Search

Kütüphane

FİNANSALLAR

BDDK Konsolide Finansal Raporlar

BDDK Konsolide Olmayan Finansal Raporlar

UFRS Finansal Raporlar

SUNUMLAR

KurumsalSunum

Finansal Sonuçlara İlişkinSunumlar

Faaliyet PlanıSunumları

5-YILLIK FİNANSAL ÖZET (BDDK Konsolide Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Finansallara Göre (TL mio, %) 2016 2017 2018 2019 2020
Net Kâr 5,148 6,388 6,707 6,241 6,385
Karşılıklar Öncesi Kâr 9,222 11,350 15,894 15,868 20,652
Toplam Gelir* 16,254 18,114 24,663 26,177 32,539
           
Toplam Aktifler 312,122 356,332 399,154 428,554 540,913
Canlı Krediler 200,076 227,993 243,461 259,207 335,004
Takipteki Krediler 6,124 6,177 13,753 19,510 16,118
Mevduat 178,690 200,774 244,238 277,277 358,100
Özkaynaklar 35,796 41,606 46,887 54,051 62,409
           
Net Faiz Marjı (swap fonlama giderleri dahil) 4,4% 4,7% 5,3% 5,2% 5,4%
Takipteki Krediler Oranı 3,0% 2,6% 5,2% 6,8% 4,5%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu 14,7% 16,8% 16,5% 17,8% 16,9%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 15,4% 16,6% 15,0% 12,4% 11,0%
Ortalama Aktif Kârlılığı 1,8% 1,9% 1,7% 1,5% 1,3%
Temettü Dağıtım Oranı 24,65% - - - 10,0%
Hisse Başına Kâr 1,23 1,52 1,60 1,49 1,52
*Toplam Gelir; Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar ( 2017, 2018, 2019 2020 Kur Hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri
**Temmettü oranı 31 Mart 2021 tarihindeki Olağan Genel Kurul'da onaylanacaktır,

Faaliyet Raporları

Electricity Market Reports