Veri Paylaşım Komitesi

Komite Sorumlusu : Denel Şehriban Kirali, Kerim Göllü

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yasal / YK onaylı

Komitenin Amacı / Sorumlulukları: Bankamızın, ana ortağı (“BBVA S.A”) ile yapacağı paylaşımlar başta olmak üzere,

  • Kendi iştirakleri ile yapacağı paylaşımlar,
  • Bankamızın hizmet ilişkisi içerisinde olduğu kredi kuruluşları, finansal kuruluşlarla yapacağı paylaşımlar dahil olmak üzere  bütün 3.(üçüncü) kişilerle yapacağı paylaşımlar,
  • ve Bankamız iştiraklerinin BBVA S.A ile yapacağı,

müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerinin paylaşımlarını, bankamız yasal düzenlemeleri kapsamında kontrol etmek, gelen paylaşım taleplerinin uygunluğunu değerlendirerek bu değerlendirmeleri kayıt altına almaktır.

Komitenin görevleri;

BDDK’nın Haziran 2021 tarihli “Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik” kapsamına giren:

  • İlgili birimlerimize yöneltilen veri paylaşım taleplerini değerlendirmek ve bu taleplerin paylaşımına yönelik karar almak,
  • Taleplerin belirli şekil ve standartlar kapsamında, sistem üzerinden veya kayıt altına alınarak iletilmesini sağlamak,
  • Paylaşılması uygun bulunan verinin, bankanın bilgi ve veri güvenliği standartlarına uygun transfer edilmesini sağlamak üzere yönlendirmede bulunmak, destek vermek,
  • Komite tarafından uygun bulunan/ bulunmayan tüm  paylaşımların envanterini tutmak,
  • 3.partilerle veri paylaşım kurallarını belirlemek ve farkındalık çalışmalarını yürütmek,
  • Veri paylaşımına yönelik  mevzuat değişikliklerinin takibini ve değişikliklerin banka bünyesinde hayata geçirilmesini sağlamak.

Komite Tarihçesi: Eylül 2021’de kurulmuştur.

Komite Toplanma Sıklığı: Aylık olarak gerçekleştirilen toplantılara ek olarak, komite iştiraklerin taleplerini değerlendirmek üzere 2-3 Ayda 1 iştirakler özelinde de ayrıca toplanır.

2023 Yılı Toplanma Adedi: Toplantı gerçekleşmemiştir.

2024 Yılı Toplanma Adedi: İhtiyaca göre planlanacaktır.

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri

Komite Üyelerinin Unvanları

Sorumluluklar

Recep Baştuğ

Genel Müdür / YK üyesi

Başkan

Aydın Düren

YK Üyesi / Hukuk Hizmetleri’nden Sorumlu

Üye

İlker Kuruöz

Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY

Üye

Barış Gülcan

İç Kontrol Merkezi Direktörü

Üye

Emre Özbek

Uyum Direktörü

Üye

Özlem Ernart

Risk Yönetimi Başkanı

Üye

Osman Bahri Turgut

Teftiş Kurulu Başkanı *

Gözlemci Üye

Denel Şehriban Kırali

Hukuk Danışmanlık Hizmetleri - Hukuk Müşaviri

Üye / Sekreter

Kerim Göllü

Hukuk Danışmanlık Hizmetleri – Hukuk Müşaviri Asistanı

Üye / Sekreter

(*) Komite toplantılarına gözlemci olarak katılmakta olup, oy hakkı bulunmamaktadır.

(**) Genel Müdür Yardımcıları, kendilerine bağlı bulunan iş alanlarına ilişkin paylaşım taleplerinin komite gündeminde yer alması durumunda toplantıya katılım sağlamaktadır.

(***) İştirak Genel Müdürleri, iştiraklerin taleplerinin görüşüleceği toplantılara, komite gündeminde şirketlerine ilişkin paylaşım taleplerinin bulunması durumunda katılım sağlamaktadır. Genel Müdür’ün katılım sağlayamadığı durumda, şirketi temsilen Genel Müdür’ün görevlendirmiş olduğu Genel Müdür Yardımcısı toplantıya katılım sağlamaktadır.