Denetim Komitesi

Komite Sorumlusu : Gözdenur Özlem Öztürk

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yasal / YK onaylı

Komitenin Amacı / Sorumlulukları: Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulan Denetim Komitesi’nin sorumlulukları;

  • Garanti BBVA’nın iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemlerle muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek,
  • Bağımsız denetim kuruluşları ile değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak ve seçilen bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek,
  • Konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak,
  • İSEDES’in yeterliliği ve doğruluğu hakkında gerekli güvenceyi sağlayacak denetim ve kontrol sürecini oluşturmak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almaktan oluşur.

Komite Toplanma Sıklığı: Komite en az yılda 4 kez toplanmaktadır. Komite üyelerinden birisinin yapacağı davet üzerine olağanüstü toplantılar da gerçekleştirilebilir.

2022 Yılı Toplanma Adedi: En az 2 ayda 1 olmak üzere toplam 6 toplantı planlanmıştır. (Ocak, Şubat, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım)

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
Aydın Düren YK Üyesi / Hukuk Hizmetleri’nden Sorumlu Başkan
Sema Yurdum YK Bağımsız Üyesi Üye
Jorge Saenz Azcunaga Carranza YK Başkan Vekili / Bağımsız Üye Üye