Search

Kütüphane

FİNANSALLAR

BDDK Konsolide Finansal Raporlar

BDDK Konsolide Olmayan Finansal Raporlar

UFRS Finansal Raporlar

SUNUMLAR

KurumsalSunum

Finansal Sonuçlara İlişkinSunumlar

Faaliyet PlanıSunumları

5-YILLIK FİNANSAL ÖZET (BDDK Konsolide Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Finansallara Göre (TL mio, %) 2015 2016 2017 2018 2019
Net Kâr 3.615 5.148 6.388 6.707 6.241
Karşılıklar Öncesi Kâr 6.766 9.222 11.350 15.894 15.868
Toplam Gelir* 13.406 16.254 18.114 24.663 26.177
           
Toplam Aktifler 279.647 312.122 356.332 399.154 428.554
Canlı Krediler 170.408 200.076 227.993 243.461 259.207
Takipteki Krediler 5.646 6.124 6.177 13.753 19.510
Mevduat 156.134 178.690 200.774 244.238 277.277
Özkaynaklar 31.204 35.796 41.606 46.887 54.051
           
Net Faiz Marjı (swap fonlama giderleri dahil) 4,1% 4,4% 4,7% 5,3% 5,2%
Takipteki Krediler Oranı 3,2% 3,0% 2,6% 5,2% 6,8%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu 13,5% 14,7% 16,8% 16,5% 17,8%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 12,8% 15,4% 16,6% 15,0% 12,4%
Ortalama Aktif Kârlılığı 1,4% 1,8% 1,9% 1,7% 1,5%
Temettü Dağıtım Oranı 16,64% 24,65% - - -
Hisse Başına Kâr 0,86 1,23 1,52 1,60 1,49
*Toplam Gelir; Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar ( 2017, 2018 & 2019 Kur Hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri
5-YILLIK FİNANSAL ÖZET (BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre (TL mio, %) 2015 2016 2017 2018 2019
Net Kâr 3.407 5.071 6.344 6.638 6.159
Karşılıklar Öncesi Kâr 5.986 8.452 10.631 15.460 15.191
Toplam Gelir* 11.875 14.571 17.148 22.935 23.897
           
Toplam Aktifler 254.343 284.155 325.232 359.477 391.152
Canlı Krediler 158.304 185.043 208.631 219.204 233.866
Takipteki Krediler 4.404 5.273 5.408 11.407 17.299
Mevduat 140.899 161.232 181.116 218.058 248.751
Özkaynaklar 30.981 35.539 41.331 46.688 53.766
           
Net Faiz Marjı (swap fonlama giderleri dahil) 4,2% 4,5% 4,8% 5,4% 5,3%
Takipteki Krediler Oranı 2,7% 2,8% 2,5% 4,9% 6,9%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu 15,0% 16,2% 18,7% 18,3% 19,6%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 12,1% 15,3% 16,6% 15,0% 12,3%
Ortalama Aktif Kârlılığı 1,4% 1,9% 2,1% 1,9% 1,6%
Temettü Dağıtım Oranı 16,64% 24,65% 27,59% - -
Hisse Başına Kâr 0,81 1,21 1,51 1,58 1,47
*Toplam Gelir; Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar ( 2017, 2018 & 2019 Kur Hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri

Faaliyet Raporları

Electricity Market Reports