Search

Sayılarla Garanti BBVA

 

Sayılarla Garanti BBVA 31.12.2020 31.03.2021
Şube 894 893
Yurtiçi 884 884
Yurtdışı 10 9
Çalışan Sayısı 18.654 18.615
ATM 5.309 5.306
POS 684.896 678.687
Toplam Müşteri 18.779.494 19.060.493
Dijital Bankacılık Müşteri 9.571.289 9.863.252
Mobil Bankacılık Müşteri 9.074.914 9.395.198
Kredi Kartı Müşteri 7.322.446 7.425.770
Kredi Kartı Sayısı 10.308.368 10.386.108
Paracard Sayısı 14.156.702 14.505.772

ÖZET

 

* Leasing ve Factoring alacakları hariç
1 İhraç edilen menkul kıymetler, sermaye benzeri krediler ve alınan kredileri içermektedir

 

BAŞLICA GELİR KALEMLERİ 1Ç21
Net Faiz Geliri

6.845

Operasyonel Giderler 3.279
- Personel Giderleri 1.221
- Diğer Faaliyet Giderleri 2.058
Net Beklenen Kredi Zararı (kur etkisi hariç) 1.210
Net Ücret & Komisyonlar 2.067
NET KAR 2.544

 

BAŞLICA FİNANSAL RASYOLAR

1Ç21

Özsermaye Karlılığı

%16,7

Aktif Karlılığı

%1,9

Net Faiz Marjı (swap giderleri dahil)

%3,9

Takipteki Kredi Oranı

%4,4

Sermaye Yeterlilik Rasyosu

%15,8

Net Kredi Riski Maliyeti

%1,3

Net Ücret & Komisyonlar/Operasyonel Giderler

%63,0

 


Finansal tablolara ilişkin daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

31 Mart 2021 itibarıyla yurt içinde 884 şube, Kıbrıs’ta yedi, Malta’da bir olmak üzere yurt dışında sekiz şube ve Şangay’da bir temsilcilikten oluşan yaygın bir dağıtım ağı ve 18,615 çalışanıyla 19,1 milyona yakın müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap veriyor. En son teknolojik altyapıya sahip 5,306 ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, internet, mobil ve sosyal bankacılık platformlarıyla tüm kanallarda kesintisiz bir deneyim ve bütünleşik kanal kolaylığı sunuyor.

AKTiFLER(Milyar TL)
CANLI NAKDİ KREDİLERİ(Milyar TL)
TÜKETİCİ KREDİLERİ***(Milyar TL)
MEVDUAT(Milyar TL)
ÖZKAYNAKLAR(Milyar TL)
NET KÂR(Milyar TL)
PİYASA DEĞERİ(Milyar TL)
TEMETTÜ ÖDEME ORANI(%)
HİSSE BAŞINA KÂR(TL)
ELEKTRİK ÜRETİM KREDİ
PORTFÖYÜNDE
YENİLENEBİLİR ENERJİ PAYI(Yeni proje finansmanı tahahhütlerinde, %)
ÇEVRESEL VE SOSYAL
ETKI DEĞERLENDIRME
SISTEMINE TABI TUTULAN
PROJE SAYISI(Kümülatif)****
KADIN GİRİŞİMCİLERE
KULLANDIRILAN
KREDİ TUTARI(Kümülatif, Milyar TL)

*** Bireysel kredi kartları dahil.
**** Rakamlara, (i) ÇSEDS kapsamına girmeyen fakat gönüllü olarak değerlendirilen, (ii) finansal değerlendirme süreci devam eden ve (iii) değerlendirmesi tamamlanan fakat finanse edilmeyen projeler de dahildir. Not: Aralık 2020 BDDK Konsolide finansalları dikkate alınmıştır