Bilgi Sistemleri Süreklilik Komitesi

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yönlendirme / Koordinasyon

Komitenin Amacı / Sorumlulukları: BS Süreklilik Komitesi meydana gelen bilgi sistemlerinde kesinti yaratan olaylarla ilgili bütün faktörleri göz önünde bulundurarak kriz durumu olduğunu ilan etmekle, bilgi sistemleri süreklilik planının devreye alınmasına karar vermekle ve diğer kurtarma, süreklilik ve müdahale ekipleriyle koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.

Komitenin görevleri;

  • Krizin kurumsal olarak yönetilmesini sağlamak,
  • Bilgi Sistemleri Süreklilik Planı’nın devreye alınmasına karar vermek,
  • Bilgi sistemleri süreklilik planı kapsamındaki aksiyonların üst düzeyde yönetilmesi amacıyla, gereken kararları almak,
  • Alınan kararların gerçekleştirilmesi amacıyla kurtarma, süreklilik ve müdahale ekipleri tarafından gerçekleştirilen aksiyonların koordinasyonun sağlamak,
  • Kurtarma çalışmaları ile ilgili Kurumsal Kriz ve İş Sürekliliği Yönetim Komitesine bilgi akışını sağlamak,
  • Yaşanan olağanüstü durumdan kaynaklanan yasal konuları ele almak, ilgili tüm paydaşlar ve basın ile olan iletişimi sağlamak,
  • Bilgi sistemleri süreklilik planı bilgilendirme, test ve provalarına katılmak.

Komite Tarihçesi: Eylül 2020’de kurulmuştur.

Komite Toplanma Sıklığı: Yılda en az bir kez ve kriz durumlarında toplanmaktadır.

2022 Yılı Toplanma Adedi: 1

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY Başkan
Aydın Düren Bağımsız YK Üyesi Üye
Tuba Köseoğlu Okçu Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY Üye
Çağrı Süzer Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü / Ödeme Sistemleri ve İş Ortaklıkları ve Müşteri Çöz. Ve Dijital Bankacılık’tan Sorumlu GMY Üye
Feridun Aktaş TM - Kurumsal Güvenlik Birim Müdürü Koordinatör
Emre Kunt TM - Servis Rezilyans ve Süreklilik Birim Müdürü Koordinatör
Şahin Dalbudak TM - Bankacılık Uygulamaları Birim Müdürü Üye
Fatih Bektaşoğlu TM - Teknoloji Merkezi Direktörü Üye
Kutluhan Apaydın TM - Kurumsal Çöz. ve Finansal Şirketler Birim Müdürü Üye
Mustafa Şen TM – Ödeme Sist. Hazine ve Yatırım Bankacılığı Birim Md. Üye
Sebnem İpekci TM - Strateji ve Kontrol Birim Müdürü Üye
Ali Özgür Tüzemen TM - Veri ve İleri Analitik Birim Müdürü Üye
İlke Badraslı Temel Yetenek ve Kültür İş Ortaklığı ve İşe Alım Direktörü Üye
Öznur Metiner Yetenek ve Kültür Çalışan Deneyimi Direktörü Üye
Elif Güvenen Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Üye
Tolga Haliler Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü Üye
Denel Şehriban Kırali Hukuk Danışmanlık Hizmetleri - Hukuk Müşaviri Üye
Özgür Özkan Müşteri Deneyimi ve Hizmet Modeli Direktörü Üye
Emre Özbek Uyum Direktörü Üye
Hatice Meriç TM - İş Sürekliliği Yöneticisi Üye / Sekreter
Selen Kuruten TM - Uygulama Servisleri Rezilyans Yön. Birim Müdürü * Katılımcı Üye
Burak Erkek Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı * Katılımcı Üye
Ümit Malkoç TM - Güvenlik Operasyonları Birim Müdürü * Katılımcı Üye
Tuna Özken TM - Altyapı ve İletişim Birim Müdürü Koordinatör
Cihan Subaşı Bilgi Sistemleri Güvenliği Sorumlusu Katılımcı Üye
Adem Arslan TM-Bulut Middleware ve Platform Teknolojileri Birim Müdürü* Katılımcı Üye
İlker Sayar TM - Bulut Altyapı ve Veri Saklama Teknolojileri * Katılımcı Üye
Ercan Kepekçi TM-Network Teknolojileri Birim Müdürü* Katılımcı Üye
İbrahim Parlak TM-Bulut Veri Platform Teknolojileri Birim Müdürü * Katılımcı Üye
Korcan Demircioğlu TM-Müşteri Güvenliği ve İşlem Riski Yönetimi Birim Müdürü * Katılımcı Üye
Mert Kırdök TM-Dijital İş Yeri Teknolojileri Birim Müdürü * Katılımcı Üye
Mustafa Sakin TM-Mimari ve Teknoloji Platformları Birim Müdürü Üye
Özge Çağlar TM-Djital Bankacılık ve Müşteri Deneyimi Birim Müdürü Üye
Selen Memik Yılmaz TM-Kimlik ve Erişim Teknolojileri Birim Müdürü * Katılımcı Üye
Özgür Seyrek TM-BT Kontrol ve Sürekli İzleme Birim Müdürü * Katılımcı Üye

(*) Katılımcı üyelerdir, komite asıl üyeleri arasında sayılmamalıdır.