVA müşterileri tecrübe ve iletişim ağından yararlanmanın yanı sıra faiz avantajlı kredi paketinden de faydalanabilecek. Kredi paketi kapsamında Türk Standartları Enstitüsü’yle de iş birliği yapan Banka, müşterilerine kapasite gelişimi konusunda destek sağlayacak. Garanti BBVA müşterileri karbon emisyonlarını azaltırken sera gazı yönetimi konusunda da bilgilenecek.

Kadın Girişimci Kredileri: Garanti BBVA, tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı, kapsayıcı bir ekonominin daha hızlı ve verimli büyüyeceği anlayışıyla kadınların istihdama ve ekonomik yaşama katılımını 2006 yılından beri aralıksız desteklemektedir. Banka’nın kadın girişimcilerin güçlendirilmesi alanındaki çalışmaları 4 başlık altında toplanıyor: “finansman sağlama”, “cesaretlendirme”, “eğitim” ve “yeni pazarlara erişim”.  

Yatırım Fonları/Ürünleri ve Emeklilik Fonları

Sürdürülebilir Yatırım Fonları: Garanti BBVA Portföy çatısı altında 2021 yılında sürdürülebilirlik temasında 4 adet yatırım fonunun halka arzı gerçekleşti. Bunlar: Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon (GZH), Garanti Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (GZV), Garanti Portföy İklim Endeksi Fonu (GIE) ve Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (GZR).

Sürdürülebilir Emeklilik Fonu: Garanti Emeklilik müşterileri artık tasarruflarını, küresel ısınma, doğal kaynaklar, sağlık, güvenlik ve istihdam gibi konularda duyarlılık gösteren 'BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki şirketlerin hisse senetlerini alarak değerlendirebilmekteler.

Yeşil Halka Arz: 2021 yılı içerisinde Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı Garanti BBVA liderliğinde gerçekleşmiştir. Halka arz süreci için uluslararası derecelendirme kuruluşundan alınan sürdürülebilirlik derecelendirme denetimine ek olarak SPK’ya sunulan izahnameye çevresel ve sosyal taahhütler eklenmiştir.

Kurumsal Krediler ve Borçlanma Araçları

Sürdürülebilir Krediler: Kullanım amacı doğrudan yeşil veya sosyal sürdürülebilirlikle ilgili yatırım ve operasyonların desteklendiği krediler. Uygulaması ve raporlamaları uluslararası standartları olan Yeşil Kredi Prensipleri ve Sosyal Kredi Prensipleri’ne uygun olan kredilerdir.

Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Krediler: Firmalara çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) kriterlerinin tanımlandığı, firmanın bu kriterlerdeki performansı ne kadar yüksekse o kadar faiz indirimine hak kazandığı, kriterlerdeki performansı düşük ise de faiz artışı uygulanan kredilerdir. Bu kredilerin uygulaması ve raporlamaları uluslararası standartları olan Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi Prensipleri’ne uygun kredilerdir.

Cinsiyet Eşitliği Kredisi: Garanti BBVA 2019 yılında dünyada bir ilk olarak hayata geçirilen Cinsiyet Eşitliği Kredisi ürünü ile iş dünyasının toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmasına destek olunmasına devam ediyor. Kredi yapısı ile müşterilere cinsiyet eşitliği çalışmaları üzerinden hedefler belirlenmektedir. Cinsiyet Eşitliği Kredisi, kriterleri tamamen toplumsal cinsiyet eşitliği konuları ile oluşturulmuş bir sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi ürünüdür.

Sürdürülebilir Bono/Tahviller: Tahvil gelirlerinin kullanım amacı doğrudan yeşil veya sosyal sürdürülebilirlikle ilgili yatırım ve operasyonların destekleyeceği tahvil ihraçları. Bu ihraçlar Sermaye Piyasası Kurulu Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi’ne uygun olarak oluşturulan borçlanma araçlarıdır. İhraçlar Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği (ICMA) tarafından oluşturulmuş Yeşil Tahvil Prensipleri, Sosyal Tahvil Prensipleri ve Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil Prensipleri standartları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Kurumsal Yeşil Taşıt Kredisi: Garanti BBVA bu ürün kapsamda, çevreci taşıt kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ilgili ürünü tüm kurumsal firmalara, filo kiralama ve araç finansmanı şirketlerin kullanımına sunmaktadır. Türkiye’de bir ilk olan Kurumsal Yeşil Taşıt Kredisi ile Garanti BBVA, şirketlerin düşük faiz avantajıyla daha verimli hibrit ve elektrikli araçlara geçişine öncülük ederken, bir yandan da filoların çevreci taşıtlarla yenilenmelerini teşvik ederek dünyanın geleceğine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Finansmanı: Garanti BBVA, tedarikçilerini sürdürülebilirlik kriterlerine yönelik değerlendiren firmalara sürdürülebilir tedarik zinciri finansmanı ürünü sunarak bu alanda tedarikçilerin sürdürülebilirlik farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.