Sürdürülebilirlik Stratejimiz & Yolculuğumuz

Garanti BBVA olarak sürdürülebilir kalkınma ve iklim krizine karşı dönüştürücü rolümüze, 2005 yılında, sadece kendi iş stratejimizi değiştirmenin çok ötesinde bir vizyon ile başladık.

2010 yılında, sürdürülebilir kalkınmayla ilgili çalışmalarımızı daha stratejik hale getirebilmek için Sürdürülebilirlik Komitemizin temellerini attık. 2014 yılında, bu alandaki tüm çalışmalarımızı Yönetim Kurulumuzun da onayı doğrultusunda bütüncül bir politika ve strateji altında birleştirdik. İklim değişikliğiyle mücadele ve kapsayıcı büyümeye odaklanarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için tüm gayretimizle çalışıyoruz.

Garanti BBVA olarak iklim değişikliği kaynaklı risk yönetiminin yanı sıra, sürdürülebilir kalkınmanın fırsatlarını da kucaklayan iş modeliyle piyasadaki sürdürülebilir büyümeye öncülük ediyoruz. Düşük karbonlu ekonomi ve kapsayıcı büyüme için sunduğu finansal araçlarını çeşitlendiriyor ve uygun maliyetli fonlama için uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliklerini sürdürüyoruz.

Kendi etkilerimizi yönetme kısmında, 2020 başında Bilime Dayalı Hedefler kapsamında 1,5 derece hedefiyle uyumlu olarak, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımıza yönelik mutlak emisyon azaltım hedefini açıklayan Türkiye’deki ilk banka olduk.

Ekonominin sürdürülebilir kalkınmasında kilit rol oynayan KOBİ’lerin, mikro işletmelerin, kadın girişimcilerin ve tüm girişimcilerin finansal ihtiyaçlarına çözümler üretmenin yanı sıra hem büyümelerini desteklemek, hem de çevre, toplum ve etik alandaki performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hedefleri’ne katkıda bulunuyoruz.

Garanti BBVA olarak uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışındaki platformlarda yer alarak iş dünyası, hükümetler, politika yapıcılar ve pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşla yaygın ve üst düzeyde bir etkileşim sağlıyoruz. Bu anlamda 45 çalışma grubunda yer alıyor, pek çok platformu içeren toplam 30 sürdürülebilirlik temalı inisiyatife aktif katılım sağlıyor veya başkanlık ediyoruz.

Ana hissedarımız olan BBVA Grubu, Paris Anlaşmasıyla uyumlu iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma stratejisine paralel olarak 2018’de açıkladığı 100 milyar Euro sürdürülebilir finansman hedefini, 2021’de 200 milyar Euro olarak revize etti. 2022 yılında hala hedeflerinin önünde ilerleyen BBVA Grubu, 2025 yılı için hedefini 3 katına çıkararak 300 milyar Euro olarak ikinci kez güncelledi. Bu taahhüt ile çağın olanaklarını herkese sunma amacına uygun olarak, iklim değişikliğine karşı ortak küresel çabaya katkıda bulunmak ve tüm kesimlerin büyüme sürecine dahil olduğu ve elde edilen faydayı paylaştığı kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek amaçlanıyor. BBVA Grubu’nun sürdürülebilir finansman hedefine önce paralel olarak artan miktarlarda finansman sağlayacağımızı, daha sonra 150 milyar TL kaynak ayıracağımızı belirtmiştik.

2023 yılında, iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyüme için 2018-2025 yıllarında sürdürülebilir faaliyetlerin finansmanına kaynak sağlama hedefimizi 400 milyar TL olarak güncelledik. 2018- 2023 periyodunda Banka'mızın sürdürülebilir faaliyetlerin finansmanına sağladığı toplam kaynak tutarı 120 milyar TL'ye ulaştı.