Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi (“Banka”) 14 Şubat 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan hükümler kapsamında, Banka’nın kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurmuştur.

İşbu Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları’nın amacı; Banka Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma esas ve usullerinin, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan düzenlemeler çerçevesinde belirlenmesidir. Bu Usul ve Esaslar, Banka’nın tüm Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarını kapsar.

Garanti BBVA Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.