Search

BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre

5-YILLIK FİNANSAL ÖZET (BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre (TL mio, %) 2016 2017 2018 2019 2020
Net Kâr 5.071 6.344 6.638 6.159 6.238
Karşılıklar Öncesi Kâr 8.452 10.631 15.460 15.191 19.650
Toplam Gelir* 14.571 17.148 22.935 23.897 29.688
           
Toplam Aktifler 284.155 325.232 359.477 391.152 492.798
Canlı Krediler 185.043 208.631 219.204 233.866 300.701
Takipteki Krediler 5.273 5.408 11.407 17.299 14.383
Mevduat 161.232 181.116 218.058 248.751 321.512
Özkaynaklar 35.539 41.331 46.688 53.766 62.082
           
Net Faiz Marjı (swap fonlama giderleri dahil) 4,5% 4,8% 5,4% 5,3% 5,7%
Takipteki Krediler Oranı 2,8% 2,5% 4,9% 6,9% 4,6%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu 16,2% 18,7% 18,3% 19,6% 18,5%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 15,3% 16,6% 15,0% 12,3% 10,8%
Ortalama Aktif Kârlılığı 1,9% 2,1% 1,9% 1,6% 1,4%
Temettü Dağıtım Oranı 24,65% 27,59% - - -
Hisse Başına Kâr 1,21 1,51 1,58 1,47 1,49
*Toplam Gelir; Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar ( 2017, 2018 2019 2020 Kur Hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri

 

Net Kâr