Search

Sayılarla Garanti BBVA

 

Sayılarla Garanti BBVA 31.12.2020 30.09.2021
Şube 894 875
Yurtiçi 884 866
Yurtdışı 10 9
Çalışan Sayısı 18.654 18.486
ATM 5.309 5.323
POS 684.896 681.177
Toplam Müşteri 18.779.494 19.813.155
Dijital Bankacılık Müşteri 9.571.289 10.569.240
Mobil Bankacılık Müşteri 9.074.914 10.121.509
Kredi Kartı Müşteri 7.322.446 7.723.970
Kredi Kartı Sayısı 10.308.368 10.738.996
Paracard Sayısı 14.156.702 15.398.706

ÖZET

 

* Leasing ve Factoring alacakları hariç
Not: Finansallar 30 Eylül 2021 BDDK konsolide finansallarına göredir.
1 İhraç edilen menkul kıymetler, sermaye benzeri krediler ve alınan kredileri içermektedir

 

Pazar Payları2 Haz-21 Eyl-21 Çeyreksel ∆ Sıralama
Bireysel Krediler ( KK dahil) 12.7% 13.1% 40 bps #1*
Bireysel Konut Kredileri 9.2% 9.5% 37 bps #1*
Bireysel Oto Kredileri 28.3% 29.0% 67 bps #1*
Destek Kredileri 12.2% 12.7% 48 bps #2*
TL İşletme Kredileri 8.8% 9.0% 18 bps #2*
# Kredi Kartı Müşteri Sayısı1 13.2% 13.2% 2 bps #1
Toplam KK Cirosu (Kümülatif) 1 17.3% 17.4% 13 bps #1
Toplam İşyeri Cirosu (Kümülatif) 1 16.9% 17.2% 32 bps #2

* Sıralama Özel Bankalar arasında Haziran 2021 itibariyle
1 Eylül 2021 Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, kümülatif Pazar paylarıdır.
2 Pazar paylarında kullanılan sektör verileri, 01.10.2021 itibarıyla konsolide olmayan, mevduat bankaları için BDDK haftalık verilerine göredir

 

BAŞLICA GELİR KALEMLERİ (TL mia) 9A21
Net Faiz Geliri

23,863

Operasyonel Giderler

10,123

- Personel Giderleri

3,975

- Diğer Faaliyet Giderleri 6,148
Net Beklenen Kredi Zararı (kur etkisi hariç) 1,712
Net Ücret & Komisyonlar 6,490
NET KAR 9,072

Not: Finansallar, 30 Eylül 2021 BDDK konsolide finansallarına göredir.
1 TL’deki değer kaybı nedeniyle oluşan karşılık artışı %100 hedge edildiğinden dip kârlılığa etkisi yoktur

BAŞLICA FİNANSAL RASYOLAR

9A21

Özsermaye Karlılığı

%19,2

Aktif Karlılığı

%2,2

Net Faiz Marjı (swap giderleri dahil)

%4,2

Takipteki Kredi Oranı

%3,8

Sermaye Yeterlilik Rasyosu

%15,7

Net Kredi Riski Maliyeti

%0,6

Net Ücret & Komisyonlar/Operasyonel Giderler

%64

 

Not: Finansallar, 30Eylül2021 BDDK konsolidefinansallarınagöredir