Sayılarla Garanti BBVA

 

Sayılarla Garanti BBVA 31.12.2021 31.03.2022
Şube 872 869
Yurtiçi 863 861
Yurtdışı 9 8
Çalışan Sayısı 18.354 18.500
ATM 5.401 5.397
POS 700.616 725.154
Toplam Müşteri 20.271.437 20.787.625
Dijital Bankacılık Müşteri 11.040.150 11.515.377
Mobil Bankacılık Müşteri 10.608.777 11.101.166
Kredi Kartı Müşteri 7.903.799 8.150.361
Kredi Kartı Sayısı 10.992.736 11.337.006
Paracard Sayısı 15.956.977 16.527.517

ÖZET

 AKTİFLERİN KIRILIMI

PASİFLER VE ÖZKAYNAK KIRILIMI

İhraç edilen menkul kıymetler , sermaye benzeri krediler ve alınan kredileri içermektedir.
Not: 31 Mart 2022 konsolide finansallara göre.

 

Pazar Payları3 Ara-21 Mar-22 Çeyreksel ∆ Sıralama
Bireysel Krediler ( KK dahil) 13.1% 13.1% 2 bps #1*
Bireysel Konut Kredileri 9.3% 8.9% -46 bps #1*
Bireysel Oto Kredileri 28.3% 25.2% -309 bps #1*
Destek Kredileri 12.8% 12.9% 15 bps #2*
TL İşletme Kredileri 8.3% 9.0% 76 bps #2*
# Kredi Kartı Müşteri Sayısı2 13.3% 13.3% 3 bps #1
Toplam KK Cirosu (Kümülatif) 2 17.5% 17.7%  20 bps #1
Toplam İşyeri Cirosu (Kümülatif) 2 17.4% 17.8%  36 bps #1

*Sıralama Özel Bankalar arasında Aralık 2021 itibariyle
2 Mart 2022Bankalararası Kart Merkezi verilerinegöre, kümülatifpazar paylarıdır.
Pazar paylarında kullanılan sektör verileri, 01.04.2022 itibarıyla konsolide olmayan, mevduat bankaları için BDDK haftalık verilerine göredir

 

BAŞLICA GELİR KALEMLERİ (TL mia) 3A21
Net Faiz Geliri 14.423
Operasyonel Giderler 5.286
- Personel Giderleri 2.023
- Diğer Faaliyet Giderleri 3.262
Net Beklenen Kredi Zararı (kur etkisi hariç)2 1.419
Net Ücret & Komisyonlar 3.206
NET KAR 8.263

 

BAŞLICA FİNANSAL RASYOLAR 3A21
Özsermaye Karlılığı %37.5
Aktif Karlılığı %3.7
Net Faiz Marjı (swap giderleri dahil) %6.6
Takipteki Kredi Oranı %3.3
Sermaye Yeterlilik Rasyosu %14.8
Net Kredi Riski Maliyeti %1.2
Net Ücret & Komisyonlar/Operasyonel Giderler %60

Not: Finansallar, 31 Mart 2022 BDDK konsolide finansallarına göredir.
1 TL’deki değer kaybı nedeniyle oluşan karşılık artışı %100 hedge edildiğinden dip kârlılığa etkisi yoktur