Neden Garanti BBVA?

Neden Garanti BBVA

Neden Garanti BBVA

*Aralık 2023 itibariyle özel bankalar arasında.
Not: Ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı hesaplamasında Net Kârın yılın kalan çeyrekleri için yıllıklandırılması tek seferlik kalemleri içermez. Tekrarlanmayan kalemler için lütfen Ekler: Özet Gelir Tablosu’na bakın