Kütüphane

Finansallar

BDDK Konsolide Finansal Raporlar
BDDK Konsolide Olmayan Finansal Raporlar
UFRS Finansal Raporlar

Sunumlar

Kurumsal
Finansal Sonuçlara İlişkin
Faaliyet Planı

5-YILLIK FİNANSAL ÖZET (BDDK Konsolide Finansallara Göre)

(BDDK Konsolide Finansallara Göre (TL mio, %) 2017 2018 2019 2020 2021
Net Kâr 10.070 6.707 6.241 6.385 13.060
Karşılıklar Öncesi Kâr 11.350 15.894 15.868 20.652 29.936
Toplam Gelir* 17.713 24.663 26.177 32.539 45.177
Toplam Aktifler 356.332 399.154 428.554 540.913 849.397
Canlı Krediler 227.993 243.461 259.207 335.004 475.285
Takipteki Krediler 6.177 13.753 19.510 16.118 18.344
Mevduat 200.774 244.238 277.277 358.100 582.833
Özkaynaklar 41.606 46.887 54.051 62.409 79.223
Net Faiz Marjı (swap fonlama giderleri dahil) 4,7% 5,3% 5,1% 5,3% 4,5%
Takipteki Krediler Oranı 2,6% 5,2% 6,8% 4,5% 3,6%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu 16,8% 16,5% 17,8% 16,9% 14,0%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 16,6% 15,0% 12,4% 11,0% 19,0%
Ortalama Aktif Kârlılığı 1,9% 1,7% 1,5% 1,3% 2,0%
Temettü Dağıtım Oranı - - - - -
Hisse Başına Kâr 1,52 1,60 1,49 1,52 3,11
*Toplam Gelir; Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar ( 2017, 2018, 2019 2020 Kur Hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri
**Temmettü oranı 31 Mart 2021 tarihindeki Olağan Genel Kurul'da onaylanacaktır,

Faaliyet
Raporları

Okuyun

Electricity Market
Reports

Okuyun