İş Sürekliliği Politikası

Garanti BBVA üst yönetimi; çalışanlarını, binalarını, teknolojisini, bilgi varlıklarını ve diğer kurumsal kaynaklarını, olası iş sürekliliği risklerine karşı korumaktan ve alınan önlemlere rağmen riskin gerçekleşmesi durumunda banka faaliyetlerini mümkün olan en kısa kesintiyle sürdürmekten, yeniden faaliyete geçirmekten ve kurumsal kaynakların yeniden kazanımını sağlamaktan sorumludur.

Bu sorumluluk kapsamında banka üst yönetimi, iş sürekliliği yönetim sisteminin kurulmasını, işletilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlar; iş sürekliliği yönetim sisteminin liderliğini yapar.

Banka, iş sürekliliği yönetim sisteminin oluşturulması ve yürütülmesi amacıyla geçerli sektörel, yasal ve düzenleyici yükümlülükler ile en iyi iş sürekliliği yönetim uygulamalarını temel alır, ISO 22301 standart gerekliliklerini sağlayacak şekilde bir iş sürekliliği yönetim sistemi kurar ve işletir.

İş sürekliliği yönetim sistemi ile bankacılık hizmetlerinin kesintisiz ve güvenilir şekilde müşterilere ulaştırılması hedeflenir. Bu hedefe ulaşabilmek için başlıca üç konuya odaklanılır:

1. Farkındalık (awareness): Tüm banka çalışanlarında “İş Sürekliliği Yönetim Sistemi” konusunda farkındalık oluşturulması ve tüm çalışanların sorumluluğunun bilincinde olmasının sağlanması.

2. Rezilyans (resilience): Olağanüstü durumlarda tüm organizasyonun planlı, entegre ve koordineli hareket etmesini sağlayarak dayanıklılığı arttırmak, normale dönüşü (recovery) mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirebilmek.

3. Uyum (compliance): Yasal düzenlemeler, BBVA politikaları ve standartları, iyi uygulamalar ve uluslararası standartlarla uyumlu olmak.