Etik ve Doğruluk Komitesi

Etik ve Doğruluk Komitesi’nin esas amacı, Garanti BBVA’nın Kurumsal Etik ve Doğruluk bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Temel fonksiyonu ise aşağıdaki sorumlulukları üstlenerek Etik ve Doğruluk İlkeleri’nin verimli bir şekilde uygulanmasını garanti etmektir.

 • Garanti BBVA Grubu içerisinde ortak bir etik ve doğruluk kültürü oluşturulması için yapılacak çalışmaları teşvik ve takip etmek,
 • Etik ve Doğruluk İlkeleri’nin Garanti BBVA'da homojen bir şekilde uygulandığından emin olmak; bu kapsamda ihtiyaç halinde açıklayıcı notları geliştirmek ve yaymak,
 • Etik ve Doğruluk İlkeleri’nin belirli hükümlerine uyuma yönelik muafiyet kriterlerini uygulamak,
 • Bankanın disiplin kurallarına aykırılık teşkil ettiği varsayılan konuları Disiplin Komitesi’ne bildirmek ve konuya ilişkin devam eden inceleme prosedürleri ve alınan aksiyonlar hakkında bilgi almak,
 • Garanti BBVA için önemli risk oluşturabilecek olay ve durumlar ile ilgili olarak, ivedilikle aşağıdaki mercilere raporlamada bulunmak:
 1. Üst Yönetim,
 2. Finansal tabloların doğru şekilde hazırlanmasından sorumlu kişi.
 • Komite toplantılarında karar verilen eylemlere ilişkin takipte bulunmak,
 • Etik ve Doğruluk İlkeleri’ne uyuma ve dokümanı uygulamaya ilişkin önerilerin ve etik açıdan soru işareti yaratan davranışların çözümlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını teşvik etmek,
 • Etik Bildirim Hattı’nın verimli bir şekilde işlemesini sağlayarak güncelleme gerektiği düşünülen durumlarda gerekli tedbirleri almak,
 • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak. 

Komite 2018 yılında 2 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Dr. M. Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi), Ali Fuat Erbil (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi), Osman Tüzün (GMY), Aydın Düren (GMY), Didem Dinçer Başer (GMY), İlker Kuruöz (GMY), B. Ebru Edin (GMY), Osman B. Turgut (Teftiş Kurulu Başkanı), Emre Özbek (Direktör), Barış Gülcan (Direktör)