Ülke Riski

ÜLKE RISKI 

Banka’nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ülke riski politikası çerçevesinde, uluslararası standartlara ve yerel düzenlemelere uygun yöntemler kullanılarak ülke riskindeki gelişmeler ülke bazında değerlendiriliyor ve izleniyor. Banka’nın maruz kaldığı ülke riskinin belirlenen limitler dahilinde kalması sağlanıyor ve buna ilişkin gerekli raporlama, kontrol ve denetim sistemleri oluşturuluyor.