Search

Kurumsal Güvence Komitesi

Kurumsal Güvence Komitesi, mevcut ya da olası etkilerinden dolayı ilgili iş birimlerinin ve/veya Bankamızın amaçlarına ulaşmasında engel oluşturabilecek nitelikteki iç kontrol problemlerinin, mevzuat takibine yönelik konuların ve potansiyel risk olarak görülen konuların üst yönetimin bilgisine sunulmasını ve üst yönetimin söz konusu önemli kontrol konularının çözümü için gerekli çalışmaları ve yönlendirmeleri yapmasını amaçlamaktadır. Komite kapsamına girebilecek olan konular başta uyum, finansal raporlama, risk yönetimi, operasyon riski, itibar riski, teknoloji ve fraud alanlarına ilişkin olmak üzere ancak bu alanlarla da sınırlı olmaksızın, Bankamız için etki ve acilliklerine göre öncelik taşıdığı düşünülen tüm iç kontrol bulgu ve konularıdır.

Komitenin sorumlulukları şöyle sıralanmaktadır;

  • Üst düzeyde takip gerektiren risklere ve kontrollere odaklanarak iç kontrol sistemi dahilindeki geliştirme gereklilikleri için en üst düzeyde koordinasyonu ve standardizasyonu sağlamak,
  • Gündemine gelen ve sorumluluk alanına giren iç kontrol konularını / problemlerini görüşmek, önerilen tedbirleri ve aksiyonları değerlendirmek,
  • Aksiyon planlarını inceleyerek risklerin istenilen derecede azaldığını izlemek,
  • Çözüm için farklı birimlerin katkısının gerektiği durumlarda gerekli koordinasyonu sağlamak,
  • Önemli konularla ilgili Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek

Toplanma Sıklığı: Komitenin yılda en az 4 kez toplanması öngörülmektedir.
2020 Yılı Toplanma Adedi: 4
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi
Dr. M. Cüneyt Sezgin YK Üyesi
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık'tan Sorumlu GMY
Cemal Onaran Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY
Selahattin Güldü Ticari Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Ebru Dildar Edin Kurumsal, Yatırım Bank. ve Global Piyasalar'dan Sorumlu GMY
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı
Mahmut Akten Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı