Search

Sayılarla Garanti BBVA

 

Sayılarla Garanti BBVA 30.06.2020
Şube 911
+ Yurtiçi 903
+ Yurtdışı 8
Çalışan Sayısı 18,759
ATM 5,219
POS* 617,668
Toplam Müşteri Sayısı 18,175,596
Dijital Bankacılık Müşteri Sayısı ** 8,928,742
Mobil Bankacılık Müşteri Sayısı ** 8,410,434
Kredi Kartı Müşteri Sayısı 7,161,266
Kredi Kartı Sayısı 10,139,633
Paracard Sayısı 13,249,297

*Ortak ve sanal POS’lar dahil.
***Her çeyrekte en az bir kez bağlantı ya da arama yapan aktif müşteriler.

ÖZET

 

  1 İhraç edilen menkul kıymetler, sermaye benzeri krediler ve alınan kredileri içermektedir

 

 

 

1 Ödünç alınan fonları, alt borcu ve ihraç edilen menku kıymetleri içerir.

Finansal tablolara ilişkin daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

30 Haziran 2020 itibarıyla yurt içinde 903 şube, Kıbrıs’ta yedi, Malta’da bir olmak üzere yurt dışında sekiz şube, Düsseldorf ve Şangay’da birer temsilcilikten oluşan yaygın bir dağıtım ağı ve 18,759 çalışanıyla 18 milyondan fazla müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap veriyor. En son teknolojik altyapıya sahip 5,219 ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, internet, mobil ve sosyal bankacılık platformlarıyla tüm kanallarda kesintisiz bir deneyim ve bütünleşik kanal kolaylığı sunuyor.

AKTiFLER(Milyar TL)
CANLI NAKDİ KREDİLERİ(Milyar TL)
TÜKETİCİ KREDİLERİ***(Milyar TL)
MEVDUAT(Milyar TL)
ÖZKAYNAKLAR(Milyar TL)
NET KÂR(Milyar TL)
PİYASA DEĞERİ(Milyar TL)
TEMETTÜ ÖDEME ORANI(%)
HİSSE BAŞINA KÂR(TL)
ELEKTRİK ÜRETİM KREDİ
PORTFÖYÜNDE
YENİLENEBİLİR ENERJİ PAYI(Yeni proje finansmanı tahahhütlerinde, %)
ÇEVRESEL VE SOSYAL
ETKI DEĞERLENDIRME
SISTEMINE TABI TUTULAN
PROJE SAYISI(Kümülatif)****
KADIN GİRİŞİMCİLERE
KULLANDIRILAN
KREDİ TUTARI(Kümülatif, Milyar TL)