Kurumsal Güvence Komitesi

Kurumsal Güvence Komitesi, mevcut ya da olası etkilerinden dolayı ilgili iş birimlerinin ve/veya Bankamızın amaçlarına ulaşmasında engel oluşturabilecek nitelikteki iç kontrol problemlerinin, mevzuat takibine yönelik konuların ve potansiyel risk olarak görülen konuların üst yönetimin bilgisine sunulmasını ve üst yönetimin söz konusu önemli kontrol konularının çözümü için gerekli çalışmaları ve yönlendirmeleri yapmasını amaçlamaktadır.

Komite kapsamına girebilecek olan konular başta uyum, finansal raporlama, risk yönetimi, operasyon riski, itibar riski, teknoloji ve fraud alanlarına ilişkin olmak üzere ancak bu alanlarla da sınırlı olmaksızın, Bankamız için etki ve acilliklerine göre öncelik taşıdığı düşünülen tüm iç kontrol bulgu ve konularıdır.

Komitenin sorumlulukları şöyle sıralanmaktadır;

  • Üst düzeyde takip gerektiren risklere ve kontrollere odaklanarak iç kontrol sistemi dahilindeki geliştirme gereklilikleri için en üst düzeyde koordinasyonu ve standardizasyonu sağlamak,
  • Gündemine gelen ve sorumluluk alanına giren iç kontrol konularını / problemlerini görüşmek, önerilen tedbirleri ve aksiyonları değerlendirmek,
  • Aksiyon planlarını inceleyerek risklerin istenilen derecede azaldığını izlemek,
  • Çözüm için farklı birimlerin katkısının gerektiği durumlarda gerekli koordinasyonu sağlamak,
  • Önemli konularla ilgili Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek.

Toplanma Sıklığı: Komitenin yılda en az 4 kez toplanması öngörülmektedir.
2019 Yılı Toplanma Adedi: 3

 

Komite Üyeleri

Üye Unvanı Komite Rolü
Dr. M. Cüneyt Sezgin YK Üyesi Başkan
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi Üye
Didem Dinçer Başer Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık'tan Sorumlu GMY Üye
Cemal Onaran KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY Üye
Selahattin Güldü Ticari Bankacılık’tan Sorumlu GMY Üye
Ebru Dildar Edin Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY Üye
Osman Tüzün İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler'den Sorumlu GMY Üye
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY Üye
Aydın Güler Aktif Pasif Yönetimi, Sermaye, Yatırımcı İlişkileri ve Finans'dan Sorumlu GMY Üye
Aydın Düren Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat'tan Sorumlu GMY Üye
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı Üye
Mahmut Akten Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY Üye