Sürdürülebilir Finans & Çevresel ve Sosyal Risk

Garanti BBVA, stratejik hedeflerinden biri olan sürdürülebilirliğin desteklenmesi için 17 yıldır 2 ana odak alanı olan iklim krizi ile mücadele ve kapsayıcı büyüme için çalışarak sürdürülebilir kalkınmaya katkısını sürdürüyor. Sektöre yön veren bilgi birikimi ve tecrübesiyle Banka, iklim değişikliği kaynaklı risk yönetiminin yanı sıra sürdürülebilir kalkınmanın fırsatlarını da kucaklayan iş modeliyle piyasadaki sürdürülebilir büyümeye öncülük ediyor. Bu kapsamda Banka, yeni fırsatları tespit etmek, en iyi uygulamalar ile ürün örnekleri oluşturmak ve Türkiye’de sürdürülebilir finans ve kalkınma konularında liderliğini sürdürmek için emsalleriyle ve iş dünyasıyla küresel seviyede iş birliği yapıyor. Aynı zamanda toplumsal yatırımlarıyla farkındalık yaratırken, toplumun sosyoekonomik gelişimine de katkıda bulunuyor.