2021-2025 Stratejisi

Garanti BBVA olarak toplumsal yatırım programları stratejilerimizi belirlerken, Türkiye’de ve dünyada, Garanti BBVA'nın değerleriyle örtüşen toplumsal duyarlılıklar ve ortak sorunlar üzerine yoğunlaşıyoruz.

Sorumlu bankacılık anlayışıyla, toplumun ihtiyaçlarını ve paydaşlarımızın bankadan beklentilerini, ana iş alanlarımızla stratejik açıdan uyumlu bir şekilde önceliklendirerek toplumsal yatırım programlarımızı geliştiriyoruz.

Bu kapsamda, üç odak alanında çalışmalarımızı yürütüyoruz:

  • Eşitsizliklerin azaltılması
  • Herkes için eğitim
  • Erişilebilir kültür ve bilgi üretimi

Kapsayıcı büyümeye desteklemek amacıyla odaklandığımız bu alanların yanı sıra iklim kriziyle mücadeleye katkı sunmak adına programlar geliştiriyoruz.

Kurucusu olduğumuz kurumlarla topluma katkı sağlıyor; çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte projeler yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm toplumsal yatırım programlarının sonuçlarını uluslararası kabul görmüş ölçme ve araştırma teknikleri ile takip ediyor, hedef kitle ve toplum üzerinde yarattığı sosyal etkiyi ölçümlüyoruz.

Toplumsal yatırım programlarımız aracılığıyla aynı zamanda, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkıda bulunuyoruz.