Search

Sayılarla Garanti BBVA

 

Sayılarla Garanti BBVA 31.12.2020 30.06.2021
Şube 894 880
Yurtiçi 884 872
Yurtdışı 10 8
Çalışan Sayısı 18.654 18.636
ATM 5.309 5.290
POS 684.896 681.177
Toplam Müşteri 18.779.494 19.358.264
Dijital Bankacılık Müşteri 9.571.289 10.135.548
Mobil Bankacılık Müşteri 9.074.914 9.684.230
Kredi Kartı Müşteri 7.322.446 7.541.548
Kredi Kartı Sayısı 10.308.368 10.508.631
Paracard Sayısı 14.156.702 14.913.328

ÖZET

 

* Leasing ve Factoring alacakları hariç
1 İhraç edilen menkul kıymetler, sermaye benzeri krediler ve alınan kredileri içermektedir

 

Pazar Payları2 Mar-21 Haz-21 Çeyreksel ∆ Sıralama
Bireysel Krediler ( KK dahil) %12.4 %12.7 29 bp #1*
Bireysel Konut Kredileri %8.9 %9.2 22 bp #1*
Bireysel Oto Kredileri %29.8 %28.3 -156 bp #1*
Destek Kredileri %11.8 %12.2 45 bp #2*
TL İşletme Kredileri %8.4 %8.8 43 bp #2*
# Kredi Kartı Müşteri Sayısı1 %13.2 %13.2 2 bp #1
Tolam KK Cirosu (Kümülatif)1 %17.3 %17.3 -1 bp #1
Tolam İşyeri Cirosu (Kümülatif)1 %17.0 %16.9 -7 bp #2

* Sıralama Özel Bankalar arasında Mart 2021 itibariyle
1 Haziran 2021 Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, kümülatif Pazar paylarıdır.
2 Pazar paylarında kullanılan sektör verileri, 25.06.2021 itibarıyla konsolide olmayan, mevduat bankaları için BDDK haftalık verilerine göredir

 

BAŞLICA GELİR KALEMLERİ (TL mia) 1YY21
Net Faiz Geliri

14.466

Operasyonel Giderler 6.629
- Personel Giderleri 2.567
- Diğer Faaliyet Giderleri 4.062
Net Beklenen Kredi Zararı (kur etkisi hariç) 1.656
Net Ücret & Komisyonlar 4.230
NET KAR 5.437

 

BAŞLICA FİNANSAL RASYOLAR

1YY21

Özsermaye Karlılığı

%18,3

Aktif Karlılığı

%2,1

Net Faiz Marjı (swap giderleri dahil)

%3,9

Takipteki Kredi Oranı

%4,0

Sermaye Yeterlilik Rasyosu

%15,9

Net Kredi Riski Maliyeti

%0,9

Net Ücret & Komisyonlar/Operasyonel Giderler

%64

 


Finansal tablolara ilişkin daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.