Search

BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre

5-YILLIK FİNANSAL ÖZET (BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre (TL mio, %) 2015 2016 2017 2018 2019
Net Kâr 3.407 5.071 6.344 6.638 6.159
Karşılıklar Öncesi Kâr 5.986 8.452 10.631 15.460 15.191
Toplam Gelir* 11.875 14.571 17.148 22.935 23.897
           
Toplam Aktifler 254.343 284.155 325.232 359.477 391.152
Canlı Krediler 158.304 185.043 208.631 219.204 233.866
Takipteki Krediler 4.404 5.273 5.408 11.407 17.299
Mevduat 140.899 161.232 181.116 218.058 248.751
Özkaynaklar 30.981 35.539 41.331 46.688 53.766
           
Net Faiz Marjı (swap fonlama giderleri dahil) 4,2% 4,5% 4,8% 5,4% 5,3%
Takipteki Krediler Oranı 2,7% 2,8% 2,5% 4,9% 6,9%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu 15,0% 16,2% 18,7% 18,3% 19,6%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 12,1% 15,3% 16,6% 15,0% 12,3%
Ortalama Aktif Kârlılığı 1,4% 1,9% 2,1% 1,9% 1,6%
Temettü Dağıtım Oranı 16,64% 24,65% 27,59% - -
Hisse Başına Kâr 0,81 1,21 1,51 1,58 1,47
*Toplam Gelir; Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar ( 2017, 2018 & 2019 Kur Hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri

 

Net Kâr