Programlar

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyerek çocukların nitelikli eğitime erişim hakkını koruma amacıyla 2008 yılında kurduğumuz Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) öğretmenlere ve eğitim yöneticilerine yönelik eğitim programları tasarlıyor; projeler geliştiriyor ve öğretmenlerin daha donanımlı eğitimciler olmasına katkı sunmak adına çalışıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü iş birliği kapsamında gönüllü okullardan gelen tüm başvuruları yanıtlayan ve bu okullara eğitimlerini ücretsiz olarak götüren ÖRAV'ın; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan tüm eğitimcilere yönelik farklı eğitim programları mevcut. Eğitim programlarının yanı sıra ÖRAV’ın tüm öğretmenlerin kullanımına açık, her zaman ve her yerden ulaşabilen, güvenilir bir bilgi/deneyim paylaşımı ortamı sağlayan "eKampüs” uzaktan eğitim platformu bulunuyor.

ÖRAV’ın tüm çalışmalarını incelemek için tıklayın.

Öne çıkan sayılar:

 • ÖRAV 2008’den bu yana, Türkiye'nin 81 ilinde 359.000’den fazla öğretmene ulaştı.
 • eKampüs’ün aktif kullanıcı sayısı 80.000’i aştı. eKampüs’e ulaşmak için tıklayın.

Salt

Bilgi, kültür ve sanat üretimini desteklemek amacıyla 2011 yılında kurduğumuz Salt; yenilikçi programlarıyla ziyaretçi ve kullanıcılarına özgür bir öğrenme, karşılaşma, araştırma ve ifade alanı sunan bir kültür kurumu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Salt; sanat, mimarlık, tasarım, kent ve toplum gibi çeşitli konular etrafında sergi, film gösterimi, performans, konser, konferans, atölye gibi programlar gerçekleştiriyor. Çok yönlü arşiv ve araştırma çalışmalarıyla Türkiye ve yakın coğrafyasının hafızasına katkıda bulunuyor. Geçmişle bugün arasındaki diyaloğu besleyerek bilgi üretimini destekliyor.

Salt, İstanbul’da iki ayrı yapıda (İstiklal Caddesi üzerindeki Salt Beyoğlu’nda ve Bankalar Caddesi’ndeki Salt Galata'da) ve çevrim içi ortamda faaliyet gösterir. 

Detaylı bilgi için tıklayın.

Öne çıkan sayılar:

 • Salt Araştırma arşiv koleksiyonları 2.000.000’den fazla belge ve kaynağa çevrim içi erişim sunuyor.
 • Salt’ın Galata binasında, haftanın beş günü kullanıcılarına ücretsiz hizmet veren ihtisas kütüphanesi 100.000’den fazla yayına sahip bir koleksiyon barındırıyor.
 • Salt Galata’daki ve Beyoğlu’ndaki binalarında bugüne kadar 4 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğiyle, 2016 yılından beri uyguladığımız “5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı” ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sosyal ve finansal liderlik konusunda bilgi, tutum ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Öğrencilere sosyal ve finansal konularda farkındalık kazandırılırken nihai olarak "iyi vatandaş olma" bilinci aşılanması hedefleniyor.

Programa katılan öğretmenler, program modüllerinin detaylı bir şekilde anlatıldığı 2 günlük yüz yüze bir eğitim programına katılıyorlar. Ardından, mentorluk sürecine devam eden öğretmenler, 2 ay boyunca öğrencileriyle 5 farklı konu başlıklarında çalışmalar yürütüyorlar. Program boyunca çalışılan konular:

 • Kişisel Anlayış ve Keşif
 • Haklar ve Sorumluluklar
 • Tasarruf ve Harcama Bilinci
 • Planlama ve Bütçeleme
 • Sosyal ve Finansal Girişimcilik

Programın detaylarına ulaşmak için tıklayın.

Öne çıkan sayılar:

 • 2016 yılından bu yana 5 Taş Sosyal ve Sosyal ve Finansal Liderlik Programı ile 3.200’den fazla öğretmene ve 42.000’den fazla öğrenciye ulaştık.

EşitBiz

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğiyle, daha iyi bir gelecek için değişime katkı sunmak amacıyla EşitBiz projesini yürütüyoruz. Okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerine yönelik yüz yüze yürütülen “Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişimin Desteklenmesi” ve “Temel Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişimin Desteklenmesi” eğitimleri toplumsal cinsiyet rollerinin öğrencilerin sosyal gelişimi üzerindeki etkisine odaklanıyor. Proje; destekleyici eğitim ortamını, eğitim materyallerini ve sınıf içi iletişimin nasıl düzenlenebileceği konusunda öğretmenlere yol gösteriyor.

Öne çıkan sayılar:

 • 2022 yılından bu yana EşitBiz ile 1600’den fazla öğretmene ve 25.000’den fazla öğrenciye ulaştık.

Okulda Oyun Var

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğiyle 2024 yılında başlayan proje kapsamında, okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerin oyun oynama etkinlikleri aracılığıyla, okula aidiyet duygularının artması ve okula yönelik olumlu yönde tutum gelişimi hedefleniyor. Ruhsal ve duygusal gelişimi güçlendiren bir araç olan oyun oynamanın aynı zamanda öğrencilerin problem çözme, karar verme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, iş birlikli çalışma, yardımlaşma ve sabırlı olma becerilerinin gelişimine de katkı sunması bekleniyor.

Öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklere dair detaylı bilgi için tıklayın.


Hesabını Bilen Kadınlar Eğitimleri

2023 yılında kadınların ekonomik hayata aktif katılımlarını desteklemek amacıyla başlatılan Hesabını Bilen Kadınlar Programı kapsamında, kadınların kendi ekonomilerini daha iyi yönetmelerine katkı sunacak iki farklı eğitim programı yürütüyoruz.

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) iş birliğiyle hazırlanan çevrim içi temel finansal okuryazarlık eğitimini ücretsiz olarak erişime sunuyoruz. Detaylı bilgi için tıklayın.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliğiyle kadın kooperatifleri ile beraber finansal okuryazarlık ve girişimcilik becerilerini artırma amacıyla yüz yüze eğitimler düzenleniyor. 2023 yılında eğitimlerimizin ulaştığı iller İstanbul, İzmir, Muğla, Manisa, Gaziantep ve Şanlıurfa. Detaylı bilgi için tıklayın.

Öne çıkan sayılar:

 • 2023 yılında finansal okuryazarlık eğitimlerine 1760 kadın katıldı.

Mavi Nefes

Müsilaj krizinin yarattığı tahribat karşısında aksiyon almak ve çevrenin korunmasına katkı sunmak adına DenizTemiz Derneği/TURMEPA ile Mavi Nefes Projesini yürütüyoruz. Proje kapsamında denizlerdeki genel kirliliğin önüne geçmek amacıyla atıkları temizliyor; deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyoruz.

Deniz kirliliğin yanı sıra denizlerimizin karşı karşıya kaldığı tehlikelerin biri de artan su sıcaklığı. Denizlerdeki yaşamı ve biyoçeşitliliği tehdit eden sıcaklık artışına karşı, sularımızı daha dirençli hale getirecek bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle 2024 itibarıyla, projemizi temizleme çalışmalarının ötesine taşıyarak deniz ekosisteminin rehabilite edilebilmesi için Saros Körfezi ve Göcek bölgelerinde uzun soluklu bilimsel koruma ve izleme çalışmaları hayata geçirdik.

Proje kapsamında:

 • Marmara Denizi’nde 2 adet katı atık, Van’da 1 adet katı ve sıvı atık toplayan deniz süpürgesi hizmet veriyor.
 • Saros Körfezi ve Göcek’te deniz çayırlarını koruma ve izleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.
 • Deniz temizliği konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla ortaokul öğrencilerine ve öğretmenlerine denizlerin önemi, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir su kaynakları için bireysel sorumluluklar konularında çevrimiçi eğitimler veriliyor.
 • Mavi Nefes Eğitim otobüsüyle öğrencilere sıfır atık felsefesiyle hazırlanmış robotik kodlama ve üretim becerileri eğitimi veriliyor. Ayrıca çeşitli atölyelerle Marmara Bölgesi halkının deniz temizliği konusunda farkındalığını artırmak amaçlanıyor.
 • Lise öğrencilerine yönelik “sıfır atık” eğitimleri ile öğrencilerin deniz kirliliğine yönelik projeler geliştirmeleri hedefleniyor. Mavi Dedektif adaylarının aynı zamanda akranlarına mentörlük yaparak farkındalık kazandırmaları amaçlanıyor.

Öne çıkan sayılar:

 • Eylül 2021’den bu yana deniz süpürgeleri yaklaşık 200 ton katı atık toplayarak bu atıkları geri dönüşüme kazandırdı. Deniz süpürgeleriyle toplanan atıklar, yaklaşık 177 bin kişinin günlük ürettiği atığa eşit. 
 • Eylül 2021'den bu yana eğitim programı kapsamında Kocaeli, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tatvan’da 270’den fazla okuldan 3.800 öğretmene ve 67.000’den fazla öğrenciye ulaştık.


Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı

WWF-Türkiye iş birliğiyle, Haziran 2022’de hayata geçen Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı kapsamında yerel sivil toplum oluşumları tarafından yürütülecek orman yangınlarıyla ilgili projeleri destekliyoruz. Doğal hayata ve insanımıza büyük zarar veren orman yangını riskini azaltmak ve olası yangınlara karşı daha hazırlıklı olmak için başlattığımız program ile yerelde proje yürütecek sivil toplum kuruluşlarının 3 başlıkta yürütecekleri çalışmalarına destek vermeyi hedefliyoruz:

 • Yangın öncesi süreçte önleyici çalışmalar ve hazırlıklar,
 • Yangın sırasında söndürme çalışmalarına ve afet yönetimine etkin katılım,
 • Yangın sonrası doğal/ekolojik kayıpların restorasyonu ve sosyoekonomik kayıpların iyileştirilmesi

2023 sonu itibarıyla program kapsamında 6 proje hayata geçirildi:

 • “Orman Yangınlarına Dirençli Yerleşimler” Türkiye Ormancılar Derneği (TOD)
 • “Yangına Dirençli Üretim Modelleri” Türetim Ekonomisi Derneği (TürED)
 • “Karakulakların Canı Yanmasın!” NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği (NATURA)
 • “Orman Yangınlarını Önlemek İçin Bir Eko-Kit: Köyceğiz-Gökova Hattında Doğal Ormanları Korumanın ve Orman Yangınları ile Mücadelenin Yerel Bilgi ve Pratikleri” Fırsat Eşitliği ve Sürdürülebilir Gelecek Derneği (FESGDER)
 • “Bir Damla Su Ol” Hatay Tabiatı Koruma Derneği (TAKODER)
 • “Turizmde Orman Yangınları Farkındalığının Artırılması” Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi (TODBA)

Programın detaylarına ulaşmak için tıklayın.