Etik ve Doğruluk Komitesi

Komite Sorumlusu : Burak Pekcan, Melike Kelpetin, Âlâ Altuntaş

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yönlendirme / Koordinasyon

Komitenin Amacı / Sorumlulukları: Komite’nin esas amacı, Garanti’nin Kurumsal Etik ve Doğruluk bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Temel fonksiyonu ise aşağıdaki sorumlulukları üstlenerek Etik ve Doğruluk İlkeleri’nin verimli bir şekilde uygulanmasını garanti etmektir.

  • Garanti grubu içerisinde ortak bir etik ve doğruluk kültürü oluşturulması için yapılacak çalışmaları teşvik ve takip etmek,
  • Etik ve Doğruluk İlkeleri’nin Garanti’de homojen bir şekilde uygulandığından emin olmak; bu kapsamda ihtiyaç halinde açıklayıcı notları geliştirmek ve yaymak,
  • Etik ve Doğruluk İlkeleri’nin belirli hükümlerine uyuma yönelik muafiyet kriterlerini uygulamak,
  • Bankanın disiplin kurallarına aykırılık teşkil ettiği varsayılan konuları Disiplin Komitesi’ne bildirmek ve konuya ilişkin devam eden inceleme prosedürleri ve alınan aksiyonlar hakkında bilgi almak,
  • Garanti için önemli risk oluşturabilecek olay ve durumlar ile ilgili olarak, ivedilikle aşağıdaki mercilere raporlamada bulunmak:

   1. Üst Yönetim,

   2. Finansal tabloların doğru şekilde hazırlanmasından sorumlu kişi.

  • Komite toplantılarında karar verilen eylemlere ilişkin takipte bulunmak,
  • Etik ve Doğruluk İlkeleri’ne uyuma ve dokümanı uygulamaya ilişkin önerilerin ve etik açıdan soru işareti yaratan davranışların çözümlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını teşvik etmek,
  • Etik Bildirim Hattı’nın verimli bir şekilde işlemesini sağlayarak güncelleme gerektiği düşünülen durumlarda gerekli tedbirleri almak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak.

Komite Tarihçesi: Ocak 2016’da kurulmuştur.

Komite Toplanma Sıklığı: Komite, yılda iki defa veya fonksiyonlarını yerine getirmek için gerekli olduğu kadar toplanmalıdır.

2023 Yılı Toplanma Adedi: 2 toplantı gerçekleşmiştir. (Nisan, Aralık)

2024 Yılı Toplanma Adedi: Toplam 2 toplantı planlanmıştır. (Mayıs, Kasım)

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri

Komite Üyelerinin Unvanları

Sorumluluklar

Recep Baştuğ

Genel Müdür / YK Üyesi

Üye

Aydın Düren

YK Üyesi / Hukuk Hizmetleri’nden Sorumlu

Üye

Tuba Köseoğlu Okçu

Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY

Üye

Mahmut Akten

Kur., Yatırım Bank. ve Global Piyasalar’ dan Sorumlu GMY

Üye

Aydın Güler

Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY

Üye

Çağrı Süzer

Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık ‘tan Sorumlu GMY

Üye

İlker Kuruöz

Mühendislik Hizmetleri ve Veri’ den Sorumlu GMY

Üye

Osman Bahri Turgut

Teftiş Kurulu Başkanı

Katılımcı Üye

Emre Özbek

Uyum Direktörü

Üye

Barış Gülcan

İç Kontrol Merkezi Direktörü

Üye