Sayılarla Garanti BBVA

Sayılarla Garanti BBVA 31.12.2022 31.12.2023
Şube 838 805
Yurtiçi 829 796
Yurtdışı 9 9
Çalışan Sayısı 18.544 18.965
ATM 5.450 5.511
POS 777.497 808.478
Toplam Müşteri 23.035.557 25.187.089
Dijital Bankacılık Müşteri 13.386.156

15.046.929

Mobil Bankacılık Müşteri 13.032.549 14.768.620
Kredi Kartı Müşteri 9.220.070 10.486.454
Kredi Kartı Sayısı 12.893.009 15.183.137 
Paracard Sayısı 19.027.213 20.973.862

ÖZET

 AKTİFLERİN KIRILIMI

 

PASİFLER VE ÖZKAYNAK KIRILIMI

* Ağırlıklı olarak Takipteki Krediler ve Kur Korumalı Mevduat Kur Farkı reeskontlarında oluşmaktadır (Aralık 2023 itibarıyla 24 milyar TL vs. Eylül 2023 itibarıyla 22 milyar TL)
1 İhraç edilen menkul kıymetler , sermaye benzeri krediler ve alınan kredileri içermektedir.
Not: 31 Aralık 2023 konsolide finansallara göre.

 

Pazar Payları1 Ara-22 Yıllık ∆ Eyl-23 Ara-23 Çeyreksel ∆ Sıralama
Bireysel Krediler ( KK dahil) 14.0% 254 bp 14,7% 16,5% 188 bp #1*
Bireysel Konut Kredileri 7.1% 160 bp 8,7% 8,7% -8 bp #2*
Bireysel Oto Kredileri 15.2% 486 bp 15,1% 20,0% 495 bp #2*
Destek Kredileri 14.1% 85 bp 13,2% 14,9% 173 bp #3*
TL İşletme Kredileri 8.4% 6 bp 8,0% 8,1% 11 bp #1*
# Kredi Kartı Müşteri Sayısı 2 13.6% -10 bp 13,5% 13,5% -6 bp #1
Toplam KK Cirosu (Kümülatif) 2 17.7% -55 bp 17,5% 17,2% -29 bp #1
Toplam İşyeri Cirosu (Kümülatif) 2 17.0% -123 bp 16,9% 16,8% -12 bp #1

Sıralama Özel Bankalar arasında Eylül 2023 itibariyle
1 Pazar paylarında kullanılan sektör verileri, 29.12.2023 itibarıyla konsolide olmayan, mevduat bankaları için BDDK haftalık verilerine göredir
2 Aralık 2023 Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, kümülatif pazar paylarıdır.

 

BAŞLICA GELİR KALEMLERİ (TL mia) 2023
Net Faiz Geliri 81,097
Operasyonel Giderler -56,054
- Personel Giderleri -20,849
- Diğer Faaliyet Giderleri -35,204
Net Beklenen Kredi Zararı (kur etkisi hariç) 1 -6,171
Net Ücret & Komisyonlar 43,501
NET KAR 86,907

 

BAŞLICA FİNANSAL RASYOLAR 2023
Özsermaye Karlılığı %44.5
Aktif Karlılığı %4.9
Takipteki Kredi Oranı %2.1
Sermaye Yeterlilik Rasyosu %16.5
Net Kredi Riski Maliyeti1 %0.6
Net Ücret & Komisyonlar/Operasyonel Giderler %78

Not: Finansallar, 31 Aralık 2023BDDK konsolidefinansallarına göredir. 
1 TL’deki değer kaybı nedeniyle oluşan karşılık artışı %100 hedge edildiğinden dip kârlılığa etkisi yoktur.