Derecelendirme Notları

Fitch Ratings:
Fitch ( 19 Temmuz 2019 )
Uzun Vadeli YP B+ / Negatif Görünüm
Kısa Vadeli YP B
Uzun Vadeli TL BB- / Negatif Görünüm
Kısa Vadeli TL  B
Finansal Kapasite Notu      b+
Destek 4
Uzun vadeli ulusal notu AA(tur)
Uzun vadeli ulusal notu görünümü Durağan
Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız  Tahviller B+
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız  Tahviller B
Sermaye Benzeri Tahviller B

19 Temmuz 2019: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 12 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye’nin ülke notunu bir not indirerek  “BB-“ seviyesine getirmesini takiben; 19 Temmuz 2019 tarihinde Banka'nın bazı derecelendirme notlarını aşağı yönlü revize etmiştir.

20 Haziran 2019: Fitch Ratings, T. Garanti Bankası A.Ş.’nin notlarını 20 Haziran 2019 tarihinde teyit etmiştir. Uzun vadeli YP ve TL notlarının görünümü ‘Negatif’ kalmıştır.

1 Ekim 2018:1 Ekim 2018 tarihinde Fitch Ratings, Banka'nın bazı derecelendirme notlarını aşağı yönlü revize etmiştir. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
    • Uzun Vadeli Yabancı Para "BB/Negatif Görünüm" seviyesinden “BB-/Negatif Görünüm” seviyesine;
    • Uzun Vadeli Yerel Para " BB+/Negatif Görünüm " seviyesinden “BB/Negatif Görünüm” seviyesine;
    • Finansal Kapasite Notu "“bb-” " seviyesinden “b+” seviyesine;
    • Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller "BB" seviyesinden "BB-” seviyesine;
    • Sermaye Benzeri Tahviller " BB-" seviyesinden “B+” seviyesine
Ulusal: AA(tur) “AA” Ulusal Derecelendirme notları, aynı ülkedeki veya para birliğindeki diğer ihraççılara veya yükümlülüklere göre çok düşük bir temerrüt riski seviyesi beklentilerini belirtir. Temerrüde düşme riski, ülkenin en yüksek derecelendirilmiş ihraççılarından veya yükümlülüklerinden sadece biraz farklıdır.
Uzun Vadeli YP/TL temerrüt: BB- / BB Kısmen zayıf derecede kredi kalitesi. Olumsuz ekonomik ya da piyasa değişikliklerinin sonucu olarak, kesintili ödemelere karşı artan bir savunmasızlık olduğunu göstermektedir. Ancak, poliçe sahibi ve sözleşme yükümlülüklerinin zamanında karşılanmasını sağlamak için finansal alternatifler mevcut olabilir.

 

Moody's:
Moody's ( 18 Haziran 2019 )
Görünüm Negatif

Uzun Vadeli YP Mevduat

B3 (Negatif)

Uzun Vadeli TL Mevduat

B2 (Negatif)

Kısa Vadeli TL Mevduat

Not - Prime

Kısa Vadeli YP Mevduat

Not - Prime

Temel Kredi Değerlendirmesi 
(Baseline Credit Assessment - BCA)

b3

Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi 
(Adjusted BCA)

b3

Teminatsız Borçlanma Notu (Eurobond)

B2 (Negatif)

Teminatsız Borçlanma Notu (Medium-Term Note Program)

(P)B2

Uzun Vadeli Ulusal Not

A1.tr

Kısa Vadeli Ulusal Not

TR-1

18 Haziran 2019: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, 14 Haziran 2019 tarihinde Türkiye’nin ülke notunu  Ba3 seviyesinden B1 seviyesine bir not indirmesini takiben, 18 Haziran 2019 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin  Uzun Vadeli YP Mevduat, Uzun Vadeli TL Mevduat, Temel Kredi Değerlendirmesi ve Teminatsız Borçlanma notlarını bir not, Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi notunu ise iki not aşağı yönlü revize etmiş ve görünümü negatifte tutmuştur. Kısa vadeli notları ve Ulusal Notları teyit edilmiştir.

26 Eylül 2018: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, 24 Eylül 2018 tarihinde Türkiye’nin yabancı para mevduat tavanını “B1” seviyesinden “B2” seviyesine indirmesinin sonucu olarak 26 Eylül 2018 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin Uzun Vadeli YP Mevduat notunu “B1” seviyesinden “B2” seviyesine aşağı yönlü revize etmiştir.

28 Ağustos 2018: Moody’s, 17 Ağustos 2018 tarihindeki Türkiye’nin notunun not indirimini takiben, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin  Uzun Vadeli YP Mevduat, Uzun Vadeli TL Mevduat, Temel Kredi Değerlendirmesi, Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi ve Teminatsız Borçlanma notlarını bir not indirilmiş ve görünüm negatif izlemeye alınmıştır. Kısa vadeli notları ve ulusal notlarını ise teyit edilmiştir. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.

09 Mart 2018: Moody’s tarafından Türkiye’nin kredi notunun 07 Mart 2018 tarihinde bir not indirilerek Ba2’ye düşürülmesine paralel olarak, T. Garanti Bankası A.Ş. dahil 17 Türk Bankası’nın kredi derecelendirme notları güncellenmiştir. Ülke görünümündeki değişikliğe paralel olarak, Banka’nın görünümü de Negatif’ten Durağan’a revize edilmiştir. Banka’nın Uzun Vadeli YP Mevduat, Uzun Vadeli TL Mevduat, Temel Kredi Değerlendirmesi, Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi ve Teminatsız Borç Notu (TL ve YP) notları 1 not düşürülmüştür. Kalan diğer notları teyit edilmiştir.

 

S&P Global Ratings:
S&P Global Ratings ( 31 Temmuz 2019 )
Görünüm Negatif
Uzun Vadeli YP B+
Uzun Vadeli TL B+
Banka’nın ortaklarından ve yerleşik olduğu ülkenin
derecelendirilmelerinden bağımsız kredi profili
b+

31 Temmuz 2019: Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, 31 Temmuz 2019 tarihinde Banka'nın derecelendirme notlarını teyit ederken, notların görünümünü aşağı yönlü revize etmiştir.

17 Ağustos 2018: S&P Global Ratings, 17 Ağustos 2018 tarihli raporunda Türkiye’nin Bankacılık Sektörü Ülke Riski Değerlendirmesi’ni (BICRA) Grup 9 olarak değerlendirmeye başladığını duyurmuştur. Bunun sonucunda banka çıpası “bb” seviyesinden “b+” seviyesine indirilmiş, bu da altı Türk bankasının ortaklarından ve yerleşik olduğu ülkenin derecelendirilmelerinden bağımsız kredi profili notunda ve uzun vadeli notlarında aşağı yönlü revizyonuna sebep olmuştur. Bu doğrultuda S&P, Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin (Banka) Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para notlarını “BB-” seviyesinden “B+“ seviyesine ve Banka'nın Ortaklarından ve Yerleşik Olduğu Ülkenin Derecelendirilmelerinden Bağımsız Kredi Profili Notu'nu "bb" seviyesinden “b+” seviyesine aşağı yönlü revize etmiştir. Ek olarak, S&P, Garanti’nin “Durağan” görünümünün, likidite ve aktif kalitesine dair baskılar dahil Banka’nın finansal profili üzerinde gördükleri aşağı yönlü riskleri, hakim ortağının (BBVA) potansiyel desteği ile dengelendiği ifade etmiştir.

4 Mayıs 2018: 1 Mayıs 2018 tarihli raporunda Türkiye'nin Kredi notunu "BB" seviyesinden "BB-" seviyesine aşağı yönlü revize ederek not görünümünü "Negatif"den  "Durağan"a yükseltmiştir. Bununla paralel olarak S&P, Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin (Banka) Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para notlarını "BB" seviyesinden "BB-" seviyesine çekerek Banka'nın Ortaklarından ve Yerleşik Olduğu Ülkenin Derecelendirilmelerinden Bağımsız Kredi Profili Notu'nu ise "bb+" seviyesinden "bb" seviyesine aşağı yönlü revize etmiştir. Buna ek olarak, S&P, Banka'nın derecelendirme görünümünü de ülke görünümüyle aynı doğrultuda "Negatif"ten "Durağan" a yükseltmiştir.

31 Ocak 2017: 27 Ocak 2017 tarihli raporunda Türkiye’nin notlarının görünümünü “Durağan”dan  “Negatif”e çevirdi. Bununla paralel olarak S&P, Banka notlarının görünümünü “Durağan”dan  “Negatif”e çevirirken, notları teyit etti.

22 Eylül 2017: Banka’nın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para notlarını BB seviyesinde, Banka’nın Ortaklarından ve Yerleşik Olduğu Ülkenin Derecelendirilmelerinden Bağımsız Kredi Profili Notu'nu ise "bb+" seviyesinde teyit etti. S&P, Banka notlarının görünümünü de ülke görünümüyle aynı doğrultuda, Negatif olarak teyit etti. Raporunda, eğer Türkiye görünümü Durağan olarak güncellenmiş olsaydı, Banka notlarının görünümünün de Durağan’a yükseltilmiş olacağını ifade etti. Ayrıca Banka’nın Yabancı Para notu üzerinde de Ülke notu tavanı bulunduğunu not etti.

Uzun Vadeli TL/YP: BB Yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale gelebileceğini ifade eder. 
Uzun Vadeli TL/YP: B 'B' notuna sahip bir yükümlü, 'BB' sahip bir yükümlüden daha kırılgan, ancak yükümlü şu anda mali taahhütlerini yerine getirme kapasitesine sahiptir. İş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar, yükümlünün mali taahhütlerini yerine getirme kapasitesini veya istekliliğini olumsuz yönde etkilemesinin olası olduğu ifade edilmektedir.
JCR Eurasia Ratings:
JCR Eurasia Rating  ( 11 Haziran 2019 )
Uzun Vadeli Uluslararası YP BBB (Negatif)
Uzun Vadeli Uluslararası TL BBB+ (Negatif)
Uzun Vadeli Ulusal AAA (Trk) (Stabil)
Kısa Vadeli Uluslararası YP A-3 (Negatif)
Kısa Vadeli Uluslararası TL A-2 (Negatif)
Kısa Vadeli Ulusal A-1 +(Trk) (Stabil)
Desteklenme Notu 1
Ortaklardan Bağımsızlık Notu A

Haziran 11, 2019: JCR Eurasia Rating, 11 Haziran 2019 tarihli raporunda, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu yatırım yapılabilir seviyede ve en yüksek kredi derecelendirme kategorisi olan ‘AAA(Trk)’, görünümünü ise ‘stabil’ olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ‘BBB‘, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu ‘BBB+’ olarak yine yatırım yapılabilir seviyede teyit etmiştir.

Ağustos 17, 2018: Garanti Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AAA(Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ‘BBB‘ ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu'nu ise ‘BBB+‘ olarak teyit edilmiş olup, görünümleri “Stabil”den “Negatif”e aşağı yönlü revize edilmiştir.

Uzun Vadeli
Ulusal: AAA(Trk)
Yükümlünün, mevcut taahhütlerini yerine getirmekte en yüksek kapasiteye sahip olduğunu gösterir.
Uzun Vadeli
Uluslararası YP: BBB
Uzun Vadeli
Uluslararası TL: BBB+
Yükümlünün, mevcut taahhütlerini yerine getirmede yeterli kapasiteye sahip olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bu kapasitenin, diğer yüksek derecelerle kıyaslandığında, gelecek dönemlerde azalma ihtimali daha fazladır.

 

Banka Kurumsal Yönetim Notları

JCR Eurasia Rating (11 Aralık 2018)

 Ana Bölümler  Ağırlık Not  Yakınsama Düzeyi   Not Derecesi   Görünüm 
 Pay Sahipleri  %25 9,22  AAA (Trk)
(Liyakat Üstü) 
 (aa)
(Çok Üstün) 
Pozitif
Kamuyu Aydınlatma ve
Şeffaflık  
%25 9,67  AAA (Trk)
(Liyakat Üstü) 
 (aaa)
(Olağanüstü) 
Stabil
 Menfaat Sahipleri  %15 9,72  AAA (Trk)
(Liyakat Üstü) 
 (aaa)
(Olağanüstü
 Pozitif
 Yönetim Kurulu   %35 9,75  AAA (Trk)
(Liyakat Üstü) 
 (aaa)
(Olağanüstü
Stabil
Kurumsal Yönetim
Genel Uyum Notu 
  9,60  AAA (Trk)
(Liyakat Üstü) 
 (aaa)
(Çok Üstün) 
Pozitif

 

JCR Eurasia Ratings Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu:

2014 yılının başında, SPK tarafından uyum notlarının hesaplanmasında değişik yapılarak, temel ve ek puanlama sistemi şeklinde iki kademeli bir sisteme geçilmiştir. Yeni sistemde, SPK ilkelerinde yer alan kural ve uygulamaların tümü, yapılan değişiklik kapsamında asgari unsur olarak kabul edilerek, ilk etapta 85 baz tavanı üzerinden temel puanlar oluşturulmaktadır. İkinci aşamada asgari unsur olan kural ve uygulamaların etkinliği ve kurumlara katma değer yaratıp yaratmaması değerlendirilerek, 15 baz tavanı üzerinden ek puanlar hesaplanmaktadır. Ayrıca, SPK ilkelerinde yer almayan ve JCR ER tarafından iyi kurumsal yönetim uygulaması olarak belirlenen uygulamaların varlığı da ek puanı etkileyen faktörler olarak ele alınmıştır. SPK İlkeleri, Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatama ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana bölümden oluşup, bu ana bölümlerin genel uyum notu üzerindeki etkisini gösteren ve SPK tarafından belirlenen katsayıları sırasıyla %25, %25, %15 ve %35’tir.

Garanti, JCR ER’nin 11 Aralık 2018 tarihinde yayınladığı raporda notunu yükselterek 9,51’den 9,60’a yükselterek Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki yerini korudu. Not artırımı, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık (9,40’tan 9,67’ye) , Menfaat Sahipleri (9,57’den 9,72’ye) ve Yönetim Kurulu (9,66’dan 9,75’e) alanlarından kaynaklandı.