BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre

ÖZET FİNANSAL VERİLER (BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre (TL mio, %) 2018 2019 2020 2021 9A22
Net Kâr 6.638 6.159 6.238 13.073 38.607
Karşılıklar Öncesi Kâr 15.460 15.191 19.650 28.689 57.298
Toplam Gelir* 22.935 23.897 29.688 41.362 72.532
NII incl. Swap 16.167 16.130 20.107 21.809 45.710
Net F&C 4.870 6.089 5.978 8.501 11.060
Net Trading (excl. Swap&Currency hedge) 680 324 1.647 7.825 9.981
Other Income excl. Provision reversal 461 452 614 1.188 1.915
Subsidiary Income 752 894 1.323 1.909 3.832
Dividend Income 5 9 19 129 33
Net Faiz Gelirleri (swap maliyetleri dahil) 16.167 16.130 20.107 21.809 45.710
           
Toplam Aktifler 359.477 391.152 492.798 758.880 1.092.880
Canlı Krediler 219.204 233.866 300.701 408.783 584.608
Mevduat 217.279 248.751 321.512 513.240 754.521
Özkaynaklar 46.688 53.766 62.082 79.981 131.298
           
Takipteki Kredi Oranı (Leasing&factoring alacakları dahil) 4,9% 6,9% 4,6% 3,8% 2,9%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (BDDK geçici önlemleri hariç) 18,3% 19,6% 18,5% 15,8% 18.3%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 15,0% 12,3% 10,8% 19,0% 49,0%
Ortalama Aktif Kârlılığı 1,9% 1,6% 1,4% 2,3% 5,6%
Temettü Dağıtım Oranı - - 10% 10% n.a.
Hisse Başına Kâr 1,58 1,47 1,49 3,11 9,19
**Toplam Gelir; Net Faiz Geliri (swap maliyetleri dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar (swap maliyetleri&kur hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri
Not: 9A22 ROAE & ROAA hesaplanırken, 4Ç22 için Net Gelir yıllıklandırılırken yinelenmeyen kalemler düşülür