Kurumsal Güvence Komitesi

Kurumsal Güvence Komitesi, mevcut ya da olası etkilerinden dolayı ilgili iş birimlerinin ve/veya Bankamızın amaçlarına ulaşmasında engel oluşturabilecek nitelikteki iç kontrol problemlerinin üst yönetimin bilgisine sunulmasını ve üst yönetimin söz konusu önemli kontrol konularının çözümü için gerekli çalışmaları ve yönlendirmeleri yapmasını amaçlamaktadır. 

Komite kapsamına girebilecek olan konular başta uyum, finansal raporlama, risk yönetimi, operasyon riski, itibar riski, teknoloji ve fraud alanlarına ilişkin olmak üzere ancak bu alanlarla da sınırlı olmaksızın, Bankamız için etki ve acilliklerine göre öncelik taşıdığı düşünülen tüm iç kontrol bulgu ve konularıdır. Komitenin sorumlulukları şöyle sıralanmaktadır; 

  • Üst düzeyde takip gerektiren risklere ve kontrollere odaklanarak iç kontrol sistemi dahilindeki geliştirme gereklilikleri için en üst düzeyde koordinasyonu ve standardizasyonu sağlamak,
  • Gündemine gelen ve sorumluluk alanına giren iç kontrol konularını/problemlerini görüşmek, önerilen tedbirleri ve aksiyonları değerlendirmek,
  • Aksiyon planlarını inceleyerek risklerin istenilen derecede azaldığını izlemek,
  • Çözüm için farklı birimlerin katkısının gerektiği durumlarda gerekli koordinasyonu sağlamak,

Komite 2018 yılında 4 kez toplanmıştır. 

Komite Üyeleri

Dr. M. Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi), Ali Fuat Erbil (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi), Didem Dinçer Başer (GMY), Cemal Onaran (GMY), Selahattin Güldü (GMY), B. Ebru Edin (GMY), Osman Tüzün (GMY), İlker Kuruöz (GMY), Aydın Güler (GMY), Aydın Düren (GMY), Mahmut Akten (GMY), Ali Temel (Kredi Riski Yönetimi Başkanı)