Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi

Komite Sorumlusu : Seray İmer

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yönlendirme / Koordinasyon

Komitenin Amacı / Sorumlulukları: Komitenin amacı sorumlu bankacılık ve sürdürülebilirlik uygulamalarının bankacılık hizmetlerine ve Banka’nın stratejik önceliklerine entegre edilmesini sağlamak, Banka’nın paydaşlarını karar alma süreçlerinin merkezine oturtmasını sistematik olarak sağlamaktır.

Komite sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

 • Sürdürülebilirlik ve sorumlu bankacılık ilkelerine uygun politika, standart, prosedür vb. dokumanların oluşturulması, revize edilmesi ve bu rehberlerin kurumun faaliyetlerine yön vermesini sağlamak,
 • Sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde verilen tüm kararların ve yürütülen projelerin, Banka'nın diğer politika ve ilgili yönetmelikleriyle uygunluğunun sağlandığından emin olmak,
 • Kurumun bankacılık faaliyetlerinin Çevresel ve Sosyal Kredi Standartları ile uyumlu olmasını sağlamak ve bu çerçevede belirlenen ilkelerin yatırım kararlarına entegrasyonunu denetlemek,
 • Bankacılık faaliyetleriyle ilgili çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarında yapılan kapsamlı değerlendirmeleri izlemek, banka itibarını olumsuz yönde etkileyebilecek risklerin yönetilmesine ilişkin çalışmaları takip etmek, gerektiğinde bu riskleri etkin bir şekilde azaltmaya yönelik görüş vermek,
 • Enerji tüketimi, atık yönetimi vb. unsurlar ile Bankamız’ın çevreye doğrudan etkilerinden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları izlemek,
 • Bankanın sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ürün ve hizmetler sunmasına yönelik çalışmaları takip etmek, gerektiğinde yön vermek,
 • Sürdürülebilirlik ile bağlantılı yürütülmekte olan bankacılık süreçleri ve raporlamalara ilişkin projeleri takip etmek ve gerektiğinde çalışmalara yön vermek,
 • İhtiyaç halinde Yönetim Kurulu’na faaliyetleri hakkında bilgi vermek,
 • Küresel olarak Sorumlu Bankacılık trendlerini ve BBVA Grubu içinde Sorumlu Bankacılık’ın gelişimini takip etmek, bu trendlerin ve gelişmelerin Garanti içinde nasıl uygulanabileceği ve uyumlanabileceği ile ilgili konuları değerlendirmek ve Garanti BBVA’da Sorumlu Bankacılık’ın gelişmesine yön vermek,
 • Toplumsal Yatırım Planı global hedefi çerçevesinde toplumsal yatırım programlarımız ile sağladığımız katkıyı değerlendirmek ve yeni toplumsal yatırımlar hakkında bilgi edinmek,
 • Kurumun sürdürülebilirlik ile bağlantılı girişimlerini, taahhütlerini izlemek, yeni girişimler hakkında bilgi edinmek ve gerektiğinde onay vermek,
 • Kurumun faaliyetleri ile ilgili yayınlanan kapsamlı raporlarda sürdürülebilirlik ve sorumlu bankacılık ile bağlantılı kısımların hazırlanmasını takip etmek ve bu raporlamalarda paydaşlara ve kamuoyuna karşı şeffaflığı ve hesap verebilirliği teşvik etmek,

 

Komite Tarihçesi: Komitenin kuruluş onayı Fuat Erbil'den 22 Şubat 2017'de alınmıştır. Ocak 2020'de Sürdürülebilirlik Komitesi ile birleştirilmiştir.

Komite Toplanma Sıklığı: Komite yılda 2 kez toplanmaktadır.

2023 Yılı Toplanma Adedi: 2 toplantı gerçekleşmiştir. (Mayıs, Aralık)

2024 Yılı Toplanma Adedi: 2 toplantı planlanacaktır.

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri

Komite Üyelerinin Unvanları

Sorumluluklar

Recep Baştuğ

Genel Müdür / YK Üyesi

Üye

Çağrı Süzer

Müşteri Çöz. ve Dijital Bankacılık’tan Sorumlu GMY

Başkan

Mahmut Akten

Kurumsal Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar’dan Sorumlu GMY

Üye

Sibel Kaya

KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY

Üye

Tuba Köseoğlu Okçu

Yetenek ve Kültür’den Sorumlu GMY

Üye

Aydın Güler

Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY

Üye

Aydın Düren

YK Üyesi / Hukuk Hizmetleri’nden Sorumlu

Üye

Ceren Acer Kezik

Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY

Üye

Cemal Onaran

Ticari Bankacılık’tan Sorumlu GMY

Üye

Murat Atay

Kredi Riski Yönetimi Başkanı

Üye

İlker Kuruöz

Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den sorumlu GMY

Üye

Elif Güvenen

Kurumsal Marka Yön. ve Paz. İletişimi Direktörü

Üye

Ufuk Aydar Endem

Bireysel Müşteri Ürün Yönetimi Direktörü

Üye

Özgür Özkan

Müşteri Deneyimi ve Hizmet Modeli Direktörü

Üye

Hakan Birhan

Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü

Üye

Eren Gülpınar

Kitle Müşteri ve Ürün Yönetimi Direktörü

Üye

Mustafa Sağlık

KOBİ Bankacılığı İstanbul Pazarlama DirektörüKOBİ

Üye

Handan Saygın

Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Üye

Nurdan Tunay Günaylı

KOBİ Bankacılığı Anadolu Pazarlama Direktörü

Üye

Koray Öztopçu

Tüketici Finansmanı Direktörü

Üye

Selim Selimata

Kurumsal ve Özellikli Krediler Direktörü

Üye

Demet Yavuz

Ticari Bankacılık İstanbul Pazarlama Direktörü

Üye

Zeynep Özer Yıldırım

Ticari Bankacılık Anadolu Pazarlama Direktörü

Üye

Gülay Başak

Ticari Krediler Direktörü

Üye

Fulya Göyenç

Kurumsal Bankacılık Direktörü

Üye

Kaan Kırtız

İnşaat ve Emlak Direktörü

Üye

Seray İmer

Sürdürülebilirlik Yöneticisi

Üye / Sekreter

İrem Barzilay

Sürdürülebilir Finans Yöneticisi

Üye

 

 

 

(*) Komite toplantılarına gözlemci olarak katılmakta olup, oy hakkı bulunmamaktadır.