Denetim Komitesi

Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulan Denetim Komitesi’nin sorumlulukları; 

  • Garanti BBVA'nın iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemlerle muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek,
  • Bağımsız denetim kuruluşları ile değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, seçilen bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek,
  • Konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak,
  • İSEDES’in yeterliliği ve doğruluğu hakkında gerekli güvenceyi sağlayacak denetim ve kontrol sürecini oluşturmak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak olarak sıralanıyor. 

Komite 2018 yılında yeterli çoğunluk sağlanarak 4 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Ricardo  Gomez  Barredo  (Bağımsız  Yönetim  Kurulu  Üyesi), Sema Yurdum (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Jorge Saenz Azcunaga Carranza (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)