Search

Etik ve Doğruluk Komitesi

Etik ve Doğruluk Komitesi’nin esas amacı, Garanti BBVA’nın Kurumsal Etik ve Doğruluk bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Temel fonksiyonu ise aşağıdaki sorumlulukları üstlenerek Etik ve Doğruluk İlkeleri’nin verimli bir şekilde uygulanmasını garanti etmektir.

  • BBVA Grubu içerisinde ortak bir etik ve doğruluk kültürü oluşturulması için yapılacak çalışmaları teşvik ve takip etmek,
  • Etik ve Doğruluk İlkeleri’nin Garanti BBVA’da homojen bir şekilde uygulandığından emin olmak; bu kapsamda ihtiyaç halinde açıklayıcı notları geliştirmek ve yaymak,
  • Etik ve Doğruluk İlkeleri’nin belirli hükümlerine uyuma yönelik muafiyet kriterlerini uygulamak,
  • Bankanın disiplin kurallarına aykırılık teşkil ettiği varsayılan konuları Disiplin Komitesi’ne bildirmek ve konuya ilişkin devam eden inceleme prosedürleri ve alınan aksiyonlar hakkında bilgi almak,
  • Garanti BBVA için önemli risk oluşturabilecek olay ve durumlar ile ilgili olarak, ivedilikle aşağıdaki mercilere raporlamada bulunmak: 1. Üst Yönetim, 2. Finansal tabloların doğru şekilde hazırlanmasından sorumlu kişi.
  • Komite toplantılarında karar verilen eylemlere ilişkin takipte bulunmak, → Etik ve Doğruluk İlkeleri’ne uyma ve dokümanı uygulamaya ilişkin önerilerin ve etik açıdan soru işareti yaratan davranışların çözümlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını teşvik etmek,
  • Etik Bildirim Hattı’nın verimli bir şekilde işlemesini sağlayarak güncelleme gerektiği düşünülen durumlarda gerekli tedbirleri almak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak.

Toplanma Sıklığı: Komite, yılda iki defa veya fonksiyonlarını yerine getirmek için gerekli olduğu kadar toplanmalıdır.
2020 Yılı Toplanma Adedi: 2
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi
Dr. M. Cüneyt Sezgin YK Üyesi
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY
Aydın Düren Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat'tan Sorumlu GMY
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık'tan Sorumlu GMY
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY
Ebru Dildar Edin Kurumsal, Yatırım Bank. ve Global Piyasalar'dan Sorumlu GMY
Osman B. Turgut Teftiş Kurulu Başkanı
Emre Özbek Uyum Direktörü
Barış Gülcan İç Kontrol Merkezi Direktörü
Aydın Güler GMY