İklim Değişikliği ile Mücadele

Garanti BBVA, stratejik hedeflerinden biri olan sürdürülebilirliğin desteklenmesi için 2 ana odak alanından biri olan iklim krizi ile mücadeleye yönelik çalışarak sürdürülebilir kalkınmaya katkısını sürdürüyor. Sektöre yön veren bilgi birikimi ve tecrübesiyle Banka, iklim değişikliği kaynaklı risk yönetiminin yanı sıra sürdürülebilir kalkınmanın fırsatlarını da kucaklayan iş modeli ile çalışıyor, ve operasyonlarının doğrudan etkilerini azaltmaya yönelik adımlar atıyor. Bu kapsamda Banka, yeni fırsatları tespit etmek, en iyi uygulamalar ile ürün örnekleri oluşturmak ve Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadele konusunda liderliğini sürdürmek için emsalleriyle ve iş dünyasıyla küresel seviyede iş birliği yapıyor

Garanti BBVA, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında;

  • 2015’te karbon fiyatlaması, ormansızlaşmanın azaltılması, iklim değişikliği adaptasyonuyla su risklerinin yönetilmesi ve yeşil ofis standartlarının oluşturulması konularına odaklanan İklim Değişikliği Eylem Planını yayınladı.
  • 2020 itibarıyla kapsam 1 ve 2 emisyonlarında Karbon Nötr Banka oldu. fazla 1,5 °C’lik sıcaklık artışı hedefiyle uyumlu Bilime Dayalı Hedefler kapsamında karbon emisyonlarını 2025’e kadar %29, 2035’e kadar %71 azaltma hedefini 2020 yılında açıklayarak Türkiye’de böyle bir hedef yayımlayan ilk şirket oldu. 2020 sonunda faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları %75 azaltıp kalan emisyonları için karbon kredisi satın alarak, azaltım hedefinden 15 yıl önce karbon nötr banka oldu.
  • 2021’de kömürden çıkmayı taahhüt eden Türkiye’den ilk banka oldu, en geç 2040 yılında portföyündeki kömür faaliyetlerine ilişkin riskleri sıfırlayacağını taahhüt etti.
  • 2022 yılında enerji, otomotiv, demir-çelik ve çimento gibi diğer karbon yoğun sektörlerde 2030 yılı için karbonsuzlaşma hedeflerini açıkladı.
  • 2022’den bu yana iklim değişikliği kaynaklı fiziksel risklerini sektörel kırılganlıkları ortaya koyan ısı haritası ve müşterilerin bulundukları lokasyonlardaki fiziksel iklim risklerine dayanarak geliştirilen bir model ile takip ediyor.