Denetim Komitesi

Komite Sorumlusu: Gözdenur Özlem Öztürk

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yasal / YK onaylı

Komitenin Amacı / Sorumlulukları: Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulan Denetim Komitesi’nin sorumlulukları;

  • Garanti BBVA’nın iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemlerle muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek,
  • Bağımsız denetim kuruluşları ile değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak ve seçilen bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek,
  • Konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak,
  • İSEDES’in yeterliliği ve doğruluğu hakkında gerekli güvenceyi sağlayacak denetim ve kontrol sürecini oluşturmak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almaktan oluşur.

Komite Tarihçesi: -

Komite Toplanma Sıklığı: Komite en az yılda 4 kez toplanmaktadır. Komite üyelerinden birisinin yapacağı davet üzerine olağanüstü toplantılar da gerçekleştirilebilir.

2023 Yılı Toplanma Adedi: 7 toplantı gerçekleşmiştir. (Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Eylül, Aralık)

2024 Yılı Toplanma Adedi: Yılda 4 toplantı planlanmıştır. (Şubat, Nisan, Eylül, Kasım)

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
Ebru Oğan Knottnerus YK Bağımsız Üyesi Başkan
Sema Yurdum YK Bağımsız Üyesi Üye
Jorge Saenz Azcunaga Carranza YK Başkan Vekili / Bağımsız Üye Üye