Sayılarla Garanti BBVA

Sayılarla Garanti BBVA 31.12.2022 31.03.2023
Şube 838 834
Yurtiçi 829 825
Yurtdışı 9 9
Çalışan Sayısı 18.544 18.552
ATM 5.450 5.403
POS 777.497 766.788
Toplam Müşteri 23.035.557 23.469.658
Dijital Bankacılık Müşteri 13.386.156 13.681.855
Mobil Bankacılık Müşteri 13.032.549 13.361.225
Kredi Kartı Müşteri 9.220.070 9.458.041
Kredi Kartı Sayısı 12.893.009 13.271.615 
Paracard Sayısı 19.027.213 19.452.887 

ÖZET

 AKTİFLERİN KIRILIMI

 

PASİFLER VE ÖZKAYNAK KIRILIMI

1 İhraç edilen menkul kıymetler , sermaye benzeri krediler ve alınan kredileri içermektedir.
Not: 31 Mart 2023 konsolide finansallara göre.

 

Pazar Payları1 Ara-22 Mar-23 Çeyreksel ∆ Sıralama
Bireysel Krediler ( KK dahil) 14.0% 14.1% 7 bp #1*
Bireysel Konut Kredileri 7.1% 7.5% 40 bp #2*
Bireysel Oto Kredileri 15.2% 16.0% 84 bp #2*
Destek Kredileri 14.1% 13.4% -71 bp #1*
TL İşletme Kredileri 8.4% 7.4% -103 bp #2*
# Kredi Kartı Müşteri Sayısı 2 13.6% 13.4% -22 bp #1
Toplam KK Cirosu (Kümülatif) 2 17.7% 17.7% -5 bp #1
Toplam İşyeri Cirosu (Kümülatif) 2 18.0% 17.0% -107 bp #1

Sıralama Özel Bankalar arasında Aralık 2022 itibariyle
1 Pazarpaylarında kullanılan sektör verileri, 31.03.2023 itibarıyla konsolideolmayan, mevduatbankaları için BDDK haftalık verilerine göredir
2 Mart 2023 Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, kümülatif pazar paylarıdır.

 

BAŞLICA GELİR KALEMLERİ (TL mia) 3A23
Net Faiz Geliri 18.667 
Operasyonel Giderler 11.983
- Personel Giderleri 4.274
- Diğer Faaliyet Giderleri 7.709 
Net Beklenen Kredi Zararı (kur etkisi hariç) 1 -1.632
Net Ücret & Komisyonlar 6.608
NET KAR 15.452

 

BAŞLICA FİNANSAL RASYOLAR 3A23
Özsermaye Karlılığı %38.2
Aktif Karlılığı %4.5
Takipteki Kredi Oranı %2.4
Sermaye Yeterlilik Rasyosu %15.9
Net Kredi Riski Maliyeti1 %0.8
Net Ücret & Komisyonlar/Operasyonel Giderler %55

Not: Finansallar, 31 Mart 2023 BDDK konsolide finansallarına göredir.
1 TL’deki değer kaybı nedeniyle oluşan karşılık artışı %100 hedge edildiğinden dip kârlılığa etkisi yoktur.