BDDK Konsolide Finansallara Göre

ÖZET FİNANSAL VERİLER (BDDK Konsolide Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Finansallara Göre (TL mio, %) 2018 2019 2020 2021 1H22
Net Kâr 6.638 6.159 6.238 13.073 21.096
Karşılıklar Öncesi Kâr 15.460 15.191 19.650 28.689 31.551
Toplam Gelir* 22.935 23.897 29.688 41.362 40.598
NII incl. Swap 16.167 16.130 20.107 21.809 22.562
Net F&C 4.870 6.089 5.978 8.501 6.525
Net Trading (excl. Swap&Currency hedge) 680 324 1.647 7.825 7.348
Other Income excl. Provision reversal 461 452 614 1.188 1.738
Subsidiary Income 752 894 1.323 1.909 2.395
Dividend Income 5 9 19 129 31
Net Faiz Gelirleri (swap maliyetleri dahil) 16.167 16.130 20.107 21.809 22.562
           
Toplam Aktifler 359.477 391.152 492.798 758.880 981.659
Canlı Krediler 219.204 233.866 300.701 408.783 535.590
Mevduat 217.279 248.751 321.512 513.240 658.684
Özkaynaklar 46.688 53.766 62.082 79.981 111.727
           
Takipteki Kredi Oranı (Leasing&factoring alacakları dahil) 4,9% 6,9% 4,6% 3,8% 3,2%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (BDDK geçici önlemleri hariç) 18,3% 19,6% 18,5% 15,8% 17,1%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 15,0% 12,3% 10,8% 19,0% 43,0%
Ortalama Aktif Kârlılığı 1,9% 1,6% 1,4% 2,3% 4,8%
Temettü Dağıtım Oranı - - 10,0% 10,0% n.a.
Hisse Başına Kâr 1,58 1,47 1,49 3,11 5,02
**Toplam Gelir; Net Faiz Geliri (swap maliyetleri dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar (swap maliyetleri&kur hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri
Not: 1Y22 ROAE & ROAA hesaplanırken, 2Y22 için Net Gelir yıllıklandırılırken yinelenmeyen kalemler düşülür