Kurumsal Güvence Komitesi

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yönlendirme / Koordinasyon

Komitenin Amacı / Sorumlulukları: Kurumsal Güvence Komitesi, mevcut ya da olası etkilerinden dolayı ilgili iş birimlerinin ve/veya Bankamızın amaçlarına ulaşmasında engel oluşturabilecek nitelikteki iç kontrol problemlerinin, yeni ve değişen mevzuat başlıklarına ilişkin değerlendirmelerin, potansiyel ve gerçekleşen risk ve kayıp konularının üst yönetimin bilgisine sunulmasını ve üst yönetimin söz konusu önemli kontrol konularının çözümü için gerekli çalışmaları ve yönlendirmeleri yapmasını amaçlamaktadır.

Komite kapsamına girebilecek olan konular başta uyum, finansal raporlama, risk yönetimi, operasyon riski, itibar riski, teknoloji ve fraud alanlarına ilişkin olmak üzere ancak bu alanlarla da sınırlı olmaksızın, Bankamız için etki ve acilliklerine göre öncelik taşıdığı düşünülen tüm iç kontrol bulgu ve konularıdır.

Komitenin sorumlulukları şöyle sıralanmaktadır;

  • Üst düzeyde takip gerektiren risklere ve kontrollere odaklanarak iç kontrol sistemi dahilindeki geliştirme gereklilikleri için en üst düzeyde koordinasyonu ve standardizasyonu sağlamak,
  • Gündemine gelen ve sorumluluk alanına giren iç kontrol konularını / problemlerini görüşmek, önerilen tedbirleri ve aksiyonları değerlendirmek,
  • Aksiyon planlarını inceleyerek risklerin istenilen derecede azaldığını izlemek,
  • Çözüm için farklı birimlerin katkısının gerektiği durumlarda gerekli koordinasyonu sağlamak,
  • Önemli konularla ilgili Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek.

Komite Tarihçesi: Şubat 2017’de kurulmuştur.

Komite Toplanma Sıklığı: Komite yılda en 4 kez toplanmaktadır.

2022 Yılı Toplanma Adedi: 4

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi Başkan
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çöz. ve Dijital bankacılık’ tan Sorumlu GMY Üye
Sibel Kaya KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY Üye
Cemal Onaran Ticari Bankacılık’ tan Sorumlu GMY Üye
Mahmut Akten Kur., Yatırım Bank. ve Global Piyasalar’ dan Sorumlu GMY Üye
Tuba Köseoğlu Okçu Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY Üye
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’ den Sorumlu GMY Üye
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY Üye
Aydın Düren YK Üyesi / Hukuk Hizmetleri’nden Sorumlu Üye
Murat Atay Kredi Riski Yönetimi Başkanı Üye
Ceren Acer Kezik Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY Üye
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı Üye
Çağrı Süzer Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü / Ödeme Sistemleri ve İş Ortaklıkları’ndan Sorumlu GMY Üye