Veri Paylaşım Komitesi

Bankamızın, ana ortağı (“BBVA S.A”) ile yapacağı paylaşımlar başta olmak üzere,

  • Kendi iştirakleri ile yapacağı paylaşımlar,
  • Bankamızın hizmet ilişkisi içerisinde olduğu kredi kuruluşları, finansal kuruluşlarla yapacağı paylaşımlar dahil olmak üzere bütün 3.(üçüncü) kişilerle yapacağı paylaşımlar,
  • ve Bankamız iştiraklerinin BBVA S.A ile yapacağı,

müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerinin paylaşımlarını, bankamız yasal düzenlemeleri kapsamında kontrol etmek, gelen paylaşım taleplerinin uygunluğunu değerlendirerek bu değerlendirmeleri kayıt altına almaktır.

Komitenin görevleri;

BDDK’nın Haziran 2021 tarihli “Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik” kapsamına giren:

  • İlgili birimlerimize yöneltilen veri paylaşım taleplerini değerlendirmek ve bu taleplerin paylaşımına yönelik karar almak,
  • Taleplerin belirli şekil ve standartlar kapsamında, sistem üzerinden veya kayıt altına alınarak iletilmesini sağlamak,
  • Paylaşılması uygun bulunan verinin, bankanın bilgi ve veri güvenliği standartlarına uygun transfer edilmesini sağlamak üzere yönlendirmede bulunmak, destek vermek,
  • Komite tarafından uygun bulunan/ bulunmayan tüm paylaşımların envanterini tutmak,
  • 3.partilerle veri paylaşım kurallarını belirlemek ve farkındalık çalışmalarını yürütmek,
  • Veri paylaşımına yönelik mevzuat değişikliklerinin takibini ve değişikliklerin banka bünyesinde hayata geçirilmesini sağlamak.

2021 Yılı Toplanma Adedi: 1

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK üyesi Başkan
Aydın Düren Yönetim Kurulu Üyesi / Hukuk Hizmetlerinden Sorumlu Üye
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY Üye
Barış Gülcan İç Kontrol Merkezi Direktörü Üye
Emre Özbek Uyum Direktörü Üye
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı Üye
- Hukuk Danışmanlık Hizmetleri - Hukuk Müşaviri Üye
Osman Bahri Turgut Teftiş Kurulu Başkanı * Gözlemci Üye
- İlgili İş Alanı Genel Müdür Yardımcısı ** Katılımcı Üye
- İlgili iştirak Genel Müdürü *** Katılımcı Üye
Tülin Zırhlıoğlu Hukuk Danışmanlık Hizmetleri - Hukuk Müşavir Yard. Üye / Sekreter

(*) Komite toplantılarına gözlemci olarak katılmakta olup, oy hakkı bulunmamaktadır.

(**) Genel Müdür Yardımcıları, kendilerine bağlı bulunan iş alanlarına ilişkin paylaşım taleplerinin komite gündeminde yer alması durumunda toplantıya katılım sağlamaktadır.

(***) İştirak Genel Müdürleri, iştiraklerin taleplerinin görüşüleceği toplantılara, komite gündeminde şirketlerine ilişkin paylaşım taleplerinin bulunması durumunda katılım sağlamaktadır. Genel Müdür’ün katılım sağlayamadığı durumda, şirketi temsilen Genel Müdür’ün görevlendirmiş olduğu Genel Müdür Yardımcısı toplantıya katılım sağlamaktadır.