Sürdürülebilir Finans Stratejimiz

Garanti BBVA, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne giden yolda daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomi inşa etmek için yenilikçi ürün ve hizmetleriyle sektöre öncülük ediyor. Banka'nın iklim değişikliği ve sosyal eşitsizliklerle mücadele alanındaki çalışmaları ile ekonomi, toplum ve tüm paydaşları için değer yaratmaya yönelik yenilikçi çözümleri ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından kabul görmektedir.

Garanti BBVA, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında;

  • 2021’de kömürden çıkmayı taahhüt eden Türkiye’den ilk banka oldu, en geç 2040 yılında portföyündeki kömür faaliyetlerine ilişkin riskleri sıfırlayacağını taahhüt etti.
  • 2022 yılında ise bu taahhütlerini bir adım öteye taşıyarak enerji, otomotiv, demir-çelik ve çimento gibi diğer karbon yoğun sektörlerde 2030 yılı için karbonsuzlaşma hedeflerini açıkladı. Bu ara dönem hedefleri 2050 yılı net-sıfır ile uyumlu emisyon hedeflerine ulaşılmasında önemli bir aşamayı oluşturuyor. Garanti BBVA bu kapsamda müşterilerinin daha sürdürülebilir bir geleceğe geçişlerinde yol arkadaşlığı yapma amacında.
  • 2020 itibarıyla kapsam 1 ve 2 emisyonlarında Karbon Nötr Banka oldu - Garanti BBVA, Paris Anlaşması’yla öngörülen en fazla 1,5 °C’lik sıcaklık artışı hedefiyle uyumlu Bilime Dayalı Hedefler çerçevesinde, bu kapsamda karbon emisyonlarını 2025’e kadar %29, 2035’e kadar %71 azaltma hedefini 2020 yılında açıklayarak Türkiye’de böyle bir hedef yayımlayan ilk şirket oldu. 2020 sonunda faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları %75 azaltan Banka, kalan emisyonları için karbon kredisi satın alarak, azaltım hedefinden 15 yıl önce karbon nötr banka oldu. 2021’den beri de faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları karbon kredisi satın alarak nötrlemeye devam ediyor ve uluslararası kuruluşlar tarafından kabul görmüş gönüllü karbon piyasalarındaki projeleri destekliyor.
  • 2015’te yayımladığı karbon fiyatlaması, ormansızlaşmanın azaltılması, iklim değişikliği adaptasyonuyla su risklerinin yönetilmesi ve yeşil ofis standartlarının oluşturulması konularına odaklanan İklim Değişikliği Eylem Planı ile yeni enerji üretim yatırımlarına aktarılan toplam kaynağın en az %60’ının yenilenebilir yatırımlara yönlendirilmesini de taahhüt etti ve taahhüdünün de önüne geçerek 2014 yılından itibaren yeni enerji proje yatırımlarına sağladığı finansmanı tamamıyla yenilenebilir enerjiye yönlendirdi. Bununla birlikte Banka, iklim risklerinin ölçümlenmesine ilişkin projelerini takiben 2024 yılında bu Eylem Planını da güncellemeyi hedefliyor.