Search

Denetim Komitesi

Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulan Denetim Komitesi’nin sorumlulukları;

  • Garanti Bankası’nın iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemlerle muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek,
  • Bağımsız denetim kuruluşları ile değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak ve seçilen bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek,
  • Konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak,
  • İSEDES’in yeterliliği ve doğruluğu hakkında gerekli güvenceyi sağlayacak denetim ve kontrol sürecini oluşturmak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almaktan oluşur.

Toplanma Sıklığı: Komite en az yılda 4 kez toplanmaktadır. Komite üyelerinden birisinin yapacağı davet üzerine olağanüstü toplantılar da gerçekleştirilebilir.
2019 Yılı Toplanma Adedi:

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Avni Aydın Düren YK Bağımsız Üyesi
Sema Yurdum YK Bağımsız Üyesi
Jorge Saenz Azcunaga Carranza YK Başkan Vekili / Bağımsız Üye