Search

Derecelendirme Notları

Fitch ( 04 Mayıs 2021 )    
Uzun Vadeli YP B+ / Durağan Görünüm
Kısa Vadeli YP B
Uzun Vadeli TL BB- / Durağan Görünüm
Kısa Vadeli TL  B
Finansal Kapasite Notu      b+
Destek 4
Uzun vadeli ulusal notu AA(tur)
Uzun vadeli ulusal notu görünümü Durağan
Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız  Tahviller B+
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız  Tahviller B
Sermaye Benzeri Tahviller B

04 Mayıs 2021: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 04 Mayıs 2021 tarihinde T.Garanti Bankası A.Ş.'nin tüm kredi derecelendirme notlarını ve kredi görünümlerini teyit etmiştir.

26 Şubat 2021: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye’nin uzun vadeli not görünümünü “Durağan” olarak güncellemesini (önceki: Negatif) takiben; 26 Şubat 2021 tarihinde Banka'nın Uzun Vadeli TL ve YP notlarının görünümünü de, “Negatif” ‘ten “Durağan” ‘a yükseltmiştir.

1 Eylül 2020: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye’nin uzun vadeli not görünümünü “Negatif” olarak güncellemesini (önceki: Durağan) takiben; 1 Eylül 2020 tarihinde Banka'nın uzun vadeli TL notu görünümünü de Negatif olarak revize etmiştir.

19 Mayıs  2020: Fitch Ratings Banka'nın uzun vadeli YP notunu B+ seviyesinde teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife revize etmiştir.

12 Kasım 2019: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye’nin uzun vadeli YP notu görünümünü “Durağan” olarak güncellemesini (önceki: Negatif) takiben; 12 Kasım 2019 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP notu görünümünü de Durağan olarak revize etmiştir.

19 Temmuz 2019: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 12 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye’nin ülke notunu bir not indirerek  “BB-“ seviyesine getirmesini takiben; 19 Temmuz 2019 tarihinde Banka'nın bazı derecelendirme notlarını aşağı yönlü revize etmiştir.

20 Haziran 2019: Fitch Ratings, T. Garanti Bankası A.Ş.’nin notlarını 20 Haziran 2019 tarihinde teyit etmiştir. Uzun vadeli YP ve TL notlarının görünümü ‘Negatif’ kalmıştır.

1 Ekim 2018:1 Ekim 2018 tarihinde Fitch Ratings, Banka'nın bazı derecelendirme notlarını aşağı yönlü revize etmiştir. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
    • Uzun Vadeli Yabancı Para "BB/Negatif Görünüm" seviyesinden “BB-/Negatif Görünüm” seviyesine;
    • Uzun Vadeli Yerel Para " BB+/Negatif Görünüm " seviyesinden “BB/Negatif Görünüm” seviyesine;
    • Finansal Kapasite Notu "“bb-” " seviyesinden “b+” seviyesine;
    • Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller "BB" seviyesinden "BB-” seviyesine;
    • Sermaye Benzeri Tahviller " BB-" seviyesinden “B+” seviyesine
Ulusal: AA(tur) “AA” Ulusal Derecelendirme notları, aynı ülkedeki veya para birliğindeki diğer ihraççılara veya yükümlülüklere göre çok düşük bir temerrüt riski seviyesi beklentilerini belirtir. Temerrüde düşme riski, ülkenin en yüksek derecelendirilmiş ihraççılarından veya yükümlülüklerinden sadece biraz farklıdır.
Uzun Vadeli YP temerrüt: B+ Temerrüt riskinin mevcut olduğunu ancak sınırlı olarak güvenli olduğunu belirtir. Finansal taahhütlerin şu anda yerine getirildiğini; ancak, ödeme kapasitesinin devam eden iş ve ekonomi ortamındaki bozulmaya karşı hassas olduğunu belirtir.
Uzun Vadeli TL temerrüt: BB- Olumsuz ekonomik ya da piyasa değişikliklerinin sonucu olarak, kesintili ödemelere karşı artan bir savunmasızlık olduğunu göstermektedir. Ancak, poliçe sahibi ve sözleşme yükümlülüklerinin zamanında karşılanmasını sağlamak için finansal alternatifler mevcut olabilir.

 

Moody's:
Moody's (10 Aralık 2020)
Görünüm Negatif

Uzun Vadeli YP Mevduat

B2

Uzun Vadeli TL Mevduat

B2

Kısa Vadeli TL Mevduat

Not - Prime

Kısa Vadeli YP Mevduat

Not - Prime

Temel Kredi Değerlendirmesi 
(Baseline Credit Assessment - BCA)

b3

Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi 
(Adjusted BCA)

b3

Teminatsız Borçlanma Notu (Eurobond)

B2 (Negatif)

Teminatsız Borçlanma Notu (Medium-Term Note Program)

(P)B2

Uzun Vadeli Ulusal Not

A1.tr

Kısa Vadeli Ulusal Not

TR-1

10 Aralık 2020: 10 Aralık 2020: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s Garanti BBVA’nın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1’den B2’ye yükseltti, görünüm negatif olarak belirlendi. Not değişikliği, Moody’s’in güncellenmiş Tahvil ve Diğer Borçlar için Yerel ve Yabancı para cinsinden Ülke Tavan Notu metodolojisini 07 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmasının ardından, Moody’s’in bankaların notunu belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para cinsinden ülke tavan notundaki değişiklikten kaynaklanmaktadır. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.

18 Haziran 2019: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, 14 Haziran 2019 tarihinde Türkiye’nin ülke notunu  Ba3 seviyesinden B1 seviyesine bir not indirmesini takiben, 18 Haziran 2019 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin  Uzun Vadeli YP Mevduat, Uzun Vadeli TL Mevduat, Temel Kredi Değerlendirmesi ve Teminatsız Borçlanma notlarını bir not, Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi notunu ise iki not aşağı yönlü revize etmiş ve görünümü negatifte tutmuştur. Kısa vadeli notları ve Ulusal Notları teyit edilmiştir.

26 Eylül 2018: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, 24 Eylül 2018 tarihinde Türkiye’nin yabancı para mevduat tavanını “B1” seviyesinden “B2” seviyesine indirmesinin sonucu olarak 26 Eylül 2018 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin Uzun Vadeli YP Mevduat notunu “B1” seviyesinden “B2” seviyesine aşağı yönlü revize etmiştir.

28 Ağustos 2018: Moody’s, 17 Ağustos 2018 tarihindeki Türkiye’nin notunun not indirimini takiben, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin  Uzun Vadeli YP Mevduat, Uzun Vadeli TL Mevduat, Temel Kredi Değerlendirmesi, Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi ve Teminatsız Borçlanma notlarını bir not indirilmiş ve görünüm negatif izlemeye alınmıştır. Kısa vadeli notları ve ulusal notlarını ise teyit edilmiştir. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.

09 Mart 2018: Moody’s tarafından Türkiye’nin kredi notunun 07 Mart 2018 tarihinde bir not indirilerek Ba2’ye düşürülmesine paralel olarak, T. Garanti Bankası A.Ş. dahil 17 Türk Bankası’nın kredi derecelendirme notları güncellenmiştir. Ülke görünümündeki değişikliğe paralel olarak, Banka’nın görünümü de Negatif’ten Durağan’a revize edilmiştir. Banka’nın Uzun Vadeli YP Mevduat, Uzun Vadeli TL Mevduat, Temel Kredi Değerlendirmesi, Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi ve Teminatsız Borç Notu (TL ve YP) notları 1 not düşürülmüştür. Kalan diğer notları teyit edilmiştir.

 

Uzun Vadeli Ulusal  A1.tr Taahhütleri karşılamada üst orta derece olduğu kabul edilir ve düşük kredi riskine tabi olduğunu ifade eder.
Uzun Vadeli YP Mevduat B2 B olarak derecelendirilen yükümlünün taahütleri spekülatif kabul edilir ve yüksek kredi riskine tabidir.
Uzun Vadeli TL Mevduat  B2 Yükümlünün taahhütleri karşılama kapasitesinin yeterliliğinin sorgulanabileceğini ve önemli kredi riski olabileceğini ifade eder.
JCR Eurasia Ratings:
JCR Eurasia Rating  ( 26 Ağustos 2020 )
Uzun Vadeli Uluslararası YP BBB- (Negatif)
Uzun Vadeli Uluslararası TL BBB (Negatif)
Uzun Vadeli Ulusal AAA (Trk) (Stabil)
Kısa Vadeli Uluslararası YP A-3 (Negatif)
Kısa Vadeli Uluslararası TL A-3 (Negatif)
Kısa Vadeli Ulusal A-1 +(Trk) (Stabil)
Desteklenme Notu 1
Ortaklardan Bağımsızlık Notu A

26 Ağustos 2020: JCR Eurasia Rating, 26 Ağustos 2020 tarihli raporunda, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu yatırım yapılabilir seviyede ve en yüksek kredi derecelendirme kategorisi olan ‘AAA(Trk)’, görünümünü ise ‘stabil’ olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ‘BBB-‘, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu ‘BBB’ olarak yine yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir.

Haziran 11, 2019: JCR Eurasia Rating, 11 Haziran 2019 tarihli raporunda, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu yatırım yapılabilir seviyede ve en yüksek kredi derecelendirme kategorisi olan ‘AAA(Trk)’, görünümünü ise ‘stabil’ olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ‘BBB‘, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu ‘BBB+’ olarak yine yatırım yapılabilir seviyede teyit etmiştir.

Ağustos 17, 2018: Garanti Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AAA(Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ‘BBB‘ ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu'nu ise ‘BBB+‘ olarak teyit edilmiş olup, görünümleri “Stabil”den “Negatif”e aşağı yönlü revize edilmiştir.

Uzun Vadeli
Ulusal: AAA(Trk)
Yükümlünün, mevcut taahhütlerini yerine getirmekte en yüksek kapasiteye sahip olduğunu gösterir.
Uzun Vadeli
Uluslararası YP: BBB-
Uzun Vadeli
Uluslararası TL: BBB
Yükümlünün, mevcut taahhütlerini yerine getirmede yeterli kapasiteye sahip olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bu kapasitenin, diğer yüksek derecelerle kıyaslandığında, gelecek dönemlerde azalma ihtimali daha fazladır.

 

Banka Kurumsal Yönetim Notları

JCR Eurasia Rating (11 Aralık 2020)

Ana Bölümler  Ağırlık Not  Yakınsama Düzeyi   Not Derecesi   Görünüm 
 Pay Sahipleri  %25 9,67  AAA (Trk)
(Liyakat Üstü) 
 (aaa)
(Olağanüstü) 
Stabil
Kamuyu Aydınlatma ve
Şeffaflık  
%25 9,76  AAA (Trk)
(Liyakat Üstü) 
 (aaa)
(Olağanüstü) 
Stabil
 Menfaat Sahipleri  %15 9,86  AAA (Trk)
(Liyakat Üstü) 
 (aaa)
(Olağanüstü) 
 Stabil
 Yönetim Kurulu   %35 9,81  AAA (Trk)
(Liyakat Üstü) 
 (aaa)
(Olağanüstü) 
Stabil
Kurumsal Yönetim
Genel Uyum Notu 
  9,77  AAA (Trk)
(Liyakat Üstü) 
 (aaa)
(
Olağanüstü) 
Stabil

 

JCR Eurasia Ratings Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu: 

2014 yılının başında, SPK tarafından uyum notlarının hesaplanmasında değişik yapılarak, temel ve ek puanlama sistemi şeklinde iki kademeli bir sisteme geçilmiştir. Yeni sistemde, SPK ilkelerinde yer alan kural ve uygulamaların tümü, yapılan değişiklik kapsamında asgari unsur olarak kabul edilerek, ilk etapta 85 baz tavanı üzerinden temel puanlar oluşturulmaktadır. İkinci aşamada asgari unsur olan kural ve uygulamaların etkinliği ve kurumlara katma değer yaratıp yaratmaması değerlendirilerek, 15 baz tavanı üzerinden ek puanlar hesaplanmaktadır. Ayrıca, SPK ilkelerinde yer almayan ve JCR ER tarafından iyi kurumsal yönetim uygulaması olarak belirlenen uygulamaların varlığı da ek puanı etkileyen faktörler olarak ele alınmıştır. SPK İlkeleri, Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatama ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana bölümden oluşup, bu ana bölümlerin genel uyum notu üzerindeki etkisini gösteren ve SPK tarafından belirlenen katsayıları sırasıyla %25, %25, %15 ve %35’tir.

JCR Eurasia Rating tarafından 2020 yılı için yapılan çalışma sonucunda, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu 9,73’dan 9,77’ye (10 üzerinden) yükseltildi, görünümü ise Pozitif olarak belirlendi. Not artırımı, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık (9,67’den 9,76’ya) ve Yönetim Kurulu (9,76’dan 9,81’e) alanlarından kaynaklandı.

Stable Outlook