Sayılarla Garanti BBVA

Sayılarla Garanti BBVA 31.12.2021 30.06.2022
Şube 872 858
Yurtiçi 863 849
Yurtdışı 9 9
Çalışan Sayısı 18.354 18.690
ATM 5.401 5.423
POS 700.616 752.744
Toplam Müşteri 20.271.437 21.398.568
Dijital Bankacılık Müşteri 11.040.150 12.089.647
Mobil Bankacılık Müşteri 10.608.777 11.680.239
Kredi Kartı Müşteri 7.903.799 8.449.267
Kredi Kartı Sayısı 10.992.736 11.783.130
Paracard Sayısı 15.956.977 17.181.299

ÖZET

 AKTİFLERİN KIRILIMI

PASİFLER VE ÖZKAYNAK KIRILIMI1

1 İhraç edilen menkul kıymetler , sermaye benzeri krediler ve alınan kredileri içermektedir.
Not: 30 Haziran 2022 konsolide finansallara göre.

 

Pazar Payları2 Mar-22 Haz-22 Çeyreksel ∆ Sıralama
Bireysel Krediler ( KK dahil) 13.1% 12.9% -19 bp #1*
Bireysel Konut Kredileri 8.9% 7.9% -94 bp #1*
Bireysel Oto Kredileri 25.2% 19.7% -548 bp #1*
Destek Kredileri 12.9% 13.1% 14 bp #1*
TL İşletme Kredileri 9.0% 8.9% -15 bp #1*
# Kredi Kartı Müşteri Sayısı 1 13.3% 13.4% 10 bp #1
Toplam KK Cirosu (Kümülatif) 1 17.7% 17.6% -12 bp #1
Toplam İşyeri Cirosu (Kümülatif) 1 17.8% 17.8% -3 bp #1

Sıralama Özel Bankalar arasında Mart 2022 itibariyle
1 Haziran 2022 Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, kümülatif pazar paylarıdır.
2 Pazar paylarında kullanılan sektör verileri, 01.07.2022 itibarıyla konsolide olmayan, mevduat bankaları için BDDK haftalık verilerine göredir.

 

BAŞLICA GELİR KALEMLERİ (TL mia) 6A22
Net Faiz Geliri 30,981
Operasyonel Giderler 11.058
- Personel Giderleri 4.312
- Diğer Faaliyet Giderleri 6.746
Net Beklenen Kredi Zararı (kur etkisi hariç) 1 -2,954
Net Ücret & Komisyonlar 7,088
NET KAR 21,181

 

BAŞLICA FİNANSAL RASYOLAR 6A22
Özsermaye Karlılığı %43.1
Aktif Karlılığı %4.3
Takipteki Kredi Oranı %3.0
Sermaye Yeterlilik Rasyosu %15.1
Net Kredi Riski Maliyeti %1
Net Ücret & Komisyonlar/Operasyonel Giderler %64

Not: Finansallar, 30 Haziran 2022 BDDK konsolide finansallarına göredir.
1 TL’deki değer kaybı nedeniyle oluşan karşılık artışı %100 hedge edildiğinden dip kârlılığa etkisi yoktur.