Operasyonel Risk Kabul ve Ürün Yönetimi Komitesi

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yönlendirme / Koordinasyon

Komitenin Amacı / Sorumlulukları: Komite; yeni iş, ürün veya hizmetlere, dış kaynak kullanımına, süreç dönüşümlerine ve yeni sistemlere ilişkin girişimlerden kaynaklanan operasyonel riskleri, girişimin duyurulmasından önce tespit etmeyi, analiz etmeyi ve değerlendirmeyi amaçlar. Komite, girişimler hayata geçmeden önce ve sonrasında girişimlerin fizibilitesi hakkında görüşünü bildirir. Komite, artık risklerin belirlenmiş risk iştahı çerçevesi içinde olmasını sağlamak için girişimlerin doğal risklerini değerlendirir, gerekli kontrolleri ve risk azaltım önlemlerini tanımlar.

Komitenin görevleri şöyle sıralanmaktadır;

  • Yeni iş, ürün ve hizmet tekliflerini analiz eder ve karara bağlar.
  • Dış kaynak kullanımı tekliflerinin uygulanabilirliğini analiz eder ve karara bağlar.
  • Teknoloji değişiklikleri, süreç değişiklikleri ve tedarikçi değerlendirmeleri gibi diğer tekliflerin fizibilitesini standartlar doğrultusunda analiz eder ve karara bağlar.
  • Girişimlerden kaynaklanan operasyonel risklerin sigorta çerçevesine karar verir, teminat yapılarını gözden geçirir, analiz eder ve onaylar,
  • Girişimin doğru uygulanmasını teminen; girişimin uygulamaya alınmasından sonra en az 12 ay boyunca izleme faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek (komite, bu kapsamda, daha önce onaylanmış bir ürün ya da hizmetin onayını iptal edebilir, ya da bir ürünün uygulamaya alınmasını / kullanımdaki bir ürünü durdurabilir),
  • Uygun olduğu ölçüde, yapılan müzakereler ve alınan kararlar hakkında ilgili iş kolunun birim müdürlerine ve sorumlu üst düzey yönetime ve Yönetim Kurulu Risk Komitesi’ne bilgi verilmesini sağlamak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak.

Komite Tarihçesi: 14 Kasım 2016 tarihinde kurulmuştur. Mart 2019'de güncellenerek ismi ve sorumluluğu değiştirilmiştir. Nisan 2021’de komite rol ve sorumlulukları Sermaye ve Operasyonel Risk Müdürlüğü’nden İç Kontrol Merkezi’ne devredilmiştir.

Komite Toplanma Sıklığı: Komite, en az ayda bir kez görevlerini yerine getirmek üzere toplanır. Gündem olmaması durumunda toplantı yapılmayabilir veya gerektiğinde daha sık toplantı yapılabilir.

2022 Yılı Toplanma Adedi: 6 (Ekim 2022 itibarıyla)

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
Murat Atay Kredi Riski Yönetimi Başkanı Başkan
Aydın Düren Bağımsız YK Üyesi Üye
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY Üye
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’ den Sorumlu GMY Üye
Tuba Köseoğlu Okçu Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY Üye
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı Üye
Barış Gülcan İç Kontrol Merkezi Direktörü Üye
Emre Özbek Uyum Direktörü Üye
Beyza Yapıcı Sermaye ve Operasyonel Risk Direktörü Üye
Osman B. Turgut Teftiş Kurulu Başkanı * Üye
Işık İlhan Sigorta Ve Emeklilik Koordinasyon Direktörü  Üye

(*) Komite toplantılarına gözlemci olarak katılmakta olup, oy hakkı bulunmamaktadır.