Sayılarla Garanti BBVA

Sayılarla Garanti BBVA 31.12.2021 31.12.2022
Şube 872 838
Yurtiçi 863 829
Yurtdışı 9 9
Çalışan Sayısı 18.354 18.544
ATM 5.401 5.450
POS 700.616 777.497
Toplam Müşteri 20.271.437 23.035.557
Dijital Bankacılık Müşteri 11.040.150 13.386.156
Mobil Bankacılık Müşteri 10.608.777 13.032.549
Kredi Kartı Müşteri 7.903.799 9.220.070
Kredi Kartı Sayısı 10.992.736 12.893.009
Paracard Sayısı 15.956.977 19.027.213

ÖZET

 AKTİFLERİN KIRILIMI

PASİFLER VE ÖZKAYNAK KIRILIMI1

1 İhraç edilen menkul kıymetler , sermaye benzeri krediler ve alınan kredileri içermektedir.
Not: 31 Aralık 2022 konsolide finansallara göre.

 

Pazar Payları2 Eyl-22 Ara-22 Çeyreksel ∆ Sıralama
Bireysel Krediler ( KK dahil) 13.5% 14.0% 54 bp #1*
Bireysel Konut Kredileri 7.4% 7.1% -38 bp #2*
Bireysel Oto Kredileri 17.5% 15.2% -232 bp #2*
Destek Kredileri 13.5% 14.1% 57 bp #1*
TL İşletme Kredileri 8.9% 8.4% -49 bp #2*
# Kredi Kartı Müşteri Sayısı 1 13.6% 13.6% 0 bp #1
Toplam KK Cirosu (Kümülatif) 1 17.7% 17.7% 8 bp #1
Toplam İşyeri Cirosu (Kümülatif) 1 18.0% 18.0% -1 bp #1

Sıralama Özel Bankalar arasında Eylül 2022 itibariyle
1 Pazarpaylarında kullanılan sektörverileri, 30.12.2022 itibarıyla konsolideolmayan, mevduatbankaları için BDDK haftalık verilerine göredir
2 Aralık 2022 Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, kümülatif pazar paylarıdır.

 

BAŞLICA GELİR KALEMLERİ (TL mia) 12A22
Net Faiz Geliri 88,093
Operasyonel Giderler 27,567
- Personel Giderleri 10,141
- Diğer Faaliyet Giderleri 17,425
Net Beklenen Kredi Zararı (kur etkisi hariç) 1 -8,447
Net Ücret & Komisyonlar 12,008
NET KAR 38,726

 

BAŞLICA FİNANSAL RASYOLAR 12A22
Özsermaye Karlılığı %51,0
Aktif Karlılığı %5,4
Takipteki Kredi Oranı %2.6
Sermaye Yeterlilik Rasyosu %16.8
Net Kredi Riski Maliyeti %1.3
Net Ücret & Komisyonlar/Operasyonel Giderler %66

Not: Finansallar, 31 Aralık 2022 BDDK konsolide finansallarına göredir.
1 TL’deki değer kaybı nedeniyle oluşan karşılık artışı %100 hedge edildiğinden dip kârlılığa etkisi yoktur.