Sayılarla Garanti BBVA

Sayılarla Garanti BBVA 31.12.2022 30.09.2023
Şube 838 826
Yurtiçi 829 817
Yurtdışı 9 9
Çalışan Sayısı 18.544 18.968
ATM 5.450 5.371
POS 777.497 800.985
Toplam Müşteri 23.035.557 24.649.519
Dijital Bankacılık Müşteri 13.386.156

14.606.643

Mobil Bankacılık Müşteri 13.032.549 14.316.851
Kredi Kartı Müşteri 9.220.070 10.176.119
Kredi Kartı Sayısı 12.893.009 14.457.489 
Paracard Sayısı 19.027.213 20.590.634

ÖZET

 AKTİFLERİN KIRILIMI

 

PASİFLER VE ÖZKAYNAK KIRILIMI

* Ağırlıklı olarak Takipteki Krediler ve Kur Korumalı Mevduat Kur Farkı reeskontlarında oluşmaktadır(30 Eylül 2023 itibarıyla 22 milyarTL, Haziran 2023 itibarıyla 88 milyar TL)
1 İhraç edilen menkul kıymetler , sermaye benzeri krediler ve alınan kredileri içermektedir.
Not: 30 Eylül 2023 konsolide finansallara göre. 

 

Pazar Payları1 Haz-23 Eyl-23 Çeyreksel ∆ Sıralama
Bireysel Krediler ( KK dahil) 14.5% 14,7% 21 bp #1*
Bireysel Konut Kredileri 8.2% 8,7% 54 bp #2*
Bireysel Oto Kredileri 15.3% 15,1% -23 bp #2*
Destek Kredileri 13.6% 13,2% -35 bp #1*
TL İşletme Kredileri 7.6% 8,0% 37 bp #1*
# Kredi Kartı Müşteri Sayısı 2 13.4% 13,5% 13 bp #1
Toplam KK Cirosu (Kümülatif) 2 17.5% 17,5% -1 bp #1
Toplam İşyeri Cirosu (Kümülatif) 2 17.0% 16,9% -7 bp #1

Sıralama Özel Bankalar arasında Haziran 2023 itibariyle
1 Pazar paylarında kullanılan sektör verileri, 29.09.2023 itibarıyla konsolide olmayan, mevduat bankaları için BDDK haftalık verilerine göredir
2 Eylül 2023 Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, kümülatif pazar paylarıdır.

 

BAŞLICA GELİR KALEMLERİ (TL mia) 9A23
Net Faiz Geliri 60.098
Operasyonel Giderler 38.790
- Personel Giderleri 14.544
- Diğer Faaliyet Giderleri 24.246
Net Beklenen Kredi Zararı (kur etkisi hariç) 1 -3.911
Net Ücret & Komisyonlar 26.595
NET KAR 57.584

 

BAŞLICA FİNANSAL RASYOLAR 9A23
Özsermaye Karlılığı %41.1
Aktif Karlılığı %4.5
Takipteki Kredi Oranı %1.9
Sermaye Yeterlilik Rasyosu %16.5
Net Kredi Riski Maliyeti1 %0.5
Net Ücret & Komisyonlar/Operasyonel Giderler %69

Not: Finansallar, 30 Eylül 2023 BDDK konsolide finansallarına göredir.
1 TL’deki değer kaybı nedeniyle oluşan karşılık artışı %100 hedge edildiğinden dip kârlılığa etkisi yoktur.