BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre

5-YILLIK FİNANSAL ÖZET (BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre (TL mio, %) 2018 2019 2020 2021
Net Kâr 6.638 6.159 6.238 13.073
Karşılıklar Öncesi Kâr 15.460 15.191 19.650 28.689
Toplam Gelir* 22.935 23.897 29.688 41.362
         
Toplam Aktifler 359.477 391.152 492.798 758.880
Canlı Krediler 219.204 233.866 300.701 408.783
Takipteki Krediler Oranı 4,9% 6,9% 4,6% 3,8%
Mevduat 217.279 248.751 321.512 513.240
Özkaynaklar 46.688 53.766 62.082 79.981
         
Net Faiz Marjı (swap fonlama giderleri dahil) 5,4% 5,3% 5,7% 4,7%
Takipteki Krediler Oranı 4,9% 6,9% 4,6% 3,8%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu 18,3% 19,6% 18,5% 15,7%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 15,0% 12,3% 10,8% 19,0%
Ortalama Aktif Kârlılığı 1,9% 1,6% 1,4% 2,3%
Temettü Dağıtım Oranı - - 10% 10%
Hisse Başına Kâr 1,58 1,47 1,49 3,11
*Toplam Gelir; Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar ( 2017, 2018 & 2019 Kur Hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri
** BDDK geçici önlemleri hariç